Thiêng liêng Đền Cha – Đền Mẹ

Mỗi một dân tộc trên thế giới đều có một truyền thuyết về nguồn cội của dân tộc mình, Việt Nam cũng vậy, truyền thuyết về Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ thật đẹp, thật hào hùng. Vì thế ngày nay để tưởng nhớ đến công ơn của Cha và Mẹ những người con đất Việt đã xây dựng hai ngôi đền uy nghi và hoành tráng để thờ phụng hai người.


dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân

dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Cổ kính và uy nghi.

Đền Cha nằm trên khu đồi Sim thuộc xã Chu Hóa – thành phố Việt Trì cách núi thiêng Nghĩa Lĩnh 1km, đền được xây dựng hoàn tất vào năm 2009 với diện tích rộng lớn, chia làm 3 khu với các chức năng khác nhau, trong đó khu thờ tự quan trọng nhất với ngôi đền chính làm trung tâm có diện tích 210m2, được xây theo kiến trúc truyền thống, theo kiểu chữ Đinh với mái lợp ngòi mũi hài, nền lát gạch Bát Tràng, bên trong điện thờ có Tượng Đức Quốc Tổ bằng đồng nặng 1,5 tấn cao 1,98m trong tư thế ngồi trên ngai.

dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Tượng Đức Quốc Tổ

Xung quanh đền chính còn có các công trình phụ để sử dụng vào các ngày lễ lớn.

dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Đền Mẫu Âu Cơ
 
dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me
Cổng vào Đền

Đền Mẹ nằm bên quốc lộ 32C, đền nằm giữa những cánh đồng lúa bát ngát xanh tươi quanh năm, lại nép mình dưới những tán cổ thụ xum xuê, đền cũng được xây dựng theo mô tuýp truyền thống với mái ngói lợp ngói mủi hài, nền lát gạch Bát Tràng.

Phía Trong đền là tượng Mẹ Âu Cơ với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu đậm chất người phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra trong đền có thờ người con trai thứ 2, một vị tướng tài ba.

Hai ngôi đền được dựng lên là để ghi nhớ công ơn của Cha và Mẹ, và cũng là ghi nhớ lịch sử vẻ vang của dân tộc trải suốt mấy nghìn năm.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Thieng lieng Den Cha – Den Me


Moi mot dân toc trên the gioi deu có mot truyen thuyet ve nguon coi cua dân toc mình, Viet Nam cung vay, truyen thuyet ve Cha Lac Long Quân và Me Âu Co that dep, that hào hùng. Vì the ngày nay de tuong nho den công on cua Cha và Me nhung nguoi con dat Viet dã xây dung hai ngôi den uy nghi và hoành tráng de tho phung hai nguoi.


dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Den Quoc To Lac Long Quân

dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Co kính và uy nghi.

Den Cha nam trên khu doi Sim thuoc xã Chu Hóa – thành pho Viet Trì cách núi thiêng Nghia Linh 1km, den duoc xây dung hoàn tat vào nam 2009 voi dien tích rong lon, chia làm 3 khu voi các chuc nang khác nhau, trong dó khu tho tu quan trong nhat voi ngôi den chính làm trung tâm có dien tích 210m2, duoc xây theo kien trúc truyen thong, theo kieu chu Dinh voi mái lop ngòi mui hài, nen lát gach Bát Tràng, bên trong dien tho có Tuong Duc Quoc To bang dong nang 1,5 tan cao 1,98m trong tu the ngoi trên ngai.

dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Tuong Duc Quoc To

Xung quanh den chính còn có các công trình phu de su dung vào các ngày le lon.

dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me 
Den Mau Âu Co
 
dulich4phuong.net Thieng lieng Den Cha Den Me
Cong vào Den

Den Me nam bên quoc lo 32C, den nam giua nhung cánh dong lúa bát ngát xanh tuoi quanh nam, lai nép mình duoi nhung tán co thu xum xuê, den cung duoc xây dung theo mô tuýp truyen thong voi mái ngói lop ngói mui hài, nen lát gach Bát Tràng.

Phía Trong den là tuong Me Âu Co voi khuôn mat hien tu, phúc hau dam chat nguoi phu nu Viet Nam. Ngoài ra trong den có tho nguoi con trai thu 2, mot vi tuong tài ba.

Hai ngôi den duoc dung lên là de ghi nho công on cua Cha và Me, và cung là ghi nho lich su ve vang cua dân toc trai suot may nghìn nam.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Thiêng liêng Đền Cha – Đền Mẹ

Mỗi một dân tộc trên thế giới đều có một truyền thuyết về nguồn cội của dân tộc mình, Việt Nam cũng vậy, truyền thuyết về Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ thật đẹp, thật hào hùng. Vì thế ngày nay để tưởng nhớ đến công ơn của Cha và Mẹ những người con đất Việt đã xây dựng hai ngôi đền uy nghi và hoành tráng để thờ phụng hai người.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá