Balestro del Girifalco

Diễn ra ngày 22/05/2011 tại Massa Marittima, Italy


Balestro del Girifalco là một cuộc thi bắn nỏ giữa các huyện của Massa Marittima. Một chút bất ngờ ở vùng hoang dã của Maremma. Được tổ chức  một năm hai lần, vào tháng 5 và tháng 8.

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

Chiếc nỏ có vẻ như là một loại vũ khí lỗi thời,  nhưng nó là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong lịch sử.

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

Đỉnh điểm cuộc thi là việc bắn hạ một con chim bằng máy, tiếp đó là các lể hội thực phẩm, đồ uống và các cuộc diễu hành đầy màu sắc làm rực rỡ toàn thị trấn.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Balestro del Girifalco


Dien ra ngày 22/05/2011 tai Massa Marittima, Italy


Balestro del Girifalco là mot cuoc thi ban no giua các huyen cua Massa Marittima. Mot chút bat ngo o vùng hoang dã cua Maremma. Duoc to chuc  mot nam hai lan, vào tháng 5 và tháng 8.

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

Chiec no có ve nhu là mot loai vu khí loi thoi,  nhung nó là mot trong nhung vu khí dáng so nhat trong lich su.

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

dulich4phuong.net  Balestro del Girifalco

Dinh diem cuoc thi là viec ban ha mot con chim bang máy, tiep dó là các le hoi thuc pham, do uong và các cuoc dieu hành day màu sac làm ruc ro toàn thi tran.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Balestro del Girifalco

Diễn ra ngày 22/05/2011 tại Massa Marittima, Italy
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá