7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Trong số 27 di sản mới được UNESCO công bố đầu tháng 7 có những công trình do con người tạo nên mang giá trị lịch sử văn hóa vô cùng quan trọng với nhân loại.


dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Khoảng 46 khu nhà rộng lớn như công trình này nằm rải rác trong một thung lũng cô lập ở tây nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Được xây dựng để chứa toàn bộ gia tộc, những công trình khổng lồ này, gọi là tulou, đã tồn tại từ thế kỷ 11. Tulou, thường có hình tròn hoặc hình vuông, có thể chứa tới 800 người, độc đáo bởi kiến trúc và sự hòa hợp với môi trường.

dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Những tàu hỏa đi trên tuyến đường Albula và Bernina thường gặp phải tuyết phủ dày khi đi qua dãy núi Alps nối Thụy Sĩ và Italy. Được khai trương vào năm 1904, tuyến đường ray đồ sộ Rhaetian trải qua tổng cộng 55 đường hầm và băng qua 196 cây cầu. Ngoài vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, tuyến đường còn có vai trò vô cùng đặc biệt trong việc kết nối các ngôi làng hẻo lánh trong khu vực.

dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Thị trấn Stari Grad cổ đại nằm ở nơi đồng bằng Stari Grad gặp gỡ biển Adriatic trên đảo Hvar thuộc Croatia. Vẻ đẹp tự nhiên và giá trị văn hóa của khu vực vẫn được bảo tồn nguyên vẹn từ thời Hy lạp vào thế kỷ 4 trước Công nguyên.

dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Pháo đài Guaita nằm cheo leo trên vách núi Titano thuộc nước cộng hòa San Marino nhỏ bé. Nằm ở phía bắc Italy, San Marino được coi là thành phố độc lập và có chủ quyền như một nước vào thế kỷ 13. Nó cũng là một trong những nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới. Nơi đây đa dạng bởi các thành lũy, tháp công sự, tu viện và pháp đình.

dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Thành phố cổ Madain Salih ở Ảrập Xêút là khu vực bảo tồn lớn nhất của nền văn minh Nabataean nằm ở phía nam Jordan. Được xây dựng trong khoảng từ thế kỷ 1 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 sau Công nguyên, thành phố chứa hơn 100 lăng tẩm còn nguyên vẹn đến ngày nay.

dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Lăng mộ Basb ở Haifa, Israel, là một trong 26 khu thánh địa Baha được đưa vào danh sách di sản mới của thế giới. Khu vực bao gồm các khu nhà, vườn tược, nghĩa trang và một vài công trình hiện đại nằm trải rộng trên 11 địa điểm thuộc thành phố Acre và Haifa.

dulich4phuong.net 7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Nhà thờ St. Thaddeus được xây dựng vào thế kỷ 7 tại tỉnh Azerbaijan thuộc Iran là một trong 3 nhà thờ được xếp dạng di sản thế giới mới. Nhà thờ có vai trò quan trọng trong việc đưa nền văn hóa Armenia thâm nhập vào Azerbaijan và Ba Tư cổ đại.
7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen


Trong so 27 di san moi duoc UNESCO công bo dau tháng 7 có nhung công trình do con nguoi tao nên mang giá tri lich su van hóa vô cùng quan trong voi nhân loai.


dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Khoang 46 khu nhà rong lon nhu công trình này nam rai rác trong mot thung lung cô lap o tây nam tinh Phúc Kien, Trung Quoc. Duoc xây dung de chua toàn bo gia toc, nhung công trình khong lo này, goi là tulou, dã ton tai tu the ky 11. Tulou, thuong có hình tròn hoac hình vuông, có the chua toi 800 nguoi, doc dáo boi kien trúc và su hòa hop voi môi truong.

dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Nhung tàu hoa di trên tuyen duong Albula và Bernina thuong gap phai tuyet phu dày khi di qua dãy núi Alps noi Thuy Si và Italy. Duoc khai truong vào nam 1904, tuyen duong ray do so Rhaetian trai qua tong cong 55 duong ham và bang qua 196 cây cau. Ngoài ve dep kien trúc doc dáo, tuyen duong còn có vai trò vô cùng dac biet trong viec ket noi các ngôi làng heo lánh trong khu vuc.

dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Thi tran Stari Grad co dai nam o noi dong bang Stari Grad gap go bien Adriatic trên dao Hvar thuoc Croatia. Ve dep tu nhiên và giá tri van hóa cua khu vuc van duoc bao ton nguyên ven tu thoi Hy lap vào the ky 4 truoc Công nguyên.

dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Pháo dài Guaita nam cheo leo trên vách núi Titano thuoc nuoc cong hòa San Marino nho bé. Nam o phía bac Italy, San Marino duoc coi là thành pho doc lap và có chu quyen nhu mot nuoc vào the ky 13. Nó cung là mot trong nhung nuoc cong hòa lâu doi nhat the gioi. Noi dây da dang boi các thành luy, tháp công su, tu vien và pháp dình.

dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Thành pho co Madain Salih o Arap Xêút là khu vuc bao ton lon nhat cua nen van minh Nabataean nam o phía nam Jordan. Duoc xây dung trong khoang tu the ky 1 truoc Công nguyên den the ky 1 sau Công nguyên, thành pho chua hon 100 lang tam còn nguyên ven den ngày nay.

dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Lang mo Basb o Haifa, Israel, là mot trong 26 khu thánh dia Baha duoc dua vào danh sách di san moi cua the gioi. Khu vuc bao gom các khu nhà, vuon tuoc, nghia trang và mot vài công trình hien dai nam trai rong trên 11 dia diem thuoc thành pho Acre và Haifa.

dulich4phuong.net 7 di san the gioi moi do con nguoi tao nen

Nhà tho St. Thaddeus duoc xây dung vào the ky 7 tai tinh Azerbaijan thuoc Iran là mot trong 3 nhà tho duoc xep dang di san the gioi moi. Nhà tho có vai trò quan trong trong viec dua nen van hóa Armenia thâm nhap vào Azerbaijan và Ba Tu co dai.

7 di sản thế giới mới do con người tạo nên

Trong số 27 di sản mới được UNESCO công bố đầu tháng 7 có những công trình do con người tạo nên mang giá trị lịch sử văn hóa vô cùng quan trọng với nhân loại.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá