Lễ hội Texaco:– Mexico

Lễ hội Texaco được tổ chức tại Taxaco, Mexico tháng 11 hàng năm.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui taxaco mexico bac silver

Trong lễ hội này, hàng chục sản phẩm, trang sức tinh xảo làm bằng bạc và người kinh doanh đồ trang sức trưng bày các sản phẩm của họ và tôn vinh nghề làm bạc truyền thống trong một số gia đình Mexico. Nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia, trưng bày tác phẩm của mình độc đáo nhất và tham gia  cuộc thi để xem ai có thể thiết kế tinh xảo  nhất cho lễ hội.
Le hoi Texaco:– Mexico


Le hoi Texaco duoc to chuc tai Taxaco, Mexico tháng 11 hàng nam.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui taxaco mexico bac silver

Trong le hoi này, hàng chuc san pham, trang suc tinh xao làm bang bac và nguoi kinh doanh do trang suc trung bày các san pham cua ho và tôn vinh nghe làm bac truyen thong trong mot so gia dình Mexico. Nghe nhân tu khap noi trên the gioi se tham gia, trung bày tác pham cua mình doc dáo nhat và tham gia  cuoc thi de xem ai có the thiet ke tinh xao  nhat cho le hoi.

Lễ hội Texaco:– Mexico

Lễ hội Texaco được tổ chức tại Taxaco, Mexico tháng 11 hàng năm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá