Những chương trình lễ hội đón năm mới 2013 tại TPHCM

 Nhằm phục vụ nhân dân thành phố và khách du lịch đón mừng năm mới Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, cụ thể như sau:


1. Đường hoa Nguyễn Huệ 2013 có chủ đề Lòng dân và thế nước với tên gọi Trái tim Việt Nam nhằm chuyển tải thông điệp của chân lý ngàn đời - sức mạnh ở nhân dân; có được lòng dân là có tất cả, đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một xã hội hưng thịnh, văn minh, bảo vệ vẹn toàn bờ cõi của Tổ Quốc Việt Nam; là ước nguyện được sống yên bình, hòa hiếu, trọng đạo nghĩa, anh dũng kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Thời gian phục vụ: 7 ngày, khai mạc lúc 19g00 ngày 7-2-2013 (27 tháng Chạp âm lịch) và kết thúc vào lúc 22g00 ngày 13-2-2013 (mùng 4 Tết).

2. Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 4 điểm: 1 điểm tầm cao tại cửa đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11); đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), từ 00g đến 00g15 ngày 10-2-2013 (mùng 1 Tết).

3. Chương trình Phố Tỏa Sáng, thực hiện trang trí ánh sáng đèn trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế; tổ chức 3 gian hàng phục vụ vui Tết (giải khát, chụp ảnh, trò chơi) miễn phí tại Công trường Quốc tế.

Thời gian phục vụ Tết Dương lịch, từ ngày 19-12-2012 đến ngày 6-1-2013; thời gian phục vụ Tết Nguyên Đán, từ ngày 1-2-2013 đến ngày 17-2-2013.

4. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón Tết Dương lịch tại sân khấu trên đường Nguyễn Huệ vào ngày 30-12 và 31-12-2012.

5.  Lễ hội Đường sách Tết Quý Tỵ 2013 tại TPHCM : diễn ra từ ngày 7/2/2013 đến ngày 13/2/2013 (tức ngày 27 tháng chạp đến 4 tháng giêng) tại đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế với nhiều nội dung phong phú 

 

dulich4phuong.net  Những chương trình lễ hội đón mới 2013 tại TPHCM
Nhung chuong trinh le hoi don nam moi 2013 tai TPHCM


 Nham phuc vu nhân dân thành pho và khách du lich dón mung nam moi Tet Duong lich và Tet Nguyên Dán Quý Ty 2013, UBND TP.HCM ban hành ke hoach to chuc nhieu hoat dong, cu the nhu sau:


1. Duong hoa Nguyen Hue 2013 có chu de Lòng dân và the nuoc voi tên goi Trái tim Viet Nam nham chuyen tai thông diep cua chân lý ngàn doi - suc manh o nhân dân; có duoc lòng dân là có tat ca, doàn ket toàn dân toc de xây dung mot xã hoi hung thinh, van minh, bao ve ven toàn bo cõi cua To Quoc Viet Nam; là uoc nguyen duoc song yên bình, hòa hieu, trong dao nghia, anh dung kiên cuong cua dân toc Viet Nam.

Thoi gian phuc vu: 7 ngày, khai mac lúc 19g00 ngày 7-2-2013 (27 tháng Chap âm lich) và ket thúc vào lúc 22g00 ngày 13-2-2013 (mùng 4 Tet).

2. To chuc ban pháo hoa dêm giao thua tai 4 diem: 1 diem tam cao tai cua duong ham sông Sài Gòn (quan 2) và 3 diem tam thap tai Công viên Van hóa Dam Sen (quan 11); den tuong niem liet si Ben Duoc (huyen Cu Chi) và Công viên Lich su - Van hóa Dân toc (quan 9), tu 00g den 00g15 ngày 10-2-2013 (mùng 1 Tet).

3. Chuong trình Pho Toa Sáng, thuc hien trang trí ánh sáng dèn trên các tuyen duong Nguyen Hue, Lê Loi, Dong Khoi, Lê Duan, Pham Ngoc Thach và Công truong Quoc te; to chuc 3 gian hàng phuc vu vui Tet (giai khát, chup anh, trò choi) mien phí tai Công truong Quoc te.

Thoi gian phuc vu Tet Duong lich, tu ngày 19-12-2012 den ngày 6-1-2013; thoi gian phuc vu Tet Nguyên Dán, tu ngày 1-2-2013 den ngày 17-2-2013.

4. Chuong trình bieu dien nghe thuat dón Tet Duong lich tai sân khau trên duong Nguyen Hue vào ngày 30-12 và 31-12-2012.

5.  Le hoi Duong sách Tet Quý Ty 2013 tai TPHCM : dien ra tu ngày 7/2/2013 den ngày 13/2/2013 (tuc ngày 27 tháng chap den 4 tháng giêng) tai duong Mac Thi Buoi - Nguyen Hue - Ngô Duc Ke voi nhieu noi dung phong phú 

 

dulich4phuong.net  Nhung chuong trinh le hoi don moi 2013 tai TPHCM

Những chương trình lễ hội đón năm mới 2013 tại TPHCM

 Nhằm phục vụ nhân dân thành phố và khách du lịch đón mừng năm mới Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, cụ thể như sau:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá