Ngày hội Waterloo

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 2 – 5/06/2011 tại Waterloo, Mississippi


Ngày hội Waterloo là ngày kỷ niệm hàng năm tại Waterloo, Mississippi. Sự kiện kéo dài bốn ngày kỷ niệm đời sống văn hóa và giải trí của thành phố với một loạt các hoạt động bao gồm cả trình diễn khinh khí cầu, một cuộc diễu hành, một màn bắn pháo hoa, đua thuyền rồng và âm nhạc.

dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Trẻ em thích thú tham gia lể hội
 

dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Khu bán hàng
 

dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Trình diễn âm nhạc

 
dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Diễu hành xe

Thời gian diễn ra các cuộc diểu hành:

Thứ 6 ngày 3/06 từ 13 giờ đến 23 giờ 30
Thứ 7 ngày 4/6/2011 từ 10 giờ sáng  đến 23 giờ 30
Chủ nhật  5/6/2011 từ buổi trưa đến 22 giờ

Khu trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ trên đường  Jefferson  từ 2 -5 /06/2011

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ngay hoi Waterloo


dulich4phuong.net - Dien ra tu ngày 2 – 5/06/2011 tai Waterloo, Mississippi


Ngày hoi Waterloo là ngày ky niem hàng nam tai Waterloo, Mississippi. Su kien kéo dài bon ngày ky niem doi song van hóa và giai trí cua thành pho voi mot loat các hoat dong bao gom ca trình dien khinh khí cau, mot cuoc dieu hành, mot màn ban pháo hoa, dua thuyen rong và âm nhac.

dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Tre em thích thú tham gia le hoi
 

dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Khu bán hàng
 

dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Trình dien âm nhac

 
dulich4phuong.net  Ngay hoi Waterloo
Dieu hành xe

Thoi gian dien ra các cuoc dieu hành:

Thu 6 ngày 3/06 tu 13 gio den 23 gio 30
Thu 7 ngày 4/6/2011 tu 10 gio sáng  den 23 gio 30
Chu nhat  5/6/2011 tu buoi trua den 22 gio

Khu trung bày do thu công my nghe trên duong  Jefferson  tu 2 -5 /06/2011

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Ngày hội Waterloo

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 2 – 5/06/2011 tại Waterloo, Mississippi
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá