Từ Đàm – cổ kính trong hiện đại

dulich4phuong.net - Chùa nằm trên một khoảnh đất cao, rộng, bằng phẳng thuộc phường Trường An, cách trung tâm thành phố Huế 2 km về hướng nam. Chùa quay mặt về hướng đông nam, trước có núi Kim Phụng làm tiền án, bên phải giáp đường Điện Biên Phủ, bên trái có chùa Linh Quang và nhà thờ cụ Phan Bội Châu, phía sau có chùa Thiên Minh.


>> Về với Huế thương
>> Báo Quốc Tự - thăng trầm cùng thời gian

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Ngôi chính điện vừa được xây dựng  

Chùa do Hòa thượng Minh Hoàng Tử Dung khai sơn vào khoảng sau năm 1695. Ngài quê ở Trung quốc, thuộc dòng Thiền phái Lâm Tế thứ 34, là một bậc cao Tăng đã truyền pháp và ấn chứng cho Hòa thượng Liễu Quán - vị Tổ sư Thiền tông Việt Nam đầu tiên khai đạo ở Đàng trong. Năm 1703, Chúa Nguyễn Phúc Chu đã ban cho chùa tấm biển “Sắc tứ Ấn Tôn tự”, từ đó, chùa có tên là ấn Tôn cho đến năm Thiệu Trị nguyên niên (1841) đổi tên là chùa Từ Đàm.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Mặt trước chính điện  

Hiện nay chùa đã được trùng tu lại toàn bộ, nên hầu như du khách không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp rêu phong của chùa. Tuy vậy do được trùng tu theo nguyên mẫu nên chùa cũng vẫn còn giữ được nét cổ trong kiến trúc.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Đêm Phật Đản  

Giữa sân chùa có một cây bồ đề lớn quanh năm tỏa bóng mát do bà Karpeies hội trưởng hội Phật học Pháp thỉnh từ Ấn Độ qua Việt Nam tặng và được trồng vào năm 1936.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Ngôi bảo tháp lung linh trong ánh đèn  

Từ tam quan đi vào là một cái sân rộng với cây bồ đề, cuối sân là  ngôi chính điện xây trên nền cao 1,5m, hệ thống mái của ngôi điện được xây cong vút trang trí bằng hình rồng phượng khảm sành sứ, làm cho dáng vẻ của điện càng thêm uy nghi. Hai bên có lầu chuông và lầu trống. Xung quanh chính điện trên phần nối hệ thống  mái có đắp nổi các phù điêu kể về sự tích Đức Phật.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai

Bên trong chính điện tôn trí tượng Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi uy nghi trên tòa sen, so với các ngôi chùa khác ở Huế thì chùa được bày trí đơn giản hơn. Phía sau chính điện còn có nhà Tổ, nhà Tăng.

Trong lịch sử chùa có một vai trò quan trọng trong công cuộc chấn hưng và phát triển của Phật giáo Việt Nam thời kỳ cận đại và cuộc đấu tranh vì hòa bình và tự do tín ngưỡng. Trãi suốt thời kỳ chiến tranh chùa là nơi hoạt động của Phật giáo cứu quốc.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Trong nắng sớm

Ngày nay đến với chùa du khách sẽ bị thu hút bởi nét đẹp thâm u mà gần gủi, chùa đã được trùng tu xây dựng lại hoàn toàn và là nơi đặt trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Cao vút giữa trời xanh

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tu Dam – co kinh trong hien dai


dulich4phuong.net - Chùa nam trên mot khoanh dat cao, rong, bang phang thuoc phuong Truong An, cách trung tâm thành pho Hue 2 km ve huong nam. Chùa quay mat ve huong dông nam, truoc có núi Kim Phung làm tien án, bên phai giáp duong Dien Biên Phu, bên trái có chùa Linh Quang và nhà tho cu Phan Boi Châu, phía sau có chùa Thiên Minh.


>> Ve voi Hue thuong
>> Báo Quoc Tu - thang tram cùng thoi gian

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Ngôi chính dien vua duoc xây dung  

Chùa do Hòa thuong Minh Hoàng Tu Dung khai son vào khoang sau nam 1695. Ngài quê o Trung quoc, thuoc dòng Thien phái Lâm Te thu 34, là mot bac cao Tang dã truyen pháp và an chung cho Hòa thuong Lieu Quán - vi To su Thien tông Viet Nam dau tiên khai dao o Dàng trong. Nam 1703, Chúa Nguyen Phúc Chu dã ban cho chùa tam bien “Sac tu An Tôn tu”, tu dó, chùa có tên là an Tôn cho den nam Thieu Tri nguyên niên (1841) doi tên là chùa Tu Dàm.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Mat truoc chính dien  

Hien nay chùa dã duoc trùng tu lai toàn bo, nên hau nhu du khách không the chiêm nguong duoc ve dep rêu phong cua chùa. Tuy vay do duoc trùng tu theo nguyên mau nên chùa cung van còn giu duoc nét co trong kien trúc.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Dêm Phat Dan  

Giua sân chùa có mot cây bo de lon quanh nam toa bóng mát do bà Karpeies hoi truong hoi Phat hoc Pháp thinh tu An Do qua Viet Nam tang và duoc trong vào nam 1936.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Ngôi bao tháp lung linh trong ánh dèn  

Tu tam quan di vào là mot cái sân rong voi cây bo de, cuoi sân là  ngôi chính dien xây trên nen cao 1,5m, he thong mái cua ngôi dien duoc xây cong vút trang trí bang hình rong phuong kham sành su, làm cho dáng ve cua dien càng thêm uy nghi. Hai bên có lau chuông và lau trong. Xung quanh chính dien trên phan noi he thong  mái có dap noi các phù diêu ke ve su tích Duc Phat.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai

Bên trong chính dien tôn trí tuong Duc Thích Ca Mâu Ni ngoi uy nghi trên tòa sen, so voi các ngôi chùa khác o Hue thì chùa duoc bày trí don gian hon. Phía sau chính dien còn có nhà To, nhà Tang.

Trong lich su chùa có mot vai trò quan trong trong công cuoc chan hung và phát trien cua Phat giáo Viet Nam thoi ky can dai và cuoc dau tranh vì hòa bình và tu do tín nguong. Trãi suot thoi ky chien tranh chùa là noi hoat dong cua Phat giáo cuu quoc.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Trong nang som

Ngày nay den voi chùa du khách se bi thu hút boi nét dep thâm u mà gan gui, chùa dã duoc trùng tu xây dung lai hoàn toàn và là noi dat tru so cua Giáo hoi Phat giáo Viet Nam tinh Thua Thiên - Hue.

 dulich4phuong.net  Ve voi Hue thuong Tu Dam co kinh trong hien dai
Cao vút giua troi xanh

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Từ Đàm – cổ kính trong hiện đại

dulich4phuong.net - Chùa nằm trên một khoảnh đất cao, rộng, bằng phẳng thuộc phường Trường An, cách trung tâm thành phố Huế 2 km về hướng nam. Chùa quay mặt về hướng đông nam, trước có núi Kim Phụng làm tiền án, bên phải giáp đường Điện Biên Phủ, bên trái có chùa Linh Quang và nhà thờ cụ Phan Bội Châu, phía sau có chùa Thiên Minh.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá