Hòn Chuối trong ráng chiều

Quá giang tàu chở hàng, chúng tôi ra hòn Chuối từ cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nắng chiều rải bạc trên biển thành một con đường lấp lánh, dẫn chúng tôi thẳng hướng Tây suốt ba giờ của hải trình 18 hải lý.


KinhNghiemDuLich.org  Hòn Chuối trong ráng chiều

Hòn Chuối nằm trong chuỗi hòn nhỏ trên biển Tây. Phía Bắc là Hòn Sơn Rái thuộc tỉnh Kiên Giang, phía Nam là Hòn Khoai. Trong ba anh em ấy thì Hòn Chuối là em út vì diện tích chỉ 130 hecta với 37 hộ dân sinh sống. 281 công dân ở Hòn Chuối đều được ghi trong hộ khẩu là cư ngụ tại khóm 1, thị trấn Sông Đốc. Tất cả đều là những công dân nghèo, được hưởng trợ cấp của chính phủ về Y tế và Giáo dục.

Bà Trần Thị Sáu là người cao tuổi nhất Hòn Chuối, năm nay 77 tuổi. Năm 1972, quá giang tàu cá, bà Sáu đã đưa cả gia đình ra sinh sống trong những hốc đá trên hòn đảo không người này.

KinhNghiemDuLich.org  Hòn Chuối trong ráng chiều
Những ngôi nhà bình dị nép dưới chân hòn

Hòn Chuối có ba gành: Gành Nam, Gành Chướng và Gành Nồm. Từ tháng Chín đến tháng Ba âm lịch, người dân sống ở Gành Nam để tránh gió chướng. Và ngược lại, từ tháng Ba đến tháng Chín âm lịch, cộng đồng lại gồng gánh nhau về Gành Chướng để tránh gió mùa Tây Nam. Thời điểm dọn nhà là lúc giao mùa, khi hai ngọn gió chưa nổi lên, cả hai phía hòn đều lặng sóng.

Ra đảo mưu sinh, nghề chính của cư dân là câu cá lạc, loài cá chọn vùng biển Hòn Chuối để sinh sống, cũng như cá khoai thường quanh quẩn bên Hòn Khoai và cá hố tìm về mũi Cà Mau. Những đêm tối trời, biển êm, chèo xuồng chưa mỏi tay là đến chỗ thả câu. Cá lạc gặp thịt cá ba thú, cá đối là đớp mồi, mắc câu. Câu cá lạc là nghề "đồng vợ đồng chồng". Ban đêm chồng bủa câu, gỡ cá, ban ngày vợ tóm lưỡi câu, xếp gắp, gài nẹp cho giềng câu thẳng thớm.

Bốn mươi năm trước, khi bước chân lên Hòn Chuối tìm chốn nương thân, người dân nơi đây thấy một lư hương, được cho là của ông Đạo Năm, thầy tu chuyên hốt thuốc Nam bị thực dân Pháp trục xuất khỏi đảo vì tình nghi ông liên hệ với Vệ Quốc đoàn. Cái lư hương gợi cảm hứng cho tín ngưỡng, người dân đã lập miếu thờ Bà Chúa Hòn như ông Đạo Năm xưa kia. Cơn bão số 5 năm 1997 quét qua hòn Chuối làm cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhưng miễu thờ Bà không hề hấn gì, dù cột kèo bên trong đã cũ mục. Từ đó, chuyện tôn thờ Bà Chúa Hòn càng linh thiêng. Ngư dân trúng mùa, cúng dường tu bổ miếu. Bá tánh làm ăn, khai trương, động thổ, hạ thủy, thường ra đây thỉnh ý Bà.

Rằm tháng Hai âm lịch, khi ở cửa Sông Đốc, tàu bè ra khơi Nghinh Ông thì ở Hòn Khoai, ngư dân - phần lớn là phụ nữ ra Hòn Chuối vía Bà. Năm nào bà Nguyễn Kim Sa từ Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân cũng ra Hòn Chuối để đơm cho Bà Chúa Hòn một cỗ bánh bò. Những cái bánh trắng, xanh, vàng, đỏ được đính lên một đoạn thân cây chuối. Vài năm gần đây, bên cạnh miếu Bà, người ta đặt thêm tượng Bà Nam Hải và Phật Bà Quan Âm, thành một quần thể tín ngưỡng trang nghiêm.

KinhNghiemDuLich.org  Hòn Chuối trong ráng chiều
Tàu cào, tàu cá nối nhau về hòn để tránh sóng trái mùa

Nơi đây, bộ đội biên phòng dạy chữ cho con em ngư dân học từ lớp 1 đến lớp 3, trong khi ngành giáo dục "bó tay" không cách gì tìm được thầy cô nào dám ra đảo có mấy chục hộ dân để dạy học. Cán bộ quân Y hằng ngày chữa bệnh cho dân. Các chiến sĩ biên phòng canh giữ đất trời, bảo vệ cuộc sống bình yên cho đảo nhỏ.

Rằm tháng Hai âm lịch năm 2012, Hòn Chuối vừa có lễ cúng Bà Chúa Hòn vừa có một đám cưới. Chàng rể là lính biên phòng vừa ra quân và cô dâu là người được sinh ra ở đây. Không có xe hoa “đưa dâu rước rể”, họ đến với nhau bằng những bước chân qua những gành đá.

Chiều xuống, gió "Nam ngoài" mang đám mây màu chì, phút chốc dán kín nửa bầu trời đàng Tây. Nắng lèn mây, dọi xuống mặt biển in muôn ngàn tia nắng lấp lánh rượt đuổi nhau, rồi kéo nhau vô hòn.

Hòn Chuối rực vàng nổi rõ những căn nhà bình dị. Tàu cào, tàu cá nối nhau về hòn để tránh sóng trái mùa có thể dậy lên trong đêm. Cá sang tàu, mực đổi hầm, nước đá xay thêm, dầu bơm bổ sung cho ra khơi trọn chuyến. Bạn lưới gặp nhau í ới, cặp tàu, so mạn ghe. Nhìn từ xa, Hòn Chuối sừng sững trên biển như một mẫu hạm.
Hon Chuoi trong rang chieu


Quá giang tàu cho hàng, chúng tôi ra hòn Chuoi tu cua sông Ông Doc, huyen Tran Van Thoi, tinh Cà Mau. Nang chieu rai bac trên bien thành mot con duong lap lánh, dan chúng tôi thang huong Tây suot ba gio cua hai trình 18 hai lý.


KinhNghiemDuLich.org  Hon Chuoi trong rang chieu

Hòn Chuoi nam trong chuoi hòn nho trên bien Tây. Phía Bac là Hòn Son Rái thuoc tinh Kiên Giang, phía Nam là Hòn Khoai. Trong ba anh em ay thì Hòn Chuoi là em út vì dien tích chi 130 hecta voi 37 ho dân sinh song. 281 công dân o Hòn Chuoi deu duoc ghi trong ho khau là cu ngu tai khóm 1, thi tran Sông Doc. Tat ca deu là nhung công dân nghèo, duoc huong tro cap cua chính phu ve Y te và Giáo duc.

Bà Tran Thi Sáu là nguoi cao tuoi nhat Hòn Chuoi, nam nay 77 tuoi. Nam 1972, quá giang tàu cá, bà Sáu dã dua ca gia dình ra sinh song trong nhung hoc dá trên hòn dao không nguoi này.

KinhNghiemDuLich.org  Hon Chuoi trong rang chieu
Nhung ngôi nhà bình di nép duoi chân hòn

Hòn Chuoi có ba gành: Gành Nam, Gành Chuong và Gành Nom. Tu tháng Chín den tháng Ba âm lich, nguoi dân song o Gành Nam de tránh gió chuong. Và nguoc lai, tu tháng Ba den tháng Chín âm lich, cong dong lai gong gánh nhau ve Gành Chuong de tránh gió mùa Tây Nam. Thoi diem don nhà là lúc giao mùa, khi hai ngon gió chua noi lên, ca hai phía hòn deu lang sóng.

Ra dao muu sinh, nghe chính cua cu dân là câu cá lac, loài cá chon vùng bien Hòn Chuoi de sinh song, cung nhu cá khoai thuong quanh quan bên Hòn Khoai và cá ho tìm ve mui Cà Mau. Nhung dêm toi troi, bien êm, chèo xuong chua moi tay là den cho tha câu. Cá lac gap thit cá ba thú, cá doi là dop moi, mac câu. Câu cá lac là nghe "dong vo dong chong". Ban dêm chong bua câu, go cá, ban ngày vo tóm luoi câu, xep gap, gài nep cho gieng câu thang thom.

Bon muoi nam truoc, khi buoc chân lên Hòn Chuoi tìm chon nuong thân, nguoi dân noi dây thay mot lu huong, duoc cho là cua ông Dao Nam, thay tu chuyên hot thuoc Nam bi thuc dân Pháp truc xuat khoi dao vì tình nghi ông liên he voi Ve Quoc doàn. Cái lu huong goi cam hung cho tín nguong, nguoi dân dã lap mieu tho Bà Chúa Hòn nhu ông Dao Nam xua kia. Con bão so 5 nam 1997 quét qua hòn Chuoi làm cây coi gãy do ngon ngang, nhung mieu tho Bà không he han gì, dù cot kèo bên trong dã cu muc. Tu dó, chuyen tôn tho Bà Chúa Hòn càng linh thiêng. Ngu dân trúng mùa, cúng duong tu bo mieu. Bá tánh làm an, khai truong, dong tho, ha thuy, thuong ra dây thinh ý Bà.

Ram tháng Hai âm lich, khi o cua Sông Doc, tàu bè ra khoi Nghinh Ông thì o Hòn Khoai, ngu dân - phan lon là phu nu ra Hòn Chuoi vía Bà. Nam nào bà Nguyen Kim Sa tu Cái Dôi Vàm, huyen Phú Tân cung ra Hòn Chuoi de dom cho Bà Chúa Hòn mot co bánh bò. Nhung cái bánh trang, xanh, vàng, do duoc dính lên mot doan thân cây chuoi. Vài nam gan dây, bên canh mieu Bà, nguoi ta dat thêm tuong Bà Nam Hai và Phat Bà Quan Âm, thành mot quan the tín nguong trang nghiêm.

KinhNghiemDuLich.org  Hon Chuoi trong rang chieu
Tàu cào, tàu cá noi nhau ve hòn de tránh sóng trái mùa

Noi dây, bo doi biên phòng day chu cho con em ngu dân hoc tu lop 1 den lop 3, trong khi ngành giáo duc "bó tay" không cách gì tìm duoc thay cô nào dám ra dao có may chuc ho dân de day hoc. Cán bo quân Y hang ngày chua benh cho dân. Các chien si biên phòng canh giu dat troi, bao ve cuoc song bình yên cho dao nho.

Ram tháng Hai âm lich nam 2012, Hòn Chuoi vua có le cúng Bà Chúa Hòn vua có mot dám cuoi. Chàng re là lính biên phòng vua ra quân và cô dâu là nguoi duoc sinh ra o dây. Không có xe hoa “dua dâu ruoc re”, ho den voi nhau bang nhung buoc chân qua nhung gành dá.

Chieu xuong, gió "Nam ngoài" mang dám mây màu chì, phút choc dán kín nua bau troi dàng Tây. Nang lèn mây, doi xuong mat bien in muôn ngàn tia nang lap lánh ruot duoi nhau, roi kéo nhau vô hòn.

Hòn Chuoi ruc vàng noi rõ nhung can nhà bình di. Tàu cào, tàu cá noi nhau ve hòn de tránh sóng trái mùa có the day lên trong dêm. Cá sang tàu, muc doi ham, nuoc dá xay thêm, dau bom bo sung cho ra khoi tron chuyen. Ban luoi gap nhau í oi, cap tàu, so man ghe. Nhìn tu xa, Hòn Chuoi sung sung trên bien nhu mot mau ham.

Hòn Chuối trong ráng chiều

Quá giang tàu chở hàng, chúng tôi ra hòn Chuối từ cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nắng chiều rải bạc trên biển thành một con đường lấp lánh, dẫn chúng tôi thẳng hướng Tây suốt ba giờ của hải trình 18 hải lý.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá