Các lễ hội, sự kiện Tết Nguyên Đán 2011 tại Singapore

Tết Nguyên Đán là dịp lễ lâu đời và quan trọng nhất trong lịch Trung Hoa, Tết Nguyên Đán, hay Tết Âm Lịch vốn là một truyền thống ăn mừng vụ mùa bội thu. Tại Singapore, dịp lễ này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của mái ấm gia đình. Nhà nhà chuẩn bị cho dịp lễ từ trước đó một tháng.


Khu Chinatown và Vịnh Marina Bay được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập các hoạt động chào mừng sôi nổi nhất. Các Sự kiện Chào mừng Tết Nguyên Đán tại Khu Chinatown, Lễ hội River Hongbao 2011 và Lễ diễu hành Chingay là một phần trong buổi khai mạc Lễ hội Xuân Singapore. Chủ đề năm nay “Passing on the Light” cho thấy tầm quan trọng của việc lưu truyền di sản văn hóa và các kiến thức tích lũy được cho thế hệ mai sau. Hòa mình vào các sự kiện lễ hội đáng nhớ với những ánh đèn lộng lẫy, ẩm thực thượng hạng cùng những khoảnh khắc tuyệt vời.

Các lễ hội, sự kiện Tết Nguyên Đán 2011 tại Singapore

Khu Chinatown

Khu Chinatown sẽ tràn ngập các hoạt động lễ hội náo nhiệt trong dịp Tết Nguyên Đán này như: Lễ hội Thắp Sáng Đường Phố trên các đại lộ chính làm nổi bật các trang trí đầy màu sắc và các câu chào mừng Năm Mão 2011; Diễu hành đường phố náo nhiệt trong lễ thắp đèn chính thức; Thi Múa Lân Quốc tế lần thứ 4; Phiên chợ lễ hội bên đường; Đếm ngược đến năm Mão 2011 dọc con đường EuTong Sen Street và New Bridge Road.


Lễ hội River Hongbao 2011


Từ “Hong Bao”, nghĩa là bao lì xì đỏ, tức tiền mừng tuổi là biểu tượng cho sự may mắn vào dịp Tết Nguyên Đán. Từ năm 1986, Lễ hội River Hongbao đã trở thành sự kiện Tết Nguyên Đán thường niên nhằm tôn vinh văn hóa và truyền thống Trung Hoa. Năm nay, các hoạt động lễ hội sẽ được tổ chức trên Sân khấu nổi The Float tại Vịnh Marina Bay.

Lễ diễu hành Chingay Singapore 2011

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui cac le hoi su kien Tet Nguyen Dan 2011 tai Singapore

Chingay là lễ diễu hành truyền thống trong Tết Nguyên Đán, phát triển vào những năm gần đây và đã trở thành lễ diễu hành đường phố hoành tráng, với lực lượng hùng hậu, trong đó có nghệ sĩ múa, đoàn diễu hành, nghệ sĩ múa lân và múa rồng.
Chingay 2011 được tổ chức tại sân khấu Tòa Nhà Pit với khung cảnh Vịnh Marina Bay làm nền.

Lễ hội Ẩm thực Tiger vào dịp Tết Âm Lịch

Thời gian: Được diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ ngày 11/2/2011
Thương hiệu bia đẳng cấp thế giới Tiger chào mừng Tết Âm Lịch với những món ăn lễ hội đặc sắc khó thể cưỡng lại. Khám phá sự hòa quyện giữa các món ăn với bia Tiger tại một trong những địa điểm tổ chức sự kiện độc đáo nhất Singapore – The Promontory tại Vịnh Marina Bay.

Lễ hội Hoa Sentosa (Sentosa Flowers)
Thời gian tổ chức từ ngày 3/2 đến ngày 13/2/2011.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui cac le hoi su kien Tet Nguyen Dan 2011 tai Singapore
Cac le hoi, su kien Tet Nguyen Dan 2011 tai Singapore


Tet Nguyên Dán là dip le lâu doi và quan trong nhat trong lich Trung Hoa, Tet Nguyên Dán, hay Tet Âm Lich von là mot truyen thong an mung vu mùa boi thu. Tai Singapore, dip le này nhac nho moi nguoi ve tam quan trong cua mái am gia dình. Nhà nhà chuan bi cho dip le tu truoc dó mot tháng.


Khu Chinatown và Vinh Marina Bay duoc trang hoàng ruc ro, tràn ngap các hoat dong chào mung sôi noi nhat. Các Su kien Chào mung Tet Nguyên Dán tai Khu Chinatown, Le hoi River Hongbao 2011 và Le dieu hành Chingay là mot phan trong buoi khai mac Le hoi Xuân Singapore. Chu de nam nay “Passing on the Light” cho thay tam quan trong cua viec luu truyen di san van hóa và các kien thuc tích luy duoc cho the he mai sau. Hòa mình vào các su kien le hoi dáng nho voi nhung ánh dèn long lay, am thuc thuong hang cùng nhung khoanh khac tuyet voi.

Các le hoi, su kien Tet Nguyên Dán 2011 tai Singapore

Khu Chinatown

Khu Chinatown se tràn ngap các hoat dong le hoi náo nhiet trong dip Tet Nguyên Dán này nhu: Le hoi Thap Sáng Duong Pho trên các dai lo chính làm noi bat các trang trí day màu sac và các câu chào mung Nam Mão 2011; Dieu hành duong pho náo nhiet trong le thap dèn chính thuc; Thi Múa Lân Quoc te lan thu 4; Phiên cho le hoi bên duong; Dem nguoc den nam Mão 2011 doc con duong EuTong Sen Street và New Bridge Road.


Le hoi River Hongbao 2011


Tu “Hong Bao”, nghia là bao lì xì do, tuc tien mung tuoi là bieu tuong cho su may man vào dip Tet Nguyên Dán. Tu nam 1986, Le hoi River Hongbao dã tro thành su kien Tet Nguyên Dán thuong niên nham tôn vinh van hóa và truyen thong Trung Hoa. Nam nay, các hoat dong le hoi se duoc to chuc trên Sân khau noi The Float tai Vinh Marina Bay.

Le dieu hành Chingay Singapore 2011

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui cac le hoi su kien Tet Nguyen Dan 2011 tai Singapore

Chingay là le dieu hành truyen thong trong Tet Nguyên Dán, phát trien vào nhung nam gan dây và dã tro thành le dieu hành duong pho hoành tráng, voi luc luong hùng hau, trong dó có nghe si múa, doàn dieu hành, nghe si múa lân và múa rong.
Chingay 2011 duoc to chuc tai sân khau Tòa Nhà Pit voi khung canh Vinh Marina Bay làm nen.

Le hoi Am thuc Tiger vào dip Tet Âm Lich

Thoi gian: Duoc dien ra trong 4 tieng dong ho ngày 11/2/2011
Thuong hieu bia dang cap the gioi Tiger chào mung Tet Âm Lich voi nhung món an le hoi dac sac khó the cuong lai. Khám phá su hòa quyen giua các món an voi bia Tiger tai mot trong nhung dia diem to chuc su kien doc dáo nhat Singapore – The Promontory tai Vinh Marina Bay.

Le hoi Hoa Sentosa (Sentosa Flowers)
Thoi gian to chuc tu ngày 3/2 den ngày 13/2/2011.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui cac le hoi su kien Tet Nguyen Dan 2011 tai Singapore

Các lễ hội, sự kiện Tết Nguyên Đán 2011 tại Singapore

Tết Nguyên Đán là dịp lễ lâu đời và quan trọng nhất trong lịch Trung Hoa, Tết Nguyên Đán, hay Tết Âm Lịch vốn là một truyền thống ăn mừng vụ mùa bội thu. Tại Singapore, dịp lễ này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của mái ấm gia đình. Nhà nhà chuẩn bị cho dịp lễ từ trước đó một tháng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá