Quốc Ân Tự - chốn thiêng liêng cửa Phật

dulich4phuong.net - Chùa nằm ở ấp Lương Cải, xã Phú Xuân, huyện Hương Thủy.


>> Về với Huế thương
>>
Thiên Mụ - ngôi chùa của thời gian
>>
Từ Hiếu – nơi yên nghỉ của những con người không toàn vẹn

Ban đầu chùa chỉ là một thảo am Vĩnh Ân do Tổ sư Tạ Nguyên Thiều khai sơn vào năm 1682 – 1864, đây là ngôi chùa lâu đời thứ 2 sau chùa Thiên Mụ. Nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu ấn Phật Giáo qua nhiều thời kỳ từ các Chúa Nguyễn đến các vua Nguyễn sau này.

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Tổ Sư Nguyên Thiều là người Triều Châu, ông qua Việt Nam hoằng Pháp vào năm 1665 và cho dựng chùa Thập Tháp Di Đà. Vào khoảng năm 1683-1684, thời chúa Hiền Nguyễn Phước Tần (1648-1687) Tổ Nguyên Thiều ra Phú Xuân ở xứ Thuận Hóa dựng chùa Vĩnh Ân (nay là Quốc Ân) tại chân đồi Hòa Thiên phía trái núi Ngự Bình nay thuộc phường Trường An, Huế. Thời ấy, chùa Quốc Ân là một ngôi tổ đình danh tiếng bậc nhất và có vai trò lịch sử rất quan trọng đối với Phật giáo xứ Đàng Trong...

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Qua nhiều lần trùng tu nên chùa mang phong cách của nhiều triều đại khác nhau vì thế chùa là một tổng hợp các dấu ấn văn hóa của các thời kỳ. Trong cuộc chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn, ngôi tháp Phổ Đồng đã bị phá hủy hoàn toàn và chùa bị hư hỏng nặng nề. Sau khi kết thúc chiến loạn chùa dần được trùng tu tôn tạo trở lại nhưng ngôi tháp vẫn không được dựng lại, đước triều đình ưu ái cấp tiền nên chùa đã trở lại vẻ huy hoàng xưa.

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Chùa nằm ngay bên đường nên rất dễ di chuyển, khi đến chùa ta sẽ thấy ngay tam quan chùa. Bước qua tam qua là khoảng sân rộng, qua khoảng sân này là chính điện với  3 gian 2 chái ngang 12m và sâu 22m, gian giữa thờ Phật với Bộ Tam Thế Phật và Phật Thích Ca, gian bên trái thờ Bồ tát Quan Thế Âm, hai bên là Hộ pháp, phía trước thờ Bồ Đề Đạt Ma, gian bên phải thờ Quan Thánh (Quan Vân Trường), các tượng khí này đều do Tổ Nguyên Thiều mang đến từ Trung Hoa. Hậu liêu thờ chân dung Tổ Nguyên Thiều và nhiều long vị của chư tổ và chư vị trú trì kế thế... Ngoài ra, chùa còn lưu giữ chiếc khánh đồng có hoa văn rất đẹp đúc từ thời Minh Mạng và nhiều pháp bảo, pháp khí khác như đại hồng chung, bia ký...

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Ngày nay đến tham quan chùa, ta không chỉ đến với chốn linh thiêng mà còn để ngắm lại kiến trúc nghệ thuật xưa, đến để cảm nhận nét u tịch của chốn thiền môn.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Quoc An Tu - chon thieng lieng cua Phat


dulich4phuong.net - Chùa nam o ap Luong Cai, xã Phú Xuân, huyen Huong Thuy.


>> Ve voi Hue thuong
>>
Thiên Mu - ngôi chùa cua thoi gian
>>
Tu Hieu – noi yên nghi cua nhung con nguoi không toàn ven

Ban dau chùa chi là mot thao am Vinh Ân do To su Ta Nguyên Thieu khai son vào nam 1682 – 1864, dây là ngôi chùa lâu doi thu 2 sau chùa Thiên Mu. Noi dây còn luu giu nhieu dau an Phat Giáo qua nhieu thoi ky tu các Chúa Nguyen den các vua Nguyen sau này.

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

To Su Nguyên Thieu là nguoi Trieu Châu, ông qua Viet Nam hoang Pháp vào nam 1665 và cho dung chùa Thap Tháp Di Dà. Vào khoang nam 1683-1684, thoi chúa Hien Nguyen Phuoc Tan (1648-1687) To Nguyên Thieu ra Phú Xuân o xu Thuan Hóa dung chùa Vinh Ân (nay là Quoc Ân) tai chân doi Hòa Thiên phía trái núi Ngu Bình nay thuoc phuong Truong An, Hue. Thoi ay, chùa Quoc Ân là mot ngôi to dình danh tieng bac nhat và có vai trò lich su rat quan trong doi voi Phat giáo xu Dàng Trong...

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Qua nhieu lan trùng tu nên chùa mang phong cách cua nhieu trieu dai khác nhau vì the chùa là mot tong hop các dau an van hóa cua các thoi ky. Trong cuoc chien giua nhà Nguyen và nhà Tây Son, ngôi tháp Pho Dong dã bi phá huy hoàn toàn và chùa bi hu hong nang ne. Sau khi ket thúc chien loan chùa dan duoc trùng tu tôn tao tro lai nhung ngôi tháp van không duoc dung lai, duoc trieu dình uu ái cap tien nên chùa dã tro lai ve huy hoàng xua.

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Chùa nam ngay bên duong nên rat de di chuyen, khi den chùa ta se thay ngay tam quan chùa. Buoc qua tam qua là khoang sân rong, qua khoang sân này là chính dien voi  3 gian 2 chái ngang 12m và sâu 22m, gian giua tho Phat voi Bo Tam The Phat và Phat Thích Ca, gian bên trái tho Bo tát Quan The Âm, hai bên là Ho pháp, phía truoc tho Bo De Dat Ma, gian bên phai tho Quan Thánh (Quan Vân Truong), các tuong khí này deu do To Nguyên Thieu mang den tu Trung Hoa. Hau liêu tho chân dung To Nguyên Thieu và nhieu long vi cua chu to và chu vi trú trì ke the... Ngoài ra, chùa còn luu giu chiec khánh dong có hoa van rat dep dúc tu thoi Minh Mang và nhieu pháp bao, pháp khí khác nhu dai hong chung, bia ký...

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

dulich4phuong.net Quc An Tu chon thieng lieng cua Phat

Ngày nay den tham quan chùa, ta không chi den voi chon linh thiêng mà còn de ngam lai kien trúc nghe thuat xua, den de cam nhan nét u tich cua chon thien môn.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Quốc Ân Tự - chốn thiêng liêng cửa Phật

dulich4phuong.net - Chùa nằm ở ấp Lương Cải, xã Phú Xuân, huyện Hương Thủy.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá