Một lần ra Hòn Nhạn

Hòn Nhạn thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có dáng hình rất đẹp như một con tàu chở đầy đá trắng, bồng bềnh trên biển xanh chỉ toàn là nhạn trắng bay liệng trên đảo suốt ngày.


>> Thanh niên hướng về Biển đảo quê hương

Từ bến tàu tại Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Phú Quốc, đi chuyến tàu khách Số 57 rời bến lúc 8h sáng thì đến cầu tàu Bãi Ngự, thuộc xã đảo Thổ Châu hơn 14h ( khoảng 63 hải lý). Rồi du khách tiếp tục ra thăm đảo Nhạn bằng ca-nô chạy trên biển khoảng 10 phút (3,25 hải lý), để ngắm nhìn hàng trăm ngàn con nhạn trắng chao mình xuống mặt nước biển xanh rì đớp bầy cá cơm nổi lên quanh đảo.

dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Toàn cảnh Hòn Nhạn, Phú Quốc.

Một người dân địa phương tự hào: "Đảo Nhạn là một hòn đảo khô như trôi bồng bềnh trên mặt biển, không có bóng cây, chỉ toàn là đá trắng xếp chồng lên nhau, tạo nhiều hang cạn, làm nơi trú ngụ cho loài nhạn về đẻ trứng vào mùa Nam (từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch).

Nhạn thường đẻ từ 1 đến 2 trứng trên tảng đá trơ trọi hoặc trong hốc đá. Chúng không ấp trứng như các loài chim khác, chỉ canh chừng ổ trứng trong vòng 1 tháng. Khi nhạn con nở, lúc đó chúng mới tìm mồi về đút cho nhạn con ăn".

dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Chim nhạn ấp trứng.

Mùa nhạn đẻ, khi đi trên đảo này du khách phải quan sát cho thật kỹ ở mỗi bước đi, khéo giẫm đạp lên trứng nhạn. Vì mỗi phiến đá gần như có trứng nhạn nằm lăn lóc bên cạnh, tiệp màu trắng bông với màu đá. Khi hết mùa nhạn đẻ (từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch), chúng sẽ di chuyển đi nơi khác sinh sống cho tới mùa sau mới về lại đảo này.

Ra thăm Hòn Nhạn còn là dịp để du khách tắm mình trong làn nước biển xanh, lặn ngắm san hô đủ màu sắc, kiểu dáng và mỗi buổi hoàng hôn trên biển Tây ngồi tựa lưng vào phiến đá trắng buông nhợ câu mực, câu cá thu bè… trong không gian đầy tiếng nhạn kêu, một thú vui với thiên nhiên khó tìm đâu ra.

Mùa gió Nam biển động nhiều nhưng cũng có lúc sóng yên, trời nắng. Đây là thời điểm lý tưởng cho chuyến du ngoạn đảo Thổ Châu khi đàn chim nhạn tìm về nơi sinh sản, nương thân trên hòn đảo khô.

dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Hòn Nhạn nhìn ra đảo Thổ Chu.
 
dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Một góc Hòn Nhạn.
 
dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
San hô ở Hòn Nhạn.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Mot lan ra Hon Nhan


Hòn Nhan thuoc xã dao Tho Châu, huyen Phú Quoc, tinh Kiên Giang, có dáng hình rat dep nhu mot con tàu cho day dá trang, bong benh trên bien xanh chi toàn là nhan trang bay lieng trên dao suot ngày.


>> Thanh niên huong ve Bien dao quê huong

Tu ben tàu tai Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Phú Quoc, di chuyen tàu khách So 57 roi ben lúc 8h sáng thì den cau tàu Bãi Ngu, thuoc xã dao Tho Châu hon 14h ( khoang 63 hai lý). Roi du khách tiep tuc ra tham dao Nhan bang ca-nô chay trên bien khoang 10 phút (3,25 hai lý), de ngam nhìn hàng tram ngàn con nhan trang chao mình xuong mat nuoc bien xanh rì dop bay cá com noi lên quanh dao.

dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Toàn canh Hòn Nhan, Phú Quoc.

Mot nguoi dân dia phuong tu hào: "Dao Nhan là mot hòn dao khô nhu trôi bong benh trên mat bien, không có bóng cây, chi toàn là dá trang xep chong lên nhau, tao nhieu hang can, làm noi trú ngu cho loài nhan ve de trung vào mùa Nam (tu tháng 6 den tháng 10 âm lich).

Nhan thuong de tu 1 den 2 trung trên tang dá tro troi hoac trong hoc dá. Chúng không ap trung nhu các loài chim khác, chi canh chung o trung trong vòng 1 tháng. Khi nhan con no, lúc dó chúng moi tìm moi ve dút cho nhan con an".

dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Chim nhan ap trung.

Mùa nhan de, khi di trên dao này du khách phai quan sát cho that ky o moi buoc di, khéo giam dap lên trung nhan. Vì moi phien dá gan nhu có trung nhan nam lan lóc bên canh, tiep màu trang bông voi màu dá. Khi het mùa nhan de (tu tháng 11 den tháng 3 âm lich), chúng se di chuyen di noi khác sinh song cho toi mùa sau moi ve lai dao này.

Ra tham Hòn Nhan còn là dip de du khách tam mình trong làn nuoc bien xanh, lan ngam san hô du màu sac, kieu dáng và moi buoi hoàng hôn trên bien Tây ngoi tua lung vào phien dá trang buông nho câu muc, câu cá thu bè… trong không gian day tieng nhan kêu, mot thú vui voi thiên nhiên khó tìm dâu ra.

Mùa gió Nam bien dong nhieu nhung cung có lúc sóng yên, troi nang. Dây là thoi diem lý tuong cho chuyen du ngoan dao Tho Châu khi dàn chim nhan tìm ve noi sinh san, nuong thân trên hòn dao khô.

dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Hòn Nhan nhìn ra dao Tho Chu.
 
dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
Mot góc Hòn Nhan.
 
dulich4phuong.net Mot lan ra Hon Nhan
San hô o Hòn Nhan.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Một lần ra Hòn Nhạn

Hòn Nhạn thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có dáng hình rất đẹp như một con tàu chở đầy đá trắng, bồng bềnh trên biển xanh chỉ toàn là nhạn trắng bay liệng trên đảo suốt ngày.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá