Thơ mộng hồ Đại Ninh

Ngồi nhâm nhi ly cà phê xứ núi, trong không khí thoáng mát của cao nguyên Lang Biang, anh em chúng tôi lôi bản đồ ra xác định vị trí, đường đi và lên kế hoạch rình “nàng tiên” thức giấc buổi sớm.


Thơ mộng hồ Đại Ninh

3h20, chuông báo thức reo, bật dậy, chuẩn bị đồ đạc khoác ba lô lại lên đường với bản đồ trong tay nhằm hướng Bảo Lộc, cắm đầu chạy đua với ông mặt trời. Tôi cho xe thả đèo Prent - đèo hiện đại nhất tôi từng đi qua ở VN, vì đèn cao áp sáng suốt đêm. Một đoạn cao tốc Đà Lạt - Liên Khương rất đẹp cho xe 2 bánh, vừa đi vừa hỏi đường.

Thơ mộng hồ Đại Ninh

4h55, thấy một đập nước có cổng chắn, anh bảo vệ bảo phải xin phép cấp trên ở trạm... Lại cắm đầu chạy tiếp, rẽ vào đường mòn thấy một bác gỡ lưới sớm, nhưng thời tiết không thuận lắm, nhiều mây đen, ông mặt trời đã lên chói chang.

Thơ mộng hồ Đại Ninh

Những cây cà phê bị ngâm trong nước mùa lũ, lộ ra thành những đám trắng trắng, nhìn khá lạ mắt. Hồ Đại Ninh đẹp nhất là cảnh vào sớm có sương. Hồ thủy điện Đại Ninh nằm ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có diện tích khoảng 4.000 ha, cao trình nước lúc đạt đỉnh tới 879,5 m3, cách Đà Lạt chừng 50 km theo đường đi thị trấn Bảo Lộc.

Thơ mộng hồ Đại Ninh

Dự án Thủy điện Đại Ninh thuộc hệ thống bậc thang của sông Đồng Nai nằm trên sông Đa Nhim, cách TP HCM 260 km, công trình đầu mối nằm trên địa phận xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Được khởi công từ ngày 10/5/2003, thủy điện Đại Ninh là một công trình vừa cấp phát điện cho hệ thống điện phía nam và dẫn nước từ lưu vực sông Đồng Nai về cho Bình Thuận.
Tho mong ho Dai Ninh


Ngoi nhâm nhi ly cà phê xu núi, trong không khí thoáng mát cua cao nguyên Lang Biang, anh em chúng tôi lôi ban do ra xác dinh vi trí, duong di và lên ke hoach rình “nàng tiên” thuc giac buoi som.


Tho mong ho Dai Ninh

3h20, chuông báo thuc reo, bat dậy, chuẩn bị dồ dạc khoác ba lô lại lên duòng vói bản dồ trong tay nhàm huóng Bảo Lộc, cám dầu chạy dua vói ông mạt tròi. Tôi cho xe thả dèo Prent - dèo hiện dại nhất tôi tùng di qua ỏ VN, vì dèn cao áp sáng suốt dêm. Mot doạn cao tốc Dà Lạt - Liên Khuong rat dep cho xe 2 bánh, vùa di vùa hỏi duong.

Tho mong ho Dai Ninh

4h55, thấy mot dập nuóc có cổng chán, anh bảo vệ bảo phải xin phép cấp trên ỏ trạm... Lai cám dầu chạy tiếp, rẽ vào duòng mòn thấy mot bác gõ luói sóm, nhung thòi tiết không thuận lám, nhiều mây den, ông mạt troi dã lên chói chang.

Tho mong ho Dai Ninh

Nhũng cây cà phê bị ngâm trong nuóc mùa lũ, lộ ra thành nhũng dám tráng tráng, nhìn khá la mát. Hồ Dại Ninh dẹp nhất là cảnh vào sóm có suong. Ho thuy dien Dai Ninh nam o xã Ninh Gia, huyen Duc Trong (Lâm Dong) có dien tích khoang 4.000 ha, cao trình nuoc lúc dat dinh toi 879,5 m3, cách Dà Lạt chùng 50 km theo duong di thi tran Bao Loc.

Tho mong ho Dai Ninh

Du án Thuy dien Dai Ninh thuoc he thong bac thang cua sông Dong Nai nam trên sông Da Nhim, cách TP HCM 260 km, công trình dau moi nam trên dia phan xã Phan Lâm, huyen Bac Bình, Bình Thuan. Duoc khoi công tu ngày 10/5/2003, thuy dien Dai Ninh là mot công trình vua cap phát dien cho he thong dien phía nam và dan nuoc tu luu vuc sông Dong Nai ve cho Bình Thuan.

Thơ mộng hồ Đại Ninh

Ngồi nhâm nhi ly cà phê xứ núi, trong không khí thoáng mát của cao nguyên Lang Biang, anh em chúng tôi lôi bản đồ ra xác định vị trí, đường đi và lên kế hoạch rình “nàng tiên” thức giấc buổi sớm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá