Lễ hội đón năm mới Songkran

Thể hiện lòng tôn kính đối với người cao tuổi, tham dự các lễ Phật và té nước mang theo lời cầu phúc vào người khác. Songkran diễn ra từ ngày 13 đến 15/4 đánh dấu giao thời từ năm cũ sang năm mới với nhiều với nhiều việc tẩy uế nhà cửa và ăn vận quần áo mới.


>> Pongal

Vào sáng ngày 13/4, mọi người tề tựu tại Sanam Luang ở Bangkok để cúng dường các loại thức ăn, hoa, nhu yếu phẩm và được các sư ban phúc vì công đức.

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Cảnh tượng này diễn ra ở mọi thị thành trên đất Thái Lan, tiếp đến là đám rước tượng Phật để được thêm phúc lành. Sau các nghi thức này là mọi người bắt đầu té nước vào nhau, biểu hiện cho việc cầu phúc và rửa tội nhưng đối với những ai có tâm hồn trẻ trung thì đây là dịp vui đùa thật thú vị. Nước chứa đầy trong xô té mọi hướng làm mọi người ước sũng trong tháng tư nóng bức khiến ai cũng vui thích !

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Hoạt động lễ hội ở Bangkok bắt đầu bằng đám rước Phra Buddha Sihing ở sân bên ngoài Đại Điện. Tại khu vực Wisutkasat, sau khi nghi thức cầu phúc chấm dứt là hội thi hoa hậu Songkran và các trò giải trí diễn ra. Đường Khao San trong khu Bang Lumphu cũng là một trong những điểm nóng tại thành phố nơi diễn ra các hoạt động té nước.

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Tại thành phố nghỉ dưỡng Pattaya, Hội thi Diễu hành Ngày hội Pattaya được tổ chức trong dịp lễ Songkran, đem lại hoạt động vui chơi dọc theo bờ biển như Hội thi Nữ hoàng Bé bự Pattaya. Tại cố đô Ayutthaya, các hoạt động lễ hội đón mừng Năm mới Thái bao gồm những phong tục và truyền thống thời xưa đã được cử hành hàng thế kỷ. Một điểm đến thú vị khác trong thời điểm Songkran là tỉnh Khon Kaen nơi tổ chức các cuộc diễu hành bè hoa và các loại hình vui chơi dân gian ở miền đông bắc.

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Lễ Songkran cũng là dịp lễ thật thú vị có tên Rot Nam Dam Hua diễn ra: những người trẻ dìm bàn tay của người cao tuổi vào nước thơm và cầu xin tha thứ tất cả lổi lầm. Người cao tuổi đáp lại bằng lời chúc phúc và khuyên bảo con cháu mình sau đó mọi người cùng chia nhau kẹo ngon. Đây hoàn toàn là việc gìn giữ truyền thống người Thái tôn trọng tuổi tác và địa vị và cũng cố mối quan hệ giữa các thế hệ. Nô đùa với nước thu hút hàng đoàn khách nước ngoài, tất cả đều háo hức muốn trải nghiệm những hưng phấn và không khí hội hè của ngày hội vô cùng phổ biến này.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi don nam moi Songkran


The hien lòng tôn kính doi voi nguoi cao tuoi, tham du các le Phat và té nuoc mang theo loi cau phúc vào nguoi khác. Songkran dien ra tu ngày 13 den 15/4 dánh dau giao thoi tu nam cu sang nam moi voi nhieu voi nhieu viec tay ue nhà cua và an van quan áo moi.


>> Pongal

Vào sáng ngày 13/4, moi nguoi te tuu tai Sanam Luang o Bangkok de cúng duong các loai thuc an, hoa, nhu yeu pham và duoc các su ban phúc vì công duc.

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Canh tuong này dien ra o moi thi thành trên dat Thái Lan, tiep den là dám ruoc tuong Phat de duoc thêm phúc lành. Sau các nghi thuc này là moi nguoi bat dau té nuoc vào nhau, bieu hien cho viec cau phúc và rua toi nhung doi voi nhung ai có tâm hon tre trung thì dây là dip vui dùa that thú vi. Nuoc chua day trong xô té moi huong làm moi nguoi uoc sung trong tháng tu nóng buc khien ai cung vui thích !

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Hoat dong le hoi o Bangkok bat dau bang dám ruoc Phra Buddha Sihing o sân bên ngoài Dai Dien. Tai khu vuc Wisutkasat, sau khi nghi thuc cau phúc cham dut là hoi thi hoa hau Songkran và các trò giai trí dien ra. Duong Khao San trong khu Bang Lumphu cung là mot trong nhung diem nóng tai thành pho noi dien ra các hoat dong té nuoc.

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Tai thành pho nghi duong Pattaya, Hoi thi Dieu hành Ngày hoi Pattaya duoc to chuc trong dip le Songkran, dem lai hoat dong vui choi doc theo bo bien nhu Hoi thi Nu hoàng Bé bu Pattaya. Tai co dô Ayutthaya, các hoat dong le hoi dón mung Nam moi Thái bao gom nhung phong tuc và truyen thong thoi xua dã duoc cu hành hàng the ky. Mot diem den thú vi khác trong thoi diem Songkran là tinh Khon Kaen noi to chuc các cuoc dieu hành bè hoa và các loai hình vui choi dân gian o mien dông bac.

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

dulich4phuong.net Le hoi don nam moi Songkran

Le Songkran cung là dip le that thú vi có tên Rot Nam Dam Hua dien ra: nhung nguoi tre dìm bàn tay cua nguoi cao tuoi vào nuoc thom và cau xin tha thu tat ca loi lam. Nguoi cao tuoi dáp lai bang loi chúc phúc và khuyên bao con cháu mình sau dó moi nguoi cùng chia nhau keo ngon. Dây hoàn toàn là viec gìn giu truyen thong nguoi Thái tôn trong tuoi tác và dia vi và cung co moi quan he giua các the he. Nô dùa voi nuoc thu hút hàng doàn khách nuoc ngoài, tat ca deu háo huc muon trai nghiem nhung hung phan và không khí hoi hè cua ngày hoi vô cùng pho bien này.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội đón năm mới Songkran

Thể hiện lòng tôn kính đối với người cao tuổi, tham dự các lễ Phật và té nước mang theo lời cầu phúc vào người khác. Songkran diễn ra từ ngày 13 đến 15/4 đánh dấu giao thời từ năm cũ sang năm mới với nhiều với nhiều việc tẩy uế nhà cửa và ăn vận quần áo mới.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá