Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội

Khai quật đoạn đường Bưởi - đối diện cổng công viên Thủ Lệ, các chuyên gia đã phát hiện một đoạn thành được cho là từ thời Lê. Các lớp đất đắp khá rõ ràng, đúng quy chuẩn, chân tường thành xưa được cho là nằm sát mép sông Tô Lịch.


dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Đoạn đường thành được cho là từ thời Lê. Hố khai quật
có độ sâu nhất lên đến 10m, có 11 lớp đất chồng lên nhau.


dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Lớp thứ nhất là đất lẫn với nhiều vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt
dùng để san lấp mặt bằng bãi đỗ xe Bưởi năm 2005


dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Lớp thứ hai là đất phù sa nâu sẫm. Lớp thứ ba hình thành
khi Pháp làm đường giao thông qua đây.


dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Lớp thứ tư có lẫn hiện vật gạch ngói thời Lê - Nguyễn và ngói hiện đại.

dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Lớp thứ năm thể hiện thời điểm hình thành sau thời Lê sơ (khoảng thế kỷ 17-18).

Lớp thứ sáu có đất và vật liệu đầm rất chặt và đều. Hiện vật ở lớp thứ sáu này phổ biến là của thời Lê sơ. Lớp thứ bảy có lẫn gạch và ngói xám thời Lê sơ. Lớp thứ tám được cho là tường thành từ thời Trần trở về trước và được thời Lê tận dụng xây đắp tiếp lên trên. Lớp thứ chín là đất đầm chặt. Lớp thứ mười là trầm tích biển. Lớp mười một hoàn toàn không có hiện vật.


dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Quá trình khai quật được cho là đem lại kết quả nghiên cứu hơn cả mong đợi

dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Các hiện vật được khai quật từ dưới lòng đất

dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội

dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội


dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội

dulich4phuong.net Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội
Hiện vật ở đây được đánh dấu rất cẩn thận
Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi


Khai quat doan duong Buoi - doi dien cong công viên Thu Le, các chuyên gia dã phát hien mot doan thành duoc cho là tu thoi Lê. Các lop dat dap khá rõ ràng, dúng quy chuan, chân tuong thành xua duoc cho là nam sát mép sông Tô Lich.


dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Doan duong thành duoc cho là tu thoi Lê. Ho khai quat
có do sâu nhat lên den 10m, có 11 lop dat chong lên nhau.


dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Lop thu nhat là dat lan voi nhieu vat lieu xây dung, rác thai sinh hoat
dùng de san lap mat bang bãi do xe Buoi nam 2005


dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Lop thu hai là dat phù sa nâu sam. Lop thu ba hình thành
khi Pháp làm duong giao thông qua dây.


dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Lop thu tu có lan hien vat gach ngói thoi Lê - Nguyen và ngói hien dai.

dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Lop thu nam the hien thoi diem hình thành sau thoi Lê so (khoang the ky 17-18).

Lop thu sáu có dat và vat lieu dam rat chat và deu. Hien vat o lop thu sáu này pho bien là cua thoi Lê so. Lop thu bay có lan gach và ngói xám thoi Lê so. Lop thu tám duoc cho là tuong thành tu thoi Tran tro ve truoc và duoc thoi Lê tan dung xây dap tiep lên trên. Lop thu chín là dat dam chat. Lop thu muoi là tram tích bien. Lop muoi mot hoàn toàn không có hien vat.


dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Quá trình khai quat duoc cho là dem lai ket qua nghiên cuu hon ca mong doi

dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Các hien vat duoc khai quat tu duoi lòng dat

dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi

dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi


dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi

dulich4phuong.net Kham pha thanh thoi Le duoi long Ha Noi
Hien vat o dây duoc dánh dau rat can than

Khám phá thành thời Lê dưới lòng Hà Nội

Khai quật đoạn đường Bưởi - đối diện cổng công viên Thủ Lệ, các chuyên gia đã phát hiện một đoạn thành được cho là từ thời Lê. Các lớp đất đắp khá rõ ràng, đúng quy chuẩn, chân tường thành xưa được cho là nằm sát mép sông Tô Lịch.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá