Lễ hội xì gà Havana

Diễn ra từ 21 đến 25 tháng 02 năm 2011 tại Havana, Cuba.


Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui le hoi xi ga Havana

Từ 21  đến 25 tháng 02, Cuba sẽ là điểm đến của những ai ưa thích xì gà. Lễ hội xì gà lần thứ 13 được tổ  chức tại Havana, Cuba.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui le hoi xi ga Havana

Những người tham dự có thể thưởng thức những  xì gà nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, sẽ được trực tiếp xem cách làm một điếu xì gà thủ công bằng tay.

Mặc dù gặp phải khó khắn bởi lệnh cấm hút thuốc từ các nước trên thế giới, nhưng xì gà Cuba vẩn có sức tiêu thụ tốt.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui le hoi xi ga Havana

Tối ngày 25 sẽ diễn ra đêm bế mạc bằng bữa tiệc Gala, với việc đấu giá điếu xi gà có chữ ký của Chủ tịch Fidel Castro. Số tiền đấu giá sẽ được chuyển cho quỹ phát triển y tế công cộng.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi xi ga Havana


Dien ra tu 21 den 25 tháng 02 nam 2011 tai Havana, Cuba.


Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui le hoi xi ga Havana

Tu 21  den 25 tháng 02, Cuba se là diem den cua nhung ai ua thích xì gà. Le hoi xì gà lan thu 13 duoc to  chuc tai Havana, Cuba.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui le hoi xi ga Havana

Nhung nguoi tham du có the thuong thuc nhung  xì gà nhãn hieu noi tieng the gioi, se duoc truc tiep xem cách làm mot dieu xì gà thu công bang tay.

Mac dù gap phai khó khan boi lenh cam hút thuoc tu các nuoc trên the gioi, nhung xì gà Cuba van có suc tiêu thu tot.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui le hoi xi ga Havana

Toi ngày 25 se dien ra dêm be mac bang bua tiec Gala, voi viec dau giá dieu xi gà có chu ký cua Chu tich Fidel Castro. So tien dau giá se duoc chuyen cho quy phát trien y te công cong.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội xì gà Havana

Diễn ra từ 21 đến 25 tháng 02 năm 2011 tại Havana, Cuba.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá