Lễ hội Maslenitsa

Diễn ra từ 28 tháng 02 đến 06 tháng 03 năm 2011 tại St Petersburg, Nga.


Lễ hội Maslenitsa là lễ kỉ niệm một trong những truyền thống lâu đời nhất của Nga- việc kết thúc một mùa đông dài. Thành phố St Petersburg có những tiết mục diễn ra trên toàn thành phố, cưỡi xe ngựa kéo truyền thống qua các con phố đầy tuyết.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Ngoài ra còn có cuộc diễu hành của các nhân vật trong chuyện cổ tích Nga, khiêu vũ, pháo hoa và các bài hát dân gian. Rất nhiều chương trình du lịch đặc biệt ở St Petersburg, các đường phố được trang trí và cả thành phố được hưởng trọn kỳ nghỉ.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Đặc biệt có món bánh bliny (bánh kếp) – tượng trưng cho mặt trời, được ăn với kem chua và trứng cá muối hoặc mật ong và mứt.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Theo truyền thống lễ hội kéo dài một tuần, và mỗi ngày của lễ hội đều có một chủ đề riêng.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi Maslenitsa


Dien ra tu 28 tháng 02 den 06 tháng 03 nam 2011 tai St Petersburg, Nga.


Le hoi Maslenitsa là le ki niem mot trong nhung truyen thong lâu doi nhat cua Nga- viec ket thúc mot mùa dông dài. Thành pho St Petersburg có nhung tiet muc dien ra trên toàn thành pho, cuoi xe ngua kéo truyen thong qua các con pho day tuyet.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Ngoài ra còn có cuoc dieu hành cua các nhân vat trong chuyen co tích Nga, khiêu vu, pháo hoa và các bài hát dân gian. Rat nhieu chuong trình du lich dac biet o St Petersburg, các duong pho duoc trang trí và ca thành pho duoc huong tron ky nghi.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Dac biet có món bánh bliny (bánh kep) – tuong trung cho mat troi, duoc an voi kem chua và trung cá muoi hoac mat ong và mut.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Maslenitsa

Theo truyen thong le hoi kéo dài mot tuan, và moi ngày cua le hoi deu có mot chu de riêng.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected]mDuLich.org de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội Maslenitsa

Diễn ra từ 28 tháng 02 đến 06 tháng 03 năm 2011 tại St Petersburg, Nga.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá