Lễ hội quốc gia sữa và thịt

Diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 01 năm 2010 tại Osomo, Chile


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  le hoi quoc gia sua va thit 
Đỉnh  núi phủ tuyết ở Osomo

Ở Osomo hàng năm đều tổ chức Lễ hội quốc gia sữa và thịt nhằm vinh danh ngành sản xuất chinh của khu vực. Các ca sỹ, diển viên hài kịch nổi tiếng của Chile đều tham gia, họ đặc biệt thích thú khu vực quầy hàng bán trái cây, sữa và thịt.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  le hoi quoc gia sua va thit 
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Các nhóm khác thì tham gia vào cuộc thi văn học dân gian hàng năm của lễ hội, và cuộc thi nữ hoàng lễ hội và các cuộc diễu hành.
Le hoi quoc gia sua va thit


Dien ra tu ngày 27 den 29 tháng 01 nam 2010 tai Osomo, Chile


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  le hoi quoc gia sua va thit 
Dinh  núi phu tuyet o Osomo

O Osomo hàng nam deu to chuc Le hoi quoc gia sua và thit nham vinh danh ngành san xuat chinh cua khu vuc. Các ca sy, dien viên hài kich noi tieng cua Chile deu tham gia, ho dac biet thích thú khu vuc quay hàng bán trái cây, sua và thit.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  le hoi quoc gia sua va thit 
Anh chi mang tính chat minh hoa

Các nhóm khác thì tham gia vào cuoc thi van hoc dân gian hàng nam cua le hoi, và cuoc thi nu hoàng le hoi và các cuoc dieu hành.

Lễ hội quốc gia sữa và thịt

Diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 01 năm 2010 tại Osomo, Chile
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá