Georgia Renaissance Festival

Diễn ra từ 16 -04 đến 05 - 06 năm 2011 tại Fairburn, Mỹ


Bước vào cổng của Vương Quốc thế kỉ 15 tráng lệ, bạn sẽ được đưa đến vùng đất của những vị vua và nữ hoàng, những bữa yến tiệc và xem những cuộc đọ kiếm của các hiệp sĩ. Bạn được tự do đi dạo quanh các cửa hàng và quán ăn được trang trí công phu, ở đây có bán tất cả các kiểu sản phẩm, đồ gốm và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống.

 dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival
 Các bạn như đang ở thế kỷ của những kỵ sĩ

Bên cạnh đó, bạn còn được giải trí với những màn trình diễn nuốt kiếm, đi bộ trên dây thừng, tung hứng, âm nhạc, khiêu vũ, nghe kể chuyện hài và  những trò chơi tương tác. Một trong những sự kiện phổ biến nhất của lễ hội này là cuộc thi cưỡi ngựa đấu kiếm hiệp sĩ đấu kiếm trên những con ngựa trước sự cổ vũ của đám đông.

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival
 
 dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival
Và nhiều hoạt động khác.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Georgia Renaissance Festival


Dien ra tu 16 -04 den 05 - 06 nam 2011 tai Fairburn, My


Buoc vào cong cua Vuong Quoc the ki 15 tráng le, ban se duoc dua den vùng dat cua nhung vi vua và nu hoàng, nhung bua yen tiec và xem nhung cuoc do kiem cua các hiep si. Ban duoc tu do di dao quanh các cua hàng và quán an duoc trang trí công phu, o dây có bán tat ca các kieu san pham, do gom và do thu công my nghe truyen thong.

 dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival
 Các ban nhu dang o the ky cua nhung ky si

Bên canh dó, ban còn duoc giai trí voi nhung màn trình dien nuot kiem, di bo trên dây thung, tung hung, âm nhac, khiêu vu, nghe ke chuyen hài và  nhung trò choi tuong tác. Mot trong nhung su kien pho bien nhat cua le hoi này là cuoc thi cuoi ngua dau kiem hiep si dau kiem trên nhung con ngua truoc su co vu cua dám dông.

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival

dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival
 
 dulich4phuong.net Georgia Renaissance Festival
Và nhieu hoat dong khác.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Georgia Renaissance Festival

Diễn ra từ 16 -04 đến 05 - 06 năm 2011 tại Fairburn, Mỹ
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá