Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước

Trong khuôn khổ lễ hội đón chào năm mới – Tết Dương lịch 2011, từ ngày 26/12/2010 đến ngày 02/01/2011 tại Công viên 23-9 sẽ diễn ra Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lien hoan am thuc mon ngon cac nuoc

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Quảng cáo Trẻ tổ chức. Đây là lần thứ 5 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan này Ẩm thực. Năm 2009, Liên hoan đã thu hút khoảng 100 nghìn lượt người tham gia trong 4 ngày diễn ra Liên hoan (từ 03 - 06/12/2009).

Lễ khai mạc Liên hoan – diễu hành đường phố sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 26/12/2010 tại khu vực Công viên 23/9 và được truyền hình trực tiếp quảng bá trên kênh HTV9.

Liên hoan năm nay sẽ tập trung vào một số hoạt động cụ thể như: Hội thi “Món ngon các nước”, Hội thi “Vào bếp cùng người nổi tiếng”, Hội thi “Bữa cơm gia đình”, Kỷ lục bánh xèo lớn nhất Việt Nam, Đêm nhạc ẩm thực muôn màu, Giờ vàng của Năm (với chương trình giảm giá thức ăn bày bán tại Liên hoan từ 19h00 đến 21h00 trong ngày 31/12/2010)…

Liên hoan còn có sự tham gia của nhiều nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng. Dự kiến Liên hoan sẽ thu hút các nhà hàng, điểm ăn uống đại diện cho các trường phái ẩm thực của hơn 20 nước tham gia, để có dịp giới thiệu các món ăn truyền thống, tiêu biểu của đất nước, dân tộc mình đại diện.  

Liên hoan Ẩm thực với những hoạt động phong phú, đa dạng này nhằm mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế và xây dựng sự kiện văn hóa - du lịch.
Lien hoan Am thuc mon ngon cac nuoc


Trong khuôn kho le hoi dón chào nam moi – Tet Duong lich 2011, tu ngày 26/12/2010 den ngày 02/01/2011 tai Công viên 23-9 se dien ra Liên hoan Am thuc món ngon các nuoc.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lien hoan am thuc mon ngon cac nuoc

Chuong trình do So Van hóa, The thao và Du lich TP Ho Chí Minh phoi hop voi Hiep hoi Du lich thành pho, Tong Công ty Du lich Sài Gòn, Công ty Quang cáo Tre to chuc. Dây là lan thu 5 Thành pho Ho Chí Minh to chuc Liên hoan này Am thuc. Nam 2009, Liên hoan dã thu hút khoang 100 nghìn luot nguoi tham gia trong 4 ngày dien ra Liên hoan (tu 03 - 06/12/2009).

Le khai mac Liên hoan – dieu hành duong pho se dien ra vào lúc 20h30 ngày 26/12/2010 tai khu vuc Công viên 23/9 và duoc truyen hình truc tiep quang bá trên kênh HTV9.

Liên hoan nam nay se tap trung vào mot so hoat dong cu the nhu: Hoi thi “Món ngon các nuoc”, Hoi thi “Vào bep cùng nguoi noi tieng”, Hoi thi “Bua com gia dình”, Ky luc bánh xèo lon nhat Viet Nam, Dêm nhac am thuc muôn màu, Gio vàng cua Nam (voi chuong trình giam giá thuc an bày bán tai Liên hoan tu 19h00 den 21h00 trong ngày 31/12/2010)…

Liên hoan còn có su tham gia cua nhieu nen van hóa am thuc noi tieng. Du kien Liên hoan se thu hút các nhà hàng, diem an uong dai dien cho các truong phái am thuc cua hon 20 nuoc tham gia, de có dip gioi thieu các món an truyen thong, tiêu bieu cua dat nuoc, dân toc mình dai dien.  

Liên hoan Am thuc voi nhung hoat dong phong phú, da dang này nham muc dích tao co hoi giao luu, trao doi van hóa, góp phan thúc day moi quan he hop tác quoc te và xây dung su kien van hóa - du lich.

Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước

Trong khuôn khổ lễ hội đón chào năm mới – Tết Dương lịch 2011, từ ngày 26/12/2010 đến ngày 02/01/2011 tại Công viên 23-9 sẽ diễn ra Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá