Liên hoan phim ngắn Quốc tế Hamburg lần thứ 27

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 07 đến 13/06/2011  tại Hamburg, Đức


dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

Liên hoan phim ngắn Quốc tế Humburg bắt nguồn từ các nhà làm phim độc lập. Diễn ra lần đầu tiên vào năm 1985. Liên hoan phim ngắn Quốc tế Hamburg là  một trong những liên hoan phim ngắn thành công nhất.

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

Một trong những mối quan tâm chính của Liên hoan phim là nhấn mạnh sự độc lập của phim ngắn.Nhằm mục đích gia tang lượng phim ngắn. Một trong những lý do của sự thành công của Liên hoan phim là nó tồn tại một cơ quan về phim ngắn (KFA), với bộ phận lưu trữ, phân phối.
 
Bằng cách giới thiệu nhũng tác phẩm lớn, Liên hoan phim cung cấp cho khán giả một diễn đàn đa dạng và như là điểm hẹn của các nhà làm phim của Đức và nước ngoài

Hình ảnh Liên hoan phim trong các năm trước:

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

>> Liên hoan phim Quốc tế Đảo Reunion
>>
Liên Hoan Phim quốc tế Berlin
>> Liên hoan phim Malaysia

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27


dulich4phuong.net - Dien ra tu ngày 07 den 13/06/2011  tai Hamburg, Duc


dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

Liên hoan phim ngan Quoc te Humburg bat nguon tu các nhà làm phim doc lap. Dien ra lan dau tiên vào nam 1985. Liên hoan phim ngan Quoc te Hamburg là  mot trong nhung liên hoan phim ngan thành công nhat.

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

Mot trong nhung moi quan tâm chính cua Liên hoan phim là nhan manh su doc lap cua phim ngan.Nham muc dích gia tang luong phim ngan. Mot trong nhung lý do cua su thành công cua Liên hoan phim là nó ton tai mot co quan ve phim ngan (KFA), voi bo phan luu tru, phân phoi.
 
Bang cách gioi thieu nhung tác pham lon, Liên hoan phim cung cap cho khán gia mot dien dàn da dang và nhu là diem hen cua các nhà làm phim cua Duc và nuoc ngoài

Hình anh Liên hoan phim trong các nam truoc:

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

dulich4phuong.net Lien hoan phim ngan Quoc te Hamburg lan thu 27

>> Liên hoan phim Quoc te Dao Reunion
>>
Liên Hoan Phim quoc te Berlin
>> Liên hoan phim Malaysia

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Liên hoan phim ngắn Quốc tế Hamburg lần thứ 27

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 07 đến 13/06/2011  tại Hamburg, Đức
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá