Leo thang bộ – Singapore

Diễn ra vào 21 – 11 - 2010 Tranh tài leo thang bộ là một cuộc thi hơn là lễ hội


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Singapore

Được tổ chức hàng năm tại Singapore  và nếu bạn có đủ tinh thần và thể lực thì bạn hoàn toàn có thể tham dự. Cuộc thi  này bao gồm chạy lên 73 tầng lầu trong thòi gian ngắn nhất. Việc đầu tiên hàng đầu sẽ giành chiến thắng. Có nhiều nội dung tranh tài, bao gồm cho nam giới, phụ nữ, cựu chiến binh, và những người tham gia làm từ thiện.

Hiện dulich4phuong.net đang có chương trình chuyến hành trình Singapore "Bụi" trong tháng 06 , hãy tham gia với dulich4phuong.net trong chuyến hành trình đầy thú vị này nhé !Leo thang bo – Singapore


Dien ra vào 21 – 11 - 2010 Tranh tài leo thang bo là mot cuoc thi hon là le hoi


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Singapore

Duoc to chuc hàng nam tai Singapore  và neu ban có du tinh than và the luc thì ban hoàn toàn có the tham du. Cuoc thi  này bao gom chay lên 73 tang lau trong thòi gian ngan nhat. Viec dau tiên hàng dau se giành chien thang. Có nhieu noi dung tranh tài, bao gom cho nam gioi, phu nu, cuu chien binh, và nhung nguoi tham gia làm tu thien.

Hien dulich4phuong.net dang có chuong trình chuyen hành trình Singapore "Bui" trong tháng 06 , hãy tham gia voi dulich4phuong.net trong chuyen hành trình day thú vi này nhé !

Leo thang bộ – Singapore

Diễn ra vào 21 – 11 - 2010 Tranh tài leo thang bộ là một cuộc thi hơn là lễ hội
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá