Lễ hội trứng tráng  – Mỹ

Tổ chức tại Abbeville, Louisiana hàng năm.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi trung trang USA Mỹ Hoa kỳ 

Lễ hội trứng tráng  là có một lễ hội kỳ thú bạn không thể bỏ qua. Lễ hội là một ngày lễ  truyền thống có từ năm 1985, khi thành phố  tham gia cùng các thành phố khác trên thế giới để kỷ niệm vẻ đẹp của trứng. Mỗi năm lễ hội nấu món trứng tráng dùng khoảng 5000 quả trứng, được đặt tên là trứng tráng hữu nghị, và phục vụ cho các khách tham dự lễ hội.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi trung trang USA Mỹ Hoa kỳ
Le hoi trung trang – My


To chuc tai Abbeville, Louisiana hàng nam.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi trung trang USA My Hoa ky 

Le hoi trung tráng  là có mot le hoi ky thú ban không the bo qua. Le hoi là mot ngày le  truyen thong có tu nam 1985, khi thành pho  tham gia cùng các thành pho khác trên the gioi de ky niem ve dep cua trung. Moi nam le hoi nau món trung tráng dùng khoang 5000 qua trung, duoc dat tên là trung tráng huu nghi, và phuc vu cho các khách tham du le hoi.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi trung trang USA My Hoa ky

Lễ hội trứng tráng – Mỹ

Tổ chức tại Abbeville, Louisiana hàng năm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá