Lễ hội gà tây – Pháp

Lễ hội gà tây  được tổ chức trong tuần thứ ba tháng Mười Hai mỗi năm, thường vào cuối tuần trước lễ Giáng sinh.


Lễ hội gà tây – Pháp

Lễ hội được tổ chức tại thị trấn nhỏ của Licques, nơi bạn sẽ thấy rằng các đường phố đang tràn ngập với gà tây lớn. Người dân địa phương đứng ven cổ vũ cho cuộc đua của các chú gà tây trong lễ hội. Sau đó có bữa ăn tối và điệu múa để ăn mừng. Hơn 5.000 người đến tham quan Licques mỗi năm vào  lễ hội gà tây.
Le hoi ga tay – Phap


Le hoi gà tây  duoc to chuc trong tuan thu ba tháng Muoi Hai moi nam, thuong vào cuoi tuan truoc le Giáng sinh.


Le hoi ga tay – Phap

Le hoi duoc to chuc tai thi tran nho cua Licques, noi ban se thay rang các duong pho dang tràn ngap voi gà tây lon. Nguoi dân dia phuong dung ven co vu cho cuoc dua cua các chú gà tây trong le hoi. Sau dó có bua an toi và dieu múa de an mung. Hon 5.000 nguoi den tham quan Licques moi nam vào  le hoi gà tây.

Lễ hội gà tây – Pháp

Lễ hội gà tây  được tổ chức trong tuần thứ ba tháng Mười Hai mỗi năm, thường vào cuối tuần trước lễ Giáng sinh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá