Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net - The London Eye hay Vòng đu quay Thiên niên kỷ là một vòng đu quay khổng lồ cao 135 mét (443 ft) nằm bên bờ sông Thames, London, Vương Quốc Anh.


dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

Đây là vòng đu quay cao nhất tại châu Âu, là điểm thu hút du lịch được chi trả để tham quan với số lượng nhiều nhất, số du khách tham quan hàng năm là 3,5 triệu người. Khi được dựng lên vào năm 1999, The London Eye là vòng đu quay quan sát cao nhất thế giới, cho đến khi bị Star of Nanchang vượt qua vào năm 2006 với độ cao 160 m (520 ft), và sau đó là Singapore Flyer vào năm 2008 với độ cao 165 m (541 ft). Những người điều hành vẫn miêu tả đây là "bánh xe quan sát kết cấu dầm chìa cao nhất thế giới" (vòng quay được đỡ bằng một khung chữ A chỉa từ một bên, khác với vòng quay Nanchang và Singapore).

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm
 

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm
 

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

The London Eye nằm ở phía tây của công viên Jubilee Gardens, trên bờ nam của sông Thames trong Khu Lambeth của London, giữa cầu Westminster và cầu Hungerford.

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm
Vong du quay London Eye lung linh trong dem


dulich4phuong.net - The London Eye hay Vòng du quay Thiên niên ky là mot vòng du quay khong lo cao 135 mét (443 ft) nam bên bo sông Thames, London, Vuong Quoc Anh.


dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

Dây là vòng du quay cao nhat tai châu Âu, là diem thu hút du lich duoc chi tra de tham quan voi so luong nhieu nhat, so du khách tham quan hàng nam là 3,5 trieu nguoi. Khi duoc dung lên vào nam 1999, The London Eye là vòng du quay quan sát cao nhat the gioi, cho den khi bi Star of Nanchang vuot qua vào nam 2006 voi do cao 160 m (520 ft), và sau dó là Singapore Flyer vào nam 2008 voi do cao 165 m (541 ft). Nhung nguoi dieu hành van miêu ta dây là "bánh xe quan sát ket cau dam chìa cao nhat the gioi" (vòng quay duoc do bang mot khung chu A chia tu mot bên, khác voi vòng quay Nanchang và Singapore).

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem
 

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem
 

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

The London Eye nam o phía tây cua công viên Jubilee Gardens, trên bo nam cua sông Thames trong Khu Lambeth cua London, giua cau Westminster và cau Hungerford.

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

dulich4phuong.net Vong du quay London Eye lung linh trong dem

Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

dulich4phuong.net - The London Eye hay Vòng đu quay Thiên niên kỷ là một vòng đu quay khổng lồ cao 135 mét (443 ft) nằm bên bờ sông Thames, London, Vương Quốc Anh.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá