Văn miếu - Quốc tử giám

Văn miếu - Quốc tử giám là cụm di tích nằm ở phía nam thành Thăng Long, xưa thuộc thôn Minh Giám, tổng Hữu Nghiêm, huyện Thọ Xương; thời Pháp thuộc làng Thịnh Hào, tổng Yên Hạ, huyện Hoàng Long, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội.


dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Khu Văn miếu - Quốc tử giám có diện tích 54.331 mét vuông, có tường gạch vồ bao quanh, phía trong chia thành 5 lớp không gian. Từ ngoài vào trong, lần lượt qua: cổng Văn miếu, Đại Trung, Khuê Văn các, Đại Thành và cổng Thái Học. Trong ảnh là cổng Văn miếu dẫn vào khu thứ nhất, xây theo kiểu tam quan, trên có 3 chữ “Văn Miếu môn” viết theo Hán tự.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Khuê Văn các là một kiến trúc độc đáo, xây dựng năm 1805 (triều Nguyễn), gồm hai tầng, tầng dưới là 4 trụ gạch, tầng trên là kiến trúc gỗ, bốn mặt đều có cửa sổ tròn với những con tiện tỏa ra bốn phía tượng trưng cho hình ảnh sao Khuê tỏa sáng. Khuê Văn các thường là nơi tổ chức bình các bài văn thơ hay của các sĩ tử. Ngày nay, Khuê Văn các được dùng làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Khu thứ ba (giữa Khuê Văn các tới Ðại Thành môn), có một hồ vuông gọi là Thiên Quang tỉnh (giếng soi ánh sáng bầu trời) có lan can bao quanh. Thiên Quang nghĩa là ánh sáng bầu trời. Đặt tên này cho giếng, cổ nhân muốn nói: con người thu nhận được tinh túy của vũ trụ, soi sáng tri thức, nâng cao phẩm chất, tô đẹp nền nhân văn.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Được đánh giá là di tích có giá trị bậc nhất ở đây là 82 tấm bia đá ghi tên cùng thứ bậc và quê quán của 1304 vị tiến sĩ đỗ các khoa thi thời Lê sơ, thời Mạc và thời Lê trung hưng (1442-1779) ở Thăng Long. Hai nhà bia (bi đình) được xây dựng bắt đầu vào năm 1884, ở hai bên phải trái (tả vu, hữu vu), mỗi bên có 41 tấm dựng, mặt bia đều quay về Thiên Quang tỉnh.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Các bia đá này đã được UNESCO công nhận là di sản Tư liệu thế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới vào ngày 09/3/2010 tại Macau, Trung Quốc. Sau bộ mộc bản triều Nguyễn, bia Tiến sĩ Văn miếu là di sản tư liệu thứ hai của Việt Nam được đưa vào danh mục di sản Tư liệu thế giới.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Trống Sấm được làm vào năm 2011 do các nghệ nhân làng trống Đọi Tam, xã Ðọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chiếc trống có đường kính 2,01 mét, cao 2,65 mét.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Chuông đồng, được đặt tên là chuông "Nhà Thái học” được đúc liền khối bằng đồng nguyên chất tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sính (Huế), có trọng lượng 1,97 tấn, chiều cao tổng thể là 2,34 mét, đường kính đáy là 1,28 mét. Quai chuông có hình đầu rồng thời Lê hướng ra ngoài; thân chuông trang trí hoa văn theo chủ đề “thư kiếm”; đáy được trang trí hình sóng nước và lá đề. Nhà chuông hoàn thành vào ngày 16/01/2009.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Bước qua cửa Ðại thành thì đến khu thứ tư, là bái đường Văn miếu. Đây là một khoảng sân rộng, lát gạch bát. Hai bên là hai dãy nhà tả vu, hữu vu trước đây thờ bài vị của 72 học trò xuất sắc của Khổng Tử và Tư nghiệp Quốc Tử Giám cùng các danh nhân văn hóa Việt Nam nổi tiếng thời Trần. Cuối sân là nhà đại bái và hậu cung.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Khu thứ năm, sau khu đại bái là trường Quốc Tử giám cũ (nay là nhà Thái học). Tại đây, những triều đại coi “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã tuyển chọn nhiều người tài giỏi, đỗ đạt cao, bổ sung vào các chức thị độc, thị giảng, hữu tư giảng, tả tư giảng, thiếu phó, thiếu bảo để chǎm lo việc giảng dạy, giải đáp, vừa giúp vua nâng cao tri thức mọi mặt. Nhiều danh sĩ như Bùi Quốc Khải, Nguyễn Trù, Chu Vǎn An... đã từng giảng dạy ở đây.

dulich4phuong.net Văn miếu Quốc tử giám

Nhà Thái Học - Quốc Tử giám, công trình được phục dựng theo đúng kiến trúc truyền thống bằng những loại vật liệu xây dựng như gỗ lim, gạch đất nung, ngói mũi hài mang đậm nét nghệ thuật của các triều Lê, Nguyễn. Văn miếu - Quốc Tử đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt và trở thành điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế.
Van mieu - Quoc tu giam


Van mieu - Quoc tu giám là cum di tích nam o phía nam thành Thang Long, xua thuoc thôn Minh Giám, tong Huu Nghiêm, huyen Tho Xuong; thoi Pháp thuoc làng Thinh Hào, tong Yên Ha, huyen Hoàng Long, tinh Hà Dông, nay thuoc thành pho Hà Noi.


dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Khu Van mieu - Quoc tu giám có dien tích 54.331 mét vuông, có tuong gach vo bao quanh, phía trong chia thành 5 lop không gian. Tu ngoài vào trong, lan luot qua: cong Van mieu, Dai Trung, Khuê Van các, Dai Thành và cong Thái Hoc. Trong anh là cong Van mieu dan vào khu thu nhat, xây theo kieu tam quan, trên có 3 chu “Van Mieu môn” viet theo Hán tu.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Khuê Van các là mot kien trúc doc dáo, xây dung nam 1805 (trieu Nguyen), gom hai tang, tang duoi là 4 tru gach, tang trên là kien trúc go, bon mat deu có cua so tròn voi nhung con tien toa ra bon phía tuong trung cho hình anh sao Khuê toa sáng. Khuê Van các thuong là noi to chuc bình các bài van tho hay cua các si tu. Ngày nay, Khuê Van các duoc dùng làm bieu tuong cua thu dô Hà Noi.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Khu thu ba (giua Khuê Van các toi Ðai Thành môn), có mot ho vuông goi là Thiên Quang tinh (gieng soi ánh sáng bau troi) có lan can bao quanh. Thiên Quang nghia là ánh sáng bau troi. Dat tên này cho gieng, co nhân muon nói: con nguoi thu nhan duoc tinh túy cua vu tru, soi sáng tri thuc, nâng cao pham chat, tô dep nen nhân van.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Duoc dánh giá là di tích có giá tri bac nhat o dây là 82 tam bia dá ghi tên cùng thu bac và quê quán cua 1304 vi tien si do các khoa thi thoi Lê so, thoi Mac và thoi Lê trung hung (1442-1779) o Thang Long. Hai nhà bia (bi dình) duoc xây dung bat dau vào nam 1884, o hai bên phai trái (ta vu, huu vu), moi bên có 41 tam dung, mat bia deu quay ve Thiên Quang tinh.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Các bia dá này dã duoc UNESCO công nhan là di san Tu lieu the gioi thuoc chuong trình Ký uc the gioi vào ngày 09/3/2010 tai Macau, Trung Quoc. Sau bo moc ban trieu Nguyen, bia Tien si Van mieu là di san tu lieu thu hai cua Viet Nam duoc dua vào danh muc di san Tu lieu the gioi.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Trong Sam duoc làm vào nam 2011 do các nghe nhân làng trong Doi Tam, xã Ðoi Son, huyen Duy Tiên, tinh Hà Nam. Chiec trong có duong kính 2,01 mét, cao 2,65 mét.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Chuông dong, duoc dat tên là chuông "Nhà Thái hoc” duoc dúc lien khoi bang dong nguyên chat tai co so dúc dong cua nghe nhân Nguyen Van Sính (Hue), có trong luong 1,97 tan, chieu cao tong the là 2,34 mét, duong kính dáy là 1,28 mét. Quai chuông có hình dau rong thoi Lê huong ra ngoài; thân chuông trang trí hoa van theo chu de “thu kiem”; dáy duoc trang trí hình sóng nuoc và lá de. Nhà chuông hoàn thành vào ngày 16/01/2009.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Buoc qua cua Ðai thành thì den khu thu tu, là bái duong Van mieu. Dây là mot khoang sân rong, lát gach bát. Hai bên là hai dãy nhà ta vu, huu vu truoc dây tho bài vi cua 72 hoc trò xuat sac cua Khong Tu và Tu nghiep Quoc Tu Giám cùng các danh nhân van hóa Viet Nam noi tieng thoi Tran. Cuoi sân là nhà dai bái và hau cung.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Khu thu nam, sau khu dai bái là truong Quoc Tu giám cu (nay là nhà Thái hoc). Tai dây, nhung trieu dai coi “hien tài là nguyên khí cua quoc gia” dã tuyen chon nhieu nguoi tài gioi, do dat cao, bo sung vào các chuc thi doc, thi giang, huu tu giang, ta tu giang, thieu phó, thieu bao de chǎm lo viec giang day, giai dáp, vua giúp vua nâng cao tri thuc moi mat. Nhieu danh si nhu Bùi Quoc Khai, Nguyen Trù, Chu Vǎn An... dã tung giang day o dây.

dulich4phuong.net Van mieu Quoc tu giam

Nhà Thái Hoc - Quoc Tu giám, công trình duoc phuc dung theo dúng kien trúc truyen thong bang nhung loai vat lieu xây dung nhu go lim, gach dat nung, ngói mui hài mang dam nét nghe thuat cua các trieu Lê, Nguyen. Van mieu - Quoc Tu dã duoc Thu tuong Chính phu Viet Nam dua vào danh sách xep hang 23 di tích quoc gia dac biet và tro thành diem den hap dan voi khách du lich trong nuoc và quoc te.

Văn miếu - Quốc tử giám

Văn miếu - Quốc tử giám là cụm di tích nằm ở phía nam thành Thăng Long, xưa thuộc thôn Minh Giám, tổng Hữu Nghiêm, huyện Thọ Xương; thời Pháp thuộc làng Thịnh Hào, tổng Yên Hạ, huyện Hoàng Long, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá