Liên hoan khiêu vũ Dubai

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 1 đến 4 tháng 6 tại Dubai


 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

Liên hoan khiêu vũ Dubai được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật và sân khấu cộng đồng Dubai, với đầy dủ các sự kiện đủ để thỏa mãn cho các vị khán giả khó tính. Liên hoan còn có các buổi hội thảo để tìm hiểu  và tham gia thực hành các điệu nhảy.

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

Các sinh viên và những vũ công chuyên nghiệp biểu diễn hơn 20 giờ mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra liên hoan. Nhiều thể loại được trình diễn trong liên hoan như: múa bụng, các điệu nhảy Châu Phi, Hip-Hop..

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai
Nhiều diệu nhảy sẽ được trình diễn trong liên hoan
 
 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai
Múa bụng cũng có trong liên hoan

Vào các buổi tối, các khán giả đông hơn, tất cả đến để hòa nhịp vào sự sôi động của các điệu nhảy.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Lien hoan khieu vu Dubai


dulich4phuong.net - Dien ra tu ngày 1 den 4 tháng 6 tai Dubai


 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

Liên hoan khiêu vu Dubai duoc to chuc tai Trung tâm nghe thuat và sân khau cong dong Dubai, voi day du các su kien du de thoa mãn cho các vi khán gia khó tính. Liên hoan còn có các buoi hoi thao de tìm hieu  và tham gia thuc hành các dieu nhay.

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

Các sinh viên và nhung vu công chuyên nghiep bieu dien hon 20 gio moi ngày trong suot thoi gian dien ra liên hoan. Nhieu the loai duoc trình dien trong liên hoan nhu: múa bung, các dieu nhay Châu Phi, Hip-Hop..

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai

 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai
Nhieu dieu nhay se duoc trình dien trong liên hoan
 
 dulich4phuong.net Lien hoan khieu vu Dubai
Múa bung cung có trong liên hoan

Vào các buoi toi, các khán gia dông hon, tat ca den de hòa nhip vào su sôi dong cua các dieu nhay.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Liên hoan khiêu vũ Dubai

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 1 đến 4 tháng 6 tại Dubai
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá