Ithaca Festival

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 2 – 5/06/2011 tại Ithaca, Mỹ.


Ithaca Festival

Ithaca Festival là một sự kiện cộng đồng diễn ra trong bốn ngay ở các địa điểm xung quanh Ithaca, New York. Các nhóm nhạc và nghệ sỹ địa phương sẽ trình diễn trong Festival, nổi bật là cuộc diễu hành hoành tráng bắt đầu từ Công viên Washington qua Phố Buffalo đến Phố State.

dulich4phuong.net Ithaca Festival

Xem thêm: 10 nơi bạn nên tham quan khi đến New York

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

Theo truyền thống, lễ hội diễn ra vào cuối tuần sau ngày kỷ niệm. Vào ngày thứ năm, lễ hội bắt đầu với các cuộc diểu hành về phía nam. Ngày thứ 6 và thứ 7 lễ hội lan rộng đến trung tâm thành phố Ithaca. Ngày chủ nhật lễ hội di chuyển đến Công viên Stewart trên bờ hồ Cayuga.

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

Thời gian của lễ diểu hành:

Thứ năm từ 18 đến 21 giờ
Thứ sáu đến chủ nhật: từ 11 giờ 30 đến 21 giờ

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ithaca Festival


dulich4phuong.net - Dien ra tu ngày 2 – 5/06/2011 tai Ithaca, My.


Ithaca Festival

Ithaca Festival là mot su kien cong dong dien ra trong bon ngay o các dia diem xung quanh Ithaca, New York. Các nhóm nhac và nghe sy dia phuong se trình dien trong Festival, noi bat là cuoc dieu hành hoành tráng bat dau tu Công viên Washington qua Pho Buffalo den Pho State.

dulich4phuong.net Ithaca Festival

Xem thêm: 10 noi ban nên tham quan khi den New York

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

Theo truyen thong, le hoi dien ra vào cuoi tuan sau ngày ky niem. Vào ngày thu nam, le hoi bat dau voi các cuoc dieu hành ve phía nam. Ngày thu 6 và thu 7 le hoi lan rong den trung tâm thành pho Ithaca. Ngày chu nhat le hoi di chuyen den Công viên Stewart trên bo ho Cayuga.

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

dulich4phuong.net Ithaca Festival

Thoi gian cua le dieu hành:

Thu nam tu 18 den 21 gio
Thu sáu den chu nhat: tu 11 gio 30 den 21 gio

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Ithaca Festival

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 2 – 5/06/2011 tại Ithaca, Mỹ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá