Lễ hội Arugungu

Diễn ra vào tháng 2, tại Arugungu, Nigeria


Argungu, ở miền bắc Nigeria, tổ chức lễ hội  bắt cá quốc tế. Lễ hội là một sự thách thức lớn đối với người tham gia  như bắt cá bằng tay không (chỉ với chiếc lưới tay và một cái rổ), săn vịt hoang dã. Bên cạnh đó còn có những hoạt động khác như bơi lội, đấu vật, biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Hàng ngàn ngư dân tham gia lễ hội để kiểm tra kỹ năng của họ  tại lể hội, khi mà sự kiện bắt cá bằng tay không là chương trình chính 

Lễ hội được tổ chức lại vào năm 1934 và trở thành một lễ hội truyền thống, nơi mọi người đa sắc tộc gặp gở nhau trong một không khí thân thiện.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu

Sotaydulich Sổ tay du lịch Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu

Sotaydulich Sổ tay du lịch Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu
Khung cảnh náo nhiệt
 
 Sotaydulich Sổ tay du lịch Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu

Sotaydulich Sổ tay du lịch Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu
Thành quả sau những giờ vất vả
Le hoi Arugungu


Dien ra vào tháng 2, tai Arugungu, Nigeria


Argungu, o mien bac Nigeria, to chuc le hoi  bat cá quoc te. Le hoi là mot su thách thuc lon doi voi nguoi tham gia  nhu bat cá bang tay không (chi voi chiec luoi tay và mot cái ro), san vit hoang dã. Bên canh dó còn có nhung hoat dong khác nhu boi loi, dau vat, bieu dien âm nhac truyen thong.

Hàng ngàn ngu dân tham gia le hoi de kiem tra ky nang cua ho  tai le hoi, khi mà su kien bat cá bang tay không là chuong trình chính 

Le hoi duoc to chuc lai vào nam 1934 và tro thành mot le hoi truyen thong, noi moi nguoi da sac toc gap go nhau trong mot không khí thân thien.

 Sotaydulich So tay du lich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu

Sotaydulich So tay du lich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu

Sotaydulich So tay du lich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu
Khung canh náo nhiet
 
 Sotaydulich So tay du lich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu

Sotaydulich So tay du lich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Arugungu
Thành qua sau nhung gio vat va

Lễ hội Arugungu

Diễn ra vào tháng 2, tại Arugungu, Nigeria
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá