Lễ kỷ niệm Chanukah

Diễn ra từ ngày 02 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010 tại Jerusalem, Israel


2012:   8-16 tháng 12

2013:   27/11 đến 5/12

2014:   16-24 tháng 12

2015:   6-14 tháng 12

Chanukah là lễ hội Ánh sáng của người Do Thái, được tổ chức trong tám ngày của tháng mười hai trong cả Jerusalem, với lễ kỷ niệm và ánh sáng của nến. Khuyến khích việc thắp sáng bằng nến, khắp các khu tôn giáo Shearim Mea, mọi cửa sổ đều sáng lên bởi ánh nến.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le Ky niem Chanukah

Lễ kỷ niệm sự kiện Chanukah xảy ra trong thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên Cuộc nổi loạn Maccabean.Trong đó, việc đốt một lượng nhỏ dầu trong tám ngày toàn bên trong các đền thờ ở Jerusalem được xem là của người Do Thái là một điều kỳ diệu của Thiên Chúa.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le Ky niem Chanukah
Menorahs

Để kỷ niệm việc đốt dầu, truyền thống Chanukah, du khách sẽ tìm thấy ở Jerusalem trong suốt lễ hội các món ăn bao gồm các loại thực phẩm chiên trong dầu như latkes (bánh khoai tây) và bánh rán. Jerusalem cũng sẽ được chiếu sáng bởi hàng trăm các loại đèn truyền thống ( Menorahs ) trong thành phố.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le Ky niem Chanukah
latkes

Đọc thêm:
> JERUSALEM - MIỀN ĐẤT THÁNH

> HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT THÁNH ISRAEL – JORDAN
> ĐỊA DANH DU LỊCH HẤP DẪN NHẤT Ở ISRAEL (PHẦN 2)
Le ky niem Chanukah


Dien ra tu ngày 02 den ngày 09 tháng 12 nam 2010 tai Jerusalem, Israel


2012:   8-16 tháng 12

2013:   27/11 den 5/12

2014:   16-24 tháng 12

2015:   6-14 tháng 12

Chanukah là le hoi Ánh sáng cua nguoi Do Thái, duoc to chuc trong tám ngày cua tháng muoi hai trong ca Jerusalem, voi le ky niem và ánh sáng cua nen. Khuyen khích viec thap sáng bang nen, khap các khu tôn giáo Shearim Mea, moi cua so deu sáng lên boi ánh nen.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le Ky niem Chanukah

Le ky niem su kien Chanukah xay ra trong the ky thu 2 truoc Công nguyên Cuoc noi loan Maccabean.Trong dó, viec dot mot luong nho dau trong tám ngày toàn bên trong các den tho o Jerusalem duoc xem là cua nguoi Do Thái là mot dieu ky dieu cua Thiên Chúa.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le Ky niem Chanukah
Menorahs

De ky niem viec dot dau, truyen thong Chanukah, du khách se tìm thay o Jerusalem trong suot le hoi các món an bao gom các loai thuc pham chiên trong dau nhu latkes (bánh khoai tây) và bánh rán. Jerusalem cung se duoc chieu sáng boi hàng tram các loai dèn truyen thong ( Menorahs ) trong thành pho.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le Ky niem Chanukah
latkes

Doc thêm:
> JERUSALEM - MIEN DAT THÁNH

> HÀNH HUONG VE DAT THÁNH ISRAEL – JORDAN
> DIA DANH DU LICH HAP DAN NHAT O ISRAEL (PHAN 2)

Lễ kỷ niệm Chanukah

Diễn ra từ ngày 02 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010 tại Jerusalem, Israel
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá