Lễ hội Hounen Matsuri

Diễn ra ngày 15 tháng 03 hàng năm tại Komaki, Nhât Bản


>>> Tour du lịch khỏa thân thu hút phái mạnh
>>>
Lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri

Thị trấn nhỏ Komaki tổ chức Lễ hội Hounen Matsuri, một lễ hội cực kỳ độc đáo.

Lễ hội Hounen Matsuri còn gọi là Lễ hội sinh sản Tagata, liên quan đến việc rước các biểu tượng chạm khắc bằng gỗ hình dạng dương vật diễu hành qua khắp thị trấn Komaki. Lễ hội với mong muốn có một vụ mùa dồi dào.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
“Rất lớn” phải không các bạn ?

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Kẹo và thức ăn cũng có hình dạng này.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Lễ rước

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Du khách thích thú với lễ hội

Trước khi Lễ hội bắt đầu, các thùng rượu gạo được mở ra, và phân phối cho đám đông. Dẫn đầu đám rước là các linh mục Shinto, rất nhiều các biểu tượng dương vật được nhìn thấy trong lễ hội được người dân làm để hy vọng cho một vụ mùa bội thu. Những người phụ nữ mang thai sẽ được yêu cầu chạm mũi vào tượng của dương vật lớn nhất với hy vọng sức khỏe tốt cho em bé.

Các biểu tượng dương vật cuối cùng được rước đến ngôi đền Shinmei.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Tất cả được rước về ngôi đền Shinmei.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi Hounen Matsuri


Dien ra ngày 15 tháng 03 hàng nam tai Komaki, Nhât Ban


>>> Tour du lich khoa thân thu hút phái manh
>>>
Le hoi khoa thân Hadaka Matsuri

Thi tran nho Komaki to chuc Le hoi Hounen Matsuri, mot le hoi cuc ky doc dáo.

Le hoi Hounen Matsuri còn goi là Le hoi sinh san Tagata, liên quan den viec ruoc các bieu tuong cham khac bang go hình dang duong vat dieu hành qua khap thi tran Komaki. Le hoi voi mong muon có mot vu mùa doi dào.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
“Rat lon” phai không các ban ?

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Keo và thuc an cung có hình dang này.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Le ruoc

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Du khách thích thú voi le hoi

Truoc khi Le hoi bat dau, các thùng ruou gao duoc mo ra, và phân phoi cho dám dông. Dan dau dám ruoc là các linh muc Shinto, rat nhieu các bieu tuong duong vat duoc nhìn thay trong le hoi duoc nguoi dân làm de hy vong cho mot vu mùa boi thu. Nhung nguoi phu nu mang thai se duoc yêu cau cham mui vào tuong cua duong vat lon nhat voi hy vong suc khoe tot cho em bé.

Các bieu tuong duong vat cuoi cùng duoc ruoc den ngôi den Shinmei.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer
Tat ca duoc ruoc ve ngôi den Shinmei.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội Hounen Matsuri

Diễn ra ngày 15 tháng 03 hàng năm tại Komaki, Nhât Bản
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá