Văn Miếu – biểu tượng của nền giáo dục nước nhà

dulich4phuong.net - Chúng ta đã đi qua hành trình khám phá các ngôi danh làm cổ tự nơi đất thần kinh, kỳ bài này các bạn hãy cùng Sotaydulich khám phá Văn Miếu cùng Võ Miếu, nơi thể hiện sự “tôn sư trọng đạo” cũng như nền văn hoá của nước nhà.


>> Về với Huế thương
>> Chùa Thiền Tôn – nơi khai sinh thiền phái Liễu Quán

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Chúng ta hãy điểm qua lịch sử bắt đầu của Văn Miếu Huế. Khi bắt đầu khai phá vùng đất mới do chưa có điều kiện ổn định về kinh tế cũng như xã hội nên Văn Miếu được xây dựng đơn giản tại làng Triều Sơn ở Phú Xuân nhưng không rõ năm xây dựng, và đây được xem là Văn Miếu riêng của vùng đất mới. Đến năm 1770 đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát thì được dời đến xã Long Hồ.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Trải qua dâu bể của thời gian, khi mà Nguyễn Ánh lên ngôi và thống nhất đất nước, bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước và chỉnh đốn lại nền giáo dục của nước nhà, năm 1808 Văn Miếu được Vua Gia Long xây dựng lại và cho chế tác đồ thờ tự mới để thờ Khổng Tử cùng các học trò.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Văn Miếu Huế hiện nay thuộc địa phận thôn An Bình, làng An Ninh, phía Tây Kinh thành Huế cách chùa Thiên Mụ không xa. Phía trước là dòng Hương Giang thơ mộng, có bến đò nhỏ cùng Linh Tinh Môn, nhưng chiếc cổng này hiện giờ chỉ còn những chiếc cột, nó đã bị thời gian cũng như chiến tranh phá huỷ.

Đối diện với Tinh Linh môn là Văn Miếu môn theo kiểu tam quan phía trên có gác, lợp ngói hoàng lưu ly, qua cổng bên trái có Hữu Văn Đường; bên phải xây Duy Lễ Đường là 2 ngôi nhà một gian 2 chái dùng để cho vua quan nghỉ ngơi để chuẫn bị cho việc tế lễ ở chính miếu phía trong.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Tiếp đến là Đại Thành môn là một tam quan xây bằng gạch, bên trong là một sân rộng, hai bên sân là hai hàng bia ghi danh các tiến sĩ trong các khoa thi. Nguyên trong suốt thời Gia Long, ông chỉ cho mở các khoa thi hương nên chưa có các tấm bia này, cho đến khi Vua Minh Mạng lên ngôi và bắt đầu cho thi hội và bắt đầu được dựng từ năm 1831 đến năm 1919.

Qua khỏi sân là Đại Thành điện, nơi thờ Khổng Tử và các học trò, đây là một kiến trúc đồ sộ dài 32m và rộng 25m xây theo lối trùng thềm điệp ốc, tất cả những án thờ trong điện thay vì là các bức tượng như truyền thống thì theo lệnh Vua Gia Long đều được thay bằng bài vị gỗ.

Phía trước hai bên điện có 2 nhà phối là Đông Vu và Tây Vu cùng với 2 ngôi nhà bia, bên phải có tấm bia khắc bài văn bia ”Thánh Tổ Nhân Hoàng đế dụ: Cung giám bất đắc liệt tấn thân” (vua Minh Mạng dụ về việc Thái giám không được liệt vào hạng quan lại); bia ở nhà bia bên trái khắc bài văn bia “Hiến Tổ Chương Hoàng đế dụ: Ngoại thích bất đắc thân chính” (vua Thiệu Trị dụ về việc bà con bên ngoại của vua không được tham gia chính quyền).

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Hiện nay hầu như tất cả những công trình chính ở Văn Miếu chỉ còn là phế tích, chỉ còn hàng bia cùng với Văn Miếu môn và Đại Thành môn.

 

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Van Mieu – bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha


dulich4phuong.net - Chúng ta dã di qua hành trình khám phá các ngôi danh làm co tu noi dat than kinh, ky bài này các ban hãy cùng Sotaydulich khám phá Van Mieu cùng Võ Mieu, noi the hien su “tôn su trong dao” cung nhu nen van hoá cua nuoc nhà.


>> Ve voi Hue thuong
>> Chùa Thien Tôn – noi khai sinh thien phái Lieu Quán

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Chúng ta hãy diem qua lich su bat dau cua Van Mieu Hue. Khi bat dau khai phá vùng dat moi do chua có dieu kien on dinh ve kinh te cung nhu xã hoi nên Van Mieu duoc xây dung don gian tai làng Trieu Son o Phú Xuân nhung không rõ nam xây dung, và dây duoc xem là Van Mieu riêng cua vùng dat moi. Den nam 1770 doi Chúa Nguyen Phúc Khoát thì duoc doi den xã Long Ho.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Trai qua dâu be cua thoi gian, khi mà Nguyen Ánh lên ngôi và thong nhat dat nuoc, bat tay vào công cuoc xây dung dat nuoc và chinh don lai nen giáo duc cua nuoc nhà, nam 1808 Van Mieu duoc Vua Gia Long xây dung lai và cho che tác do tho tu moi de tho Khong Tu cùng các hoc trò.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Van Mieu Hue hien nay thuoc dia phan thôn An Bình, làng An Ninh, phía Tây Kinh thành Hue cách chùa Thiên Mu không xa. Phía truoc là dòng Huong Giang tho mong, có ben dò nho cùng Linh Tinh Môn, nhung chiec cong này hien gio chi còn nhung chiec cot, nó dã bi thoi gian cung nhu chien tranh phá huy.

Doi dien voi Tinh Linh môn là Van Mieu môn theo kieu tam quan phía trên có gác, lop ngói hoàng luu ly, qua cong bên trái có Huu Van Duong; bên phai xây Duy Le Duong là 2 ngôi nhà mot gian 2 chái dùng de cho vua quan nghi ngoi de chuan bi cho viec te le o chính mieu phía trong.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Tiep den là Dai Thành môn là mot tam quan xây bang gach, bên trong là mot sân rong, hai bên sân là hai hàng bia ghi danh các tien si trong các khoa thi. Nguyên trong suot thoi Gia Long, ông chi cho mo các khoa thi huong nên chua có các tam bia này, cho den khi Vua Minh Mang lên ngôi và bat dau cho thi hoi và bat dau duoc dung tu nam 1831 den nam 1919.

Qua khoi sân là Dai Thành dien, noi tho Khong Tu và các hoc trò, dây là mot kien trúc do so dài 32m và rong 25m xây theo loi trùng them diep oc, tat ca nhung án tho trong dien thay vì là các buc tuong nhu truyen thong thì theo lenh Vua Gia Long deu duoc thay bang bài vi go.

Phía truoc hai bên dien có 2 nhà phoi là Dông Vu và Tây Vu cùng voi 2 ngôi nhà bia, bên phai có tam bia khac bài van bia ”Thánh To Nhân Hoàng de du: Cung giám bat dac liet tan thân” (vua Minh Mang du ve viec Thái giám không duoc liet vào hang quan lai); bia o nhà bia bên trái khac bài van bia “Hien To Chuong Hoàng de du: Ngoai thích bat dac thân chính” (vua Thieu Tri du ve viec bà con bên ngoai cua vua không duoc tham gia chính quyen).

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Van Mieu bieu tuong cua nen giao duc nuoc nha

Hien nay hau nhu tat ca nhung công trình chính o Van Mieu chi còn là phe tích, chi còn hàng bia cùng voi Van Mieu môn và Dai Thành môn.

 

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Văn Miếu – biểu tượng của nền giáo dục nước nhà

dulich4phuong.net - Chúng ta đã đi qua hành trình khám phá các ngôi danh làm cổ tự nơi đất thần kinh, kỳ bài này các bạn hãy cùng Sotaydulich khám phá Văn Miếu cùng Võ Miếu, nơi thể hiện sự “tôn sư trọng đạo” cũng như nền văn hoá của nước nhà.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá