Hội An tổ chức Hội Tết cổ truyền dân tộc 2013

Từ ngày 2-16/2/2013, tại thành phố Hội An diễn ra Hội Tết cổ truyền dân tộc Quý Tỵ 2013.


dulich4phuong.net  Hội An tổ chức Hội Tết cổ truyền dân tộc 2013

Theo đó, các hoạt động của Hội Tết gồm: Hội thi đèn lồng lần thứ 5 và Hội đón giao thừa - bắn pháo hoa, khai mạc từ 22h đêm Giao thừa tại sân khấu vườn tượng và quảng trường sông Hoài, Hội hoa xuân tại các cung đường trung tâm thành phố từ 24 đến 29 tháng Chạp. Ngày hội bánh Tết vì người nghèo sẽ diễn ra ngày 26 - 27 tháng Chạp năm Nhâm Thìn tại Bảo tàng Hội An.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động khác như: Thi và trưng bày cây, hoa, đá cảnh; thi Thời trang nét xuân; Thi và trưng bày câu đối Xuân; đua ghe ngang... Ngoài ra, UBND thành phố sẽ thường xuyên tổ chức có chọn lọc các trò chơi dân gian, hiện đại trong những ngày hội Tết

Đọc thêm 
Xuân Bạch Đằng - Quý Tỵ 2013 - Đường hoa xuân ở Đà Nẵng

Tôi yêu Đà Nẵng - Countdown Party - chương trình đón năm mới 2013
Những địa điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Quý Tỵ trên cả nước
Những chương trình lễ hội đón mới 2013 tại TPHCM
> Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Quý Tỵ 2013 ở Hội An
Hoi An to chuc Hoi Tet co truyen dan toc 2013


Tu ngày 2-16/2/2013, tai thành pho Hoi An dien ra Hoi Tet co truyen dân toc Quý Ty 2013.


dulich4phuong.net  Hoi An to chuc Hoi Tet co truyen dan toc 2013

Theo dó, các hoat dong cua Hoi Tet gom: Hoi thi dèn long lan thu 5 và Hoi dón giao thua - ban pháo hoa, khai mac tu 22h dêm Giao thua tai sân khau vuon tuong và quang truong sông Hoài, Hoi hoa xuân tai các cung duong trung tâm thành pho tu 24 den 29 tháng Chap. Ngày hoi bánh Tet vì nguoi nghèo se dien ra ngày 26 - 27 tháng Chap nam Nhâm Thìn tai Bao tàng Hoi An.

Bên canh dó, còn có các hoat dong khác nhu: Thi và trung bày cây, hoa, dá canh; thi Thoi trang nét xuân; Thi và trung bày câu doi Xuân; dua ghe ngang... Ngoài ra, UBND thành pho se thuong xuyên to chuc có chon loc các trò choi dân gian, hien dai trong nhung ngày hoi Tet

Doc thêm 
Xuân Bach Dang - Quý Ty 2013 - Duong hoa xuân o Dà Nang

Tôi yêu Dà Nang - Countdown Party - chuong trình dón nam moi 2013
Nhung dia diem ban pháo hoa dón giao thua Quý Ty trên ca nuoc
Nhung chuong trình le hoi dón moi 2013 tai TPHCM
> Dia diem ban pháo hoa giao thua Tet Quý Ty 2013 o Hoi An

Hội An tổ chức Hội Tết cổ truyền dân tộc 2013

Từ ngày 2-16/2/2013, tại thành phố Hội An diễn ra Hội Tết cổ truyền dân tộc Quý Tỵ 2013.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá