Một ngày ở cù lao Giêng

Nằm trên sông Tiền, giáp giữa Đồng Tháp và An Giang, với chiều dài 12km, chiều rộng 7km, bốn bề sum suê cây trái, cù lao Giêng còn có nhiều di tích, kiến trúc xưa từ thời Pháp thuộc đáng để lữ khách phương xa khám phá.


Nổi bật nhất của toàn cảnh cù lao Giêng là những kiến trúc tôn giáo đặc trưng của thời kỳ Pháp thuộc. Nhà thờ Cù Lao Giêng, theo những cư dân bản địa, đây là ngôi thánh đường đầu tiên của xứ Nam kỳ, là cầu nối giữa các cha truyền đạo bên Cao Miên (Campuchia) và Việt Nam.

dulich4phuong.net  mot ngay o cu lao Gieng
Vẻ thâm trầm, cổ kính của nhà thờ Rạch Sâu.

Đây cũng là trạm trung chuyển các vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt và truyền đạo bằng ghe đò lên miền thượng sang Campuchia. Ngôi thánh đường mang lối kiến trúc rặt Pháp được gìn giữ cẩn thận còn nguyên vẹn, với tháp chuông cao vút, các trụ cột thiết kế liên hoàn, kết hợp cùng các ô gió và tháp nhỏ để tạo thành một kiến trúc nguy nga, hoành tráng.

Không xa nhà thờ Cù Lao Giêng, những căn nhà xưa được xây dựng từ năm 1916, mang lối kiến trúc nhà rường gỗ ba gian hai chái, tường gạch bao tứ diện. Sân nhà là những chậu kiểng cổ mai chiếu thuỷ với dáng thế “tam cang ngũ thường” – một lối kiểng cổ quen thuộc của người Nam bộ. Tất cả được bảo tồn nguyên vẹn.

dulich4phuong.net  mot ngay o cu lao Gieng
Chùa Phước Minh với tháp chín tầng và cổng tam quan nằm dọc theo đường đi.

Song song với những kiến trúc cổ của thánh đường, nhà xưa từ thời Pháp thuộc, những ngôi chùa ở cù lao Giêng lại là nơi khách thập phương tứ xứ tìm đến vãn cảnh, cúng viếng đông đúc mỗi ngày. Nổi nhất là chùa Ông Đạo nằm, còn gọi là chùa Thành Hoa gốc người Đồng Tháp, tu theo Phật giáo sau biến hoá dần, bày ra một hình thức tu luyện khác lạ.

Bình lặng hơn trong không gian chùa chiền ở cù lao Giêng có chùa Phước Minh, dân trong vùng hay gọi chùa Bà Vú. Ngôi chùa nổi bật giữa một màu xanh cây trái là ngọn tháp cửu trùng (chín tầng) và chiếc cổng tam quan nằm dọc ngay giữa con đường nhỏ vào chùa cũng là một điểm nhấn thú vị.

dulich4phuong.net  mot ngay o cu lao Gieng
Trường lang chùa Thành Hoa trang trí toàn bằng gốm Biên Hoà.

Trong số những di tích kỳ lạ ở cù lao Giêng, có một khu mộ độc đáo gồm ba phần mộ liền kề với lối xây dựng lạ mắt và độc đáo nhất trong kiến trúc lăng mộ. Đây được gọi là phần mộ của “Ba quan thượng đẳng” – ba anh em người cù lao Giêng, được mời ra kinh thành Huế phong chức vụ theo đường binh nghiệp, rất có công với triều đình nhà Nguyễn, sau đó hy sinh ngoài chiến trận và được vua Gia Long phong chức Ngọc Hầu.
 
Mộ phần ba quan bố trí không đồng nhất nhau, một mộ mang hình con mực đầu lượn ra phía cửa, mộ hình cá chép nằm ngược đang trở đầu uốn theo con mực, và mộ hình con rùa cũng xoay theo con cá  chép. Câu chuyện về mộ phần với những sinh vật biển được bố cục kỳ lạ, đều có ngụ ý.
 
Ba con vật đọc theo Mặc – Lý – Quy (Mặc đọc theo âm Hán nghĩa là cá mực, là sự im lặng), tức là “về trong im lặng”. Bởi vậy, tuy là võ tướng của triều đình, có công lớn, nhưng phần mộ của ba vị tướng nhỏ nhoi, nằm lặng lẽ giữa đồng, nay do người cháu trông coi và nắm giữ nhiều câu chuyện cụ thể, thú vị về ba vị quan cũng như ý nghĩa của lăng mộ kỳ lạ này.
 
Đi khắp xứ cù lao Giêng chỉ vỏn vẹn trong ngày, đói bụng ghé chùa làm bữa cơm chay, nghe những câu chuyện thú vị do những người địa phương lưu truyền lại quanh những địa danh, di tích, thực là một ngày vui đáng nhớ.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Mot ngay o cu lao Gieng


Nam trên sông Tien, giáp giua Dong Tháp và An Giang, voi chieu dài 12km, chieu rong 7km, bon be sum suê cây trái, cù lao Giêng còn có nhieu di tích, kien trúc xua tu thoi Pháp thuoc dáng de lu khách phuong xa khám phá.


Noi bat nhat cua toàn canh cù lao Giêng là nhung kien trúc tôn giáo dac trung cua thoi ky Pháp thuoc. Nhà tho Cù Lao Giêng, theo nhung cu dân ban dia, dây là ngôi thánh duong dau tiên cua xu Nam ky, là cau noi giua các cha truyen dao bên Cao Miên (Campuchia) và Viet Nam.

dulich4phuong.net  mot ngay o cu lao Gieng
Ve thâm tram, co kính cua nhà tho Rach Sâu.

Dây cung là tram trung chuyen các vat dung can thiet cho viec sinh hoat và truyen dao bang ghe dò lên mien thuong sang Campuchia. Ngôi thánh duong mang loi kien trúc rat Pháp duoc gìn giu can than còn nguyên ven, voi tháp chuông cao vút, các tru cot thiet ke liên hoàn, ket hop cùng các ô gió và tháp nho de tao thành mot kien trúc nguy nga, hoành tráng.

Không xa nhà tho Cù Lao Giêng, nhung can nhà xua duoc xây dung tu nam 1916, mang loi kien trúc nhà ruong go ba gian hai chái, tuong gach bao tu dien. Sân nhà là nhung chau kieng co mai chieu thuy voi dáng the “tam cang ngu thuong” – mot loi kieng co quen thuoc cua nguoi Nam bo. Tat ca duoc bao ton nguyên ven.

dulich4phuong.net  mot ngay o cu lao Gieng
Chùa Phuoc Minh voi tháp chín tang và cong tam quan nam doc theo duong di.

Song song voi nhung kien trúc co cua thánh duong, nhà xua tu thoi Pháp thuoc, nhung ngôi chùa o cù lao Giêng lai là noi khách thap phuong tu xu tìm den vãn canh, cúng vieng dông dúc moi ngày. Noi nhat là chùa Ông Dao nam, còn goi là chùa Thành Hoa goc nguoi Dong Tháp, tu theo Phat giáo sau bien hoá dan, bày ra mot hình thuc tu luyen khác la.

Bình lang hon trong không gian chùa chien o cù lao Giêng có chùa Phuoc Minh, dân trong vùng hay goi chùa Bà Vú. Ngôi chùa noi bat giua mot màu xanh cây trái là ngon tháp cuu trùng (chín tang) và chiec cong tam quan nam doc ngay giua con duong nho vào chùa cung là mot diem nhan thú vi.

dulich4phuong.net  mot ngay o cu lao Gieng
Truong lang chùa Thành Hoa trang trí toàn bang gom Biên Hoà.

Trong so nhung di tích ky la o cù lao Giêng, có mot khu mo doc dáo gom ba phan mo lien ke voi loi xây dung la mat và doc dáo nhat trong kien trúc lang mo. Dây duoc goi là phan mo cua “Ba quan thuong dang” – ba anh em nguoi cù lao Giêng, duoc moi ra kinh thành Hue phong chuc vu theo duong binh nghiep, rat có công voi trieu dình nhà Nguyen, sau dó hy sinh ngoài chien tran và duoc vua Gia Long phong chuc Ngoc Hau.
 
Mo phan ba quan bo trí không dong nhat nhau, mot mo mang hình con muc dau luon ra phía cua, mo hình cá chép nam nguoc dang tro dau uon theo con muc, và mo hình con rùa cung xoay theo con cá  chép. Câu chuyen ve mo phan voi nhung sinh vat bien duoc bo cuc ky la, deu có ngu ý.
 
Ba con vat doc theo Mac – Lý – Quy (Mac doc theo âm Hán nghia là cá muc, là su im lang), tuc là “ve trong im lang”. Boi vay, tuy là võ tuong cua trieu dình, có công lon, nhung phan mo cua ba vi tuong nho nhoi, nam lang le giua dong, nay do nguoi cháu trông coi và nam giu nhieu câu chuyen cu the, thú vi ve ba vi quan cung nhu ý nghia cua lang mo ky la này.
 
Di khap xu cù lao Giêng chi von ven trong ngày, dói bung ghé chùa làm bua com chay, nghe nhung câu chuyen thú vi do nhung nguoi dia phuong luu truyen lai quanh nhung dia danh, di tích, thuc là mot ngày vui dáng nho.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Một ngày ở cù lao Giêng

Nằm trên sông Tiền, giáp giữa Đồng Tháp và An Giang, với chiều dài 12km, chiều rộng 7km, bốn bề sum suê cây trái, cù lao Giêng còn có nhiều di tích, kiến trúc xưa từ thời Pháp thuộc đáng để lữ khách phương xa khám phá.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá