Lên Sa Pa ngắm hoa đỗ quyên đại thụ

Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa nằm dưới chân đỉnh Phan xi păng được coi là “Vương quốc hoa đỗ quyên” của rừng tự nhiên Việt Nam.


Đó là ý kiến của thạc sỹ Nguyễn Quốc Trị , Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lào Cai, nguyên giám đốc vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa , người có nhiều năm nghiên cứu các loài cây hoa đỗ quyên mọc hoang dã trên dãy núi Hoàng Liên hùng vỹ của Tây Bắc Việt Nam.

Theo ông Trị, trong vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa, nay được công nhận là vườn di sản ASEAN của Việt Nam, có hơn 30 loài hoa đỗ quyên nở hoa rất đẹp vào mùa xuân. Trong số đó có những loài hoa đỗ quyên đặc hữu và được coi là đỗ quyên đại thụ, chỉ có ở trong rừng tự nhiên, trên độ cao 2.400 - 2.800 mét như đỗ quyên mộc (Rhododendron.af.arboreum smith), đỗ quyên hoa đỏ (Rh. Delavayi)… mọc ở khu vực rừng hỗn giao, thân gỗ vươn cao từ 10 - 15 mét, đường kính gốc to 40 - 50 cm.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về hoa đỗ quyên đại thụ trong rừng tự nhiên Sa Pa.

 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Cây hoa đỗ quyên đại thụ mọc trên độ cao 2.400 mét
 
 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Cành hoa đỗ quyên hàng trăm tuổi trong vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)
 
 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Mùa đỗ quyên, cánh hoa rụng thành thảm trong rừng
 
 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Một cây đỗ quyên có dáng đẹp mọc trên độ cao 2.800 mét,
trên đường chinh phục đỉnh Phan xi păng.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Len Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu


Vuon quoc gia Hoàng Liên - Sa Pa nam duoi chân dinh Phan xi pang duoc coi là “Vuong quoc hoa do quyên” cua rung tu nhiên Viet Nam.


Dó là ý kien cua thac sy Nguyen Quoc Tri , Phó giám doc So Khoa hoc Công nghe tinh Lào Cai, nguyên giám doc vuon quoc gia Hoàng Liên - Sa Pa , nguoi có nhieu nam nghiên cuu các loài cây hoa do quyên moc hoang dã trên dãy núi Hoàng Liên hùng vy cua Tây Bac Viet Nam.

Theo ông Tri, trong vuon quoc gia Hoàng Liên - Sa Pa, nay duoc công nhan là vuon di san ASEAN cua Viet Nam, có hon 30 loài hoa do quyên no hoa rat dep vào mùa xuân. Trong so dó có nhung loài hoa do quyên dac huu và duoc coi là do quyên dai thu, chi có o trong rung tu nhiên, trên do cao 2.400 - 2.800 mét nhu do quyên moc (Rhododendron.af.arboreum smith), do quyên hoa do (Rh. Delavayi)… moc o khu vuc rung hon giao, thân go vuon cao tu 10 - 15 mét, duong kính goc to 40 - 50 cm.

Xin gioi thieu cùng ban doc mot so hình anh ve hoa do quyên dai thu trong rung tu nhiên Sa Pa.

 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Cây hoa do quyên dai thu moc trên do cao 2.400 mét
 
 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Cành hoa do quyên hàng tram tuoi trong vuon quoc gia Hoàng Liên (Sa Pa)
 
 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Mùa do quyên, cánh hoa rung thành tham trong rung
 
 dulich4phuong.net  Doc mien dat nuoc Le Sa Pa ngam hoa do quyen dai thu
Mot cây do quyên có dáng dep moc trên do cao 2.800 mét,
trên duong chinh phuc dinh Phan xi pang.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lên Sa Pa ngắm hoa đỗ quyên đại thụ

Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa nằm dưới chân đỉnh Phan xi păng được coi là “Vương quốc hoa đỗ quyên” của rừng tự nhiên Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá