FESPACO

Diễn ra từ 26 tháng 02 đến 05 tháng 03 năm 2011 tại Ouagadougou, Burkina Faso.


FESPACO

FESPACO bắt đầu và kết thúc bằng một bữa tiệc lớn ở thủ đô yêu phim của Burkina Faso, Ouagadougou. Lễ khai mạc lớn nhất trong các Liên hoan phim ở Châu Phi bao gồm trình diễn âm nhạc, khiêu vũ và tạo nên một không khí náo nhiệt trong một tuần liên hoan phim.

FESPACO luôn là từ được phát ra từ mội của mọi người tham gia liên hoan. Các bộ phim từ mọi góc độ được trình chiếu từ 8 giờ sáng khắp thành phố. Nhưng không chỉ có các bộ phim, một chương trình âm nhạc đa dạng dược biểu diễn cùng với các suất chiếu phim.

Tất cả mọi người được chào đón để tham gia lễ khai mạc được tổ chức ở sân vận động Stade Août  Các ngôi sao từ khắp Châu Phi đến tham gia buổi diễn, có các màn biểu diễn âm nhạc truyền thống trực tiếp,  các điệu nhảy, các màn nhào lộn, và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
FESPACO


Dien ra tu 26 tháng 02 den 05 tháng 03 nam 2011 tai Ouagadougou, Burkina Faso.


FESPACO

FESPACO bat dau và ket thúc bang mot bua tiec lon o thu dô yêu phim cua Burkina Faso, Ouagadougou. Le khai mac lon nhat trong các Liên hoan phim o Châu Phi bao gom trình dien âm nhac, khiêu vu và tao nên mot không khí náo nhiet trong mot tuan liên hoan phim.

FESPACO luôn là tu duoc phát ra tu moi cua moi nguoi tham gia liên hoan. Các bo phim tu moi góc do duoc trình chieu tu 8 gio sáng khap thành pho. Nhung không chi có các bo phim, mot chuong trình âm nhac da dang duoc bieu dien cùng voi các suat chieu phim.

Tat ca moi nguoi duoc chào dón de tham gia le khai mac duoc to chuc o sân van dong Stade Août  Các ngôi sao tu khap Châu Phi den tham gia buoi dien, có các màn bieu dien âm nhac truyen thong truc tiep,  các dieu nhay, các màn nhào lon, và ket thúc bang màn ban pháo hoa ruc ro.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

FESPACO

Diễn ra từ 26 tháng 02 đến 05 tháng 03 năm 2011 tại Ouagadougou, Burkina Faso.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá