Về với Huế thương - Kỳ 15: Đàn Nam Giao – linh thiêng cùng non sông

Cũng như bao triều đại Phong kiến trước, triều Nguyễn cũng lấy Nha giáo làm “khuôn vàng thước ngọc”, coi Trời là cha, đất là mẹ nên ngoài cha mẹ ruột thì đây là “cha mẹ” tinh thần. Vì thế mà đàn tế được xây dựng để tế Trời và Đất.


>> Về với Huế thương
>> Nét xưa lăng Đồng Khánh
>> Phá cách Lăng Khải Định

Lúc đầu đàn được vua Gia Long cho xây tạm ở làng An Ninh thượng, sau đó đến năm 1806 thì dời về vị trí hiện nay ở làng Dương Xuân thuộc phía nam kinh thành. Đàn có diện tích 390m x 265m, được bao phủ bởi rừng thông xanh mướt được chăm sóc cẩn thận.

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

Đàn có 4 cửa ứng với 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc, ở mỗi của có một tấm bình phong lớn, xung quanh đàn có tường cao 1,5m bao bọc. Trung tâm đàn là hệ thống đàn tế với ba tầng: tầng dưới cùng có hình vuông mỗi cạnh 165m – tượng trưng cho con người, tầng kế cũng hình vuông – tượng trưng cho đất, tầng trên cùng có hình tròn đường kính 45m – tượng trưng cho trời.

Điểm đặc biệt ở tầng trên cùng của đàn là hệ thống khuếch đại âm thanh, trung tâm đàn tế có lát những viên đá thanh với kỹ thuật đặc biệt, bất kỳ ai khi đứng ngay trung tâm nói thì trong phạm vi vài trăm mét vẫn nghe rõ mà không cần dùng bất kỳ vật gì hỗ trợ.

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

Nguyên thủy thì mỗi tầng được sơn một màu khác nhau: tầng trên cùng sơn màu xanh – màu của trời, tầng giữa sơn màu vàng – màu của đất, tầng dưới cùng sơn màu đỏ - màu của con người. Vào mỗi kỳ tế lễ người ta thường dựng những ngôi nhà tương ứng với các màu trên để làm nơi dâng đồ cúng.

Ở một khu đất phía nam đàn có một khu vực đặc biệt là Trai cung, nơi vua ngự giá đến và ở lại đây trong 3 ngày trước khi tế lễ, ngoài ra xung quanh đàn còn có các công trình như: quan cư và bình xá – nơi ở của quan binh trong lúc tế lễ, thần trù – nhà bếp, thần khố - nhà kho, ế sở - nơi phục vụ cho việc tế tam sanh. Hiện nay thì các công trình này đã thành phế tích chỉ còn Trai cung tương đối nguyên vẹn.

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

Lễ tế giao được tổ chức rất quy mô và hoành tráng, mỗi năm một lần vùa rời hoàng cung đến đây để tế cao trời đất (đến triều Thành Thái do lễ tế quá tốn sức tốn của nên định lệ 3 năm tổ chức 1 lần!). lễ tế Nam Giao sẽ được chúng tôi nhắc lại trong những kỳ tới.

Trải qua dâu bể của thời gian, chiến tranh, sự vô ý thức của con người, đàn trở nên hoang phế và bị trưng dụng với nhiều mục đích khác nhau. Mãi đến năm 1994 đàn mới bắt đầu được trùng tu, sau nhiều năm trùng tu, đàn đã lấy lại dáng dấp xưa.

Đến với đàn Nam Giao ngày nay ta sẽ hòa mình vào thiên nhiên trong lành, chứng kiến một giao đàn từng có giá trị về mặt tâm linh rất lớn trong lòng người dân Huế xưa.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve voi Hue thuong - Ky 15: Dan Nam Giao – linh thieng cung non song


Cung nhu bao trieu dai Phong kien truoc, trieu Nguyen cung lay Nha giáo làm “khuôn vàng thuoc ngoc”, coi Troi là cha, dat là me nên ngoài cha me ruot thì dây là “cha me” tinh than. Vì the mà dàn te duoc xây dung de te Troi và Dat.


>> Ve voi Hue thuong
>> Nét xua lang Dong Khánh
>> Phá cách Lang Khai Dinh

Lúc dau dàn duoc vua Gia Long cho xây tam o làng An Ninh thuong, sau dó den nam 1806 thì doi ve vi trí hien nay o làng Duong Xuân thuoc phía nam kinh thành. Dàn có dien tích 390m x 265m, duoc bao phu boi rung thông xanh muot duoc cham sóc can than.

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

Dàn có 4 cua ung voi 4 huong Dông – Tây – Nam – Bac, o moi cua có mot tam bình phong lon, xung quanh dàn có tuong cao 1,5m bao boc. Trung tâm dàn là he thong dàn te voi ba tang: tang duoi cùng có hình vuông moi canh 165m – tuong trung cho con nguoi, tang ke cung hình vuông – tuong trung cho dat, tang trên cùng có hình tròn duong kính 45m – tuong trung cho troi.

Diem dac biet o tang trên cùng cua dàn là he thong khuech dai âm thanh, trung tâm dàn te có lát nhung viên dá thanh voi ky thuat dac biet, bat ky ai khi dung ngay trung tâm nói thì trong pham vi vài tram mét van nghe rõ mà không can dùng bat ky vat gì ho tro.

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

Nguyên thuy thì moi tang duoc son mot màu khác nhau: tang trên cùng son màu xanh – màu cua troi, tang giua son màu vàng – màu cua dat, tang duoi cùng son màu do - màu cua con nguoi. Vào moi ky te le nguoi ta thuong dung nhung ngôi nhà tuong ung voi các màu trên de làm noi dâng do cúng.

O mot khu dat phía nam dàn có mot khu vuc dac biet là Trai cung, noi vua ngu giá den và o lai dây trong 3 ngày truoc khi te le, ngoài ra xung quanh dàn còn có các công trình nhu: quan cu và bình xá – noi o cua quan binh trong lúc te le, than trù – nhà bep, than kho - nhà kho, e so - noi phuc vu cho viec te tam sanh. Hien nay thì các công trình này dã thành phe tích chi còn Trai cung tuong doi nguyên ven.

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

KinhNghiemDuLich.org Ve voi Hue thuong ky 15 Dan Nam Giao lieng thieng cung non song

Le te giao duoc to chuc rat quy mô và hoành tráng, moi nam mot lan vùa roi hoàng cung den dây de te cao troi dat (den trieu Thành Thái do le te quá ton suc ton cua nên dinh le 3 nam to chuc 1 lan!). le te Nam Giao se duoc chúng tôi nhac lai trong nhung ky toi.

Trai qua dâu be cua thoi gian, chien tranh, su vô ý thuc cua con nguoi, dàn tro nên hoang phe và bi trung dung voi nhieu muc dích khác nhau. Mãi den nam 1994 dàn moi bat dau duoc trùng tu, sau nhieu nam trùng tu, dàn dã lay lai dáng dap xua.

Den voi dàn Nam Giao ngày nay ta se hòa mình vào thiên nhiên trong lành, chung kien mot giao dàn tung có giá tri ve mat tâm linh rat lon trong lòng nguoi dân Hue xua.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về với Huế thương - Kỳ 15: Đàn Nam Giao – linh thiêng cùng non sông

Cũng như bao triều đại Phong kiến trước, triều Nguyễn cũng lấy Nha giáo làm “khuôn vàng thước ngọc”, coi Trời là cha, đất là mẹ nên ngoài cha mẹ ruột thì đây là “cha mẹ” tinh thần. Vì thế mà đàn tế được xây dựng để tế Trời và Đất.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá