Đất Tổ Hùng Vương – Thiêng liêng tiếng vọng nghìn năm

Dân tộc Việt với mấy nghìn năm lịch sử, cả một quá trình dài dựng nước và giữ nước, để có được giang sơn như hôm thì biết bao con người đã ngã xuống để giữ gìn nó.


 dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam
Hành trình về Đất tổ

Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi mà hơn 4000 năm trước các Vua Hùng đã lập nên quốc gia Văn Lang với kinh đô là Phong Châu. Nơi đây gắn liền với một chặng đường dài dựng nước và giữ nước của dân tộc mà núi Nghĩa Lĩnh là nơi thiêng liêng nhất, nơi đặt đền thờ Quốc tổ.

  dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam
Đền Thượng

Vì thế mà nó chứa đựng cả một truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều lễ hội của các dân tộc, đặc biệt nhất trong trong các lễ hội ấy là lễ hội Đền Hùng, đây là lễ hội thiêng liêng bậc nhất của nước Việt, được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm với câu ca dao nổi tiếng:

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tỗ mùng mười tháng ba”

Câu ca dao để nhắc nhở con cháu phải nhớ đến ngày này vì đó là ngày mà dân tộc phải biết ơn của người xưa đã dựng nên nước Việt vẻ vang ngày nay.

  dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam
Thiêng liêng hai tiếng Đồng Bào

Chính lễ là ngày 10 tháng 3 nhưng lễ đã được diễn ra từ ngày 8 tháng 3 và kết thúc vào ngày 11 tháng 3. Với nhiều hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi trong đó vào ngày chính lễ có nghi thức rước kiệu dâng hoa rất hoành tráng và long trọng.

 dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam 
Đền Trung

Song song với cuộc lễ thì nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức như hát thi (ca trù, hát xoan), đâm trống đồng và các trò chơi của các dân tộc anh em.

Trải bao nghìn năm biến thiên của thời gian, giờ đây nhìn lại chặng đường mà dân tộc đã bước qua chúng ta không khỏi tự hào có một quá khứ hào hùng đầy thiêng liêng. Và trên đó là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc với lễ hội Đền Hùng. Hãy về với đất tổ dù chỉ một lần để cảm nhận sự thiêng liêng và ấm áp của nơi đây.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Dat To Hung Vuong – Thieng lieng tieng vong nghin nam


Dân toc Viet voi may nghìn nam lich su, ca mot quá trình dài dung nuoc và giu nuoc, de có duoc giang son nhu hôm thì biet bao con nguoi dã ngã xuong de giu gìn nó.


 dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam
Hành trình ve Dat to

Phú Tho - vùng dat to cua dân toc Viet Nam, noi mà hon 4000 nam truoc các Vua Hùng dã lap nên quoc gia Van Lang voi kinh dô là Phong Châu. Noi dây gan lien voi mot chang duong dài dung nuoc và giu nuoc cua dân toc mà núi Nghia Linh là noi thiêng liêng nhat, noi dat den tho Quoc to.

  dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam
Den Thuong

Vì the mà nó chua dung ca mot truyen thong van hóa lâu doi voi nhieu le hoi cua các dân toc, dac biet nhat trong trong các le hoi ay là le hoi Den Hùng, dây là le hoi thiêng liêng bac nhat cua nuoc Viet, duoc to chuc vào ngày 10 tháng 3 âm lich hàng nam voi câu ca dao noi tieng:

“Dù ai di nguoc ve xuôi
Nho ngày gio to mùng muoi tháng ba”

Câu ca dao de nhac nho con cháu phai nho den ngày này vì dó là ngày mà dân toc phai biet on cua nguoi xua dã dung nên nuoc Viet ve vang ngày nay.

  dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam
Thiêng liêng hai tieng Dong Bào

Chính le là ngày 10 tháng 3 nhung le dã duoc dien ra tu ngày 8 tháng 3 và ket thúc vào ngày 11 tháng 3. Voi nhieu hoat dong van hóa dien ra sôi noi trong dó vào ngày chính le có nghi thuc ruoc kieu dâng hoa rat hoành tráng và long trong.

 dulich4phuong.net  Dat To Hung Vuong Thieng lieng tieng vong nghin nam 
Den Trung

Song song voi cuoc le thì nhieu trò choi dân gian cung duoc to chuc nhu hát thi (ca trù, hát xoan), dâm trong dong và các trò choi cua các dân toc anh em.

Trai bao nghìn nam bien thiên cua thoi gian, gio dây nhìn lai chang duong mà dân toc dã buoc qua chúng ta không khoi tu hào có mot quá khu hào hùng day thiêng liêng. Và trên dó là truyen thong “uong nuoc nho nguon” cua dân toc voi le hoi Den Hùng. Hãy ve voi dat to dù chi mot lan de cam nhan su thiêng liêng và am áp cua noi dây.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Đất Tổ Hùng Vương – Thiêng liêng tiếng vọng nghìn năm

Dân tộc Việt với mấy nghìn năm lịch sử, cả một quá trình dài dựng nước và giữ nước, để có được giang sơn như hôm thì biết bao con người đã ngã xuống để giữ gìn nó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá