___#8216;Lễ hội phù Thủy___#8216;

Diễn ra từ ngày 01 đến ngày 06 tháng giêng tại Urbania, Italy


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

"Lễ hội phù thủy" - Festa Nazionale Della Befana hàng năm những người hóa trang thành các phù thủy già cưỡi chỗi đi từ trên cao thả quà cho các trẻ em tốt và than đá cho những kẻ xấu. Urbania chào đón những nhân vật thần thoại với bữa tiệc lớn nhất của Italy.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

Festa Nazionale Della Befana của Urbania có sáu ngày trình diễn âm nhạc, các lễ kỷ niệm đường phố, các buổi diển nhạc cổ điển. Trước đây các Befana nhào lộn nhảy từ tòa tháp cao 30 mét để đến với các trẻ em.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana
‘Le hoi phu Thuy‘


Dien ra tu ngày 01 den ngày 06 tháng giêng tai Urbania, Italy


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

"Le hoi phù thuy" - Festa Nazionale Della Befana hàng nam nhung nguoi hóa trang thành các phù thuy già cuoi choi di tu trên cao tha quà cho các tre em tot và than dá cho nhung ke xau. Urbania chào dón nhung nhân vat than thoai voi bua tiec lon nhat cua Italy.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

Festa Nazionale Della Befana cua Urbania có sáu ngày trình dien âm nhac, các le ky niem duong pho, các buoi dien nhac co dien. Truoc dây các Befana nhào lon nhay tu tòa tháp cao 30 mét de den voi các tre em.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le oi phu thuy Festa Nazionale Della Befana

‘Lễ hội phù Thủy‘

Diễn ra từ ngày 01 đến ngày 06 tháng giêng tại Urbania, Italy
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá