Tết Đoan Ngọ

dulich4phuong.net - Diễn ra ngày 5 tháng 5 âm lịch


Tết Đoan ngọ hay Tết Đoan dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Trung Quốc cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên, Việt Nam. Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá.

Tết Đoan Ngọ

Vào cuối thời Chiến Quốc, có một vị đại thần nước Sở là Khuất Nguyên. Ông là vị trung thần nước Sở và còn là nhà văn hoá nổi tiếng. Tương truyền ông là tác giả hai bài thơ Ly tao và Sở từ, nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thể hiện tâm trạng buồn vì đất nước suy vong với hoạ mất nước. Do can ngăn vua Hoài Vương không được,lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh,lấy bỏ gạo vào ống tre rồi thả xuống sông cúng Khuất Nguyên. Ngoài ra, có truyền thuyết khác về sự bắt nguồn của ngày tết Đoan Ngọ, nhiều nguồn tin cho rằng tập tục tết Đoan Ngọ là bắt nguồn từ Hạ Trí trong thời cổ, có người thì cho rằng, đây là sự tôn sùng vật tổ của người dân vùng sông Trường Giang

Vào ngày này nhiều hoạt động diễn ra, điển hình là các cuộc đua thuyền rồng.

dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo

dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo
Đua thuyền rồng

dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo

 dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo
Cũng giống như ở Việt Nam bánh Ú tro  là món ăn trong ngày  này

Ở Việt Nam, ngày này được được gọi là “Tết giết sâu bọ”
Tet Doan Ngo


dulich4phuong.net - Dien ra ngày 5 tháng 5 âm lich


Tet Doan ngo hay Tet Doan duong, ngày mùng 5 tháng 5 âm lich, là mot ngày Tet truyen thong tai Trung Quoc cung nhu mot so nuoc Dông Á nhu Trieu Tiên, Viet Nam. Tet Doan ngo ton tai tu lâu trong van hoá dân gian Phuong Dông và có anh huong den sinh hoat van hoá.

Tet Doan Ngo

Vào cuoi thoi Chien Quoc, có mot vi dai than nuoc So là Khuat Nguyên. Ông là vi trung than nuoc So và còn là nhà van hoá noi tieng. Tuong truyen ông là tác gia hai bài tho Ly tao và So tu, noi tieng trong van hóa co Trung Hoa, the hien tâm trang buon vì dat nuoc suy vong voi hoa mat nuoc. Do can ngan vua Hoài Vuong không duoc,lai bi gian than hãm hai, ông dã uat uc gieo mình xuong sông Mich La tu van ngày mùng 5 tháng 5. Thuong tiec nguoi trung nghia, moi nam cu den ngày dó, dân Trung Quoc xua lai làm bánh, quan chi ngu sac bên ngoài (ý làm cho cá so, khoi dop mat) roi boi thuyen ra giua sông, ném bánh,lay bo gao vào ong tre roi tha xuong sông cúng Khuat Nguyên. Ngoài ra, có truyen thuyet khác ve su bat nguon cua ngày tet Doan Ngo, nhieu nguon tin cho rang tap tuc tet Doan Ngo là bat nguon tu Ha Trí trong thoi co, có nguoi thì cho rang, dây là su tôn sùng vat to cua nguoi dân vùng sông Truong Giang

Vào ngày này nhieu hoat dong dien ra, dien hình là các cuoc dua thuyen rong.

dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo

dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo
Dua thuyen rong

dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo

 dulich4phuong.net  Tet Doan Ngo
Cung giong nhu o Viet Nam bánh Ú tro  là món an trong ngày  này

O Viet Nam, ngày này duoc duoc goi là “Tet giet sâu bo”

Tết Đoan Ngọ

dulich4phuong.net - Diễn ra ngày 5 tháng 5 âm lịch
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá