Lãng đãng Lăng Cô

dulich4phuong.net - Nằm trên cửa ngỏ vào Huế, Lăng Cô hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, từ trên đèo Hải Vân chúng ta đã có thể ngắm nhìn Lăng Cô, một nơi vừa có rừng vừa có biển, kỳ chúng ta sẽ khám phá một phần biển Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp của Việt Nam và thế giới.


>> Về với Huế Thương
>>
Quốc học Huế - dấu dấn thời gian

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Cầu vượt Lăng Cô nhìn từ đèo Hải Vân

Trên con đường thiên lý Bắc Nam, nơi nào cũng có cảnh đẹp, và với một bờ biển dài hơn 3000km, Việt Nam sở hữu những bãi biển và vịnh biển tuyệt đẹp, trong đó Lăng Cô là một điển hình.  Lăng Cô theo dân gian truyền lại ngày xưa có tên là “Làng cò” vì có nhiều cò, sau dần đọc trại đi thành Lăng Cô, cũng có một giả thuyết là người Pháp đọc trại từ “An Cư” mà ra.

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Đoàn tàu Bắc Nam

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co 
Núi cùng biển tạo nên vẻ đẹp huyền ảo

Sở hữu một vị trí địa lý thuận lợi, nằm sát biển với một dải cát trắng dài cả chục km, thực ra Lăng Cô nằm trên một bán đảo nhỏ có tên là An Cư, nằm giữ đầm Lập An và biển Đông. Lập An là một đầm kín vì chỉ có một lối ra biển ở phía Nam, diện tích đầm khoảng 1600ha, đây là nơi tránh bão cho tàu bè và cũng là một vị trí thuận lợi để nuôi trồng thủy hải sải nước lợ, xung quanh đầm là những con suối nhỏ chảy ra từ các dãy núi sườn Nam dãy Trường Sơn, trên các dãy núi này là những cánh rừng nhiệt đới quanh năm xanh tốt, trong đó có bạch Mã là một trong những vườn quốc gia.

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Doi cát trắng mịn trải dài theo bờ biển

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co 
Chiều trên đầm Lập An

Nhìn từ đèo Hải Vân, Lăng Cô trải dài theo bờ biển với bãi cát dài, trắng tinh, nước biển trong xanh một màu cộng với thời tiết không quá oi bức vì nằm một bên là rừng núi, một bên là biển bao la, các khu resort đang được xây dựng, các tour tham quan đang được xúc tiến, cộng với cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển, cùng cảng nước sâu Chân Mây gần đó thì không bao lâu Lăng Cô sẽ phát triển rất nhanh chóng.

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Núi non trùng điệp

Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co 
Người dân của đầm

Lăng Cô nằm cách Huế 70km, cách Đà Nẵng 30km và nằm trong tam giác 3 khu di sản thế giới của Việt Nam là: cố đố Huế, đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, điều này có nghĩa đây sẽ là một nơi tham quan nghĩ dưỡng rất tốt, nếu biết khai thác hợp lý cảnh quan và con ngươi thì Lăng Cô có thể trở thành nơi thu hút khách du lịch rất đông, giản áp lực lên cho Huế và Đà Nẵng mà lại tăng thêm lượng khách.

 Sổ tay du lịch_sổ tay_du lịch_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Đầm Lập An nhìn từ đèo Phú Gia

Vào ngày 06 – 06 – 2009 Lăng Cô đòn nhận danh hiệu “Lăng Cô – vịnh đẹp thế giới” do câu lạc bộ các vịnh đẹp thế giới bình chọn.

Những dòng tin khác:

>> Thác 7 tầng - ngọn thác Châu âu giữa núi rừng Tây Nguyên
>> Về với thiên nhiên tại Lăng Ông bà Chiễu
>> Về Đồng Tháp Viếng mộ cụ Phó Bảng
>> Thác Hòa Bình thơ mộng
>>
Về quê hương thủ tướng

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Lang dang Lang Co


dulich4phuong.net - Nam trên cua ngo vào Hue, Lang Cô hien ra nhu mot buc tranh thuy mac khong lo, tu trên dèo Hai Vân chúng ta dã có the ngam nhìn Lang Cô, mot noi vua có rung vua có bien, ky chúng ta se khám phá mot phan bien Lang Cô, mot trong nhung vinh bien dep cua Viet Nam và the gioi.


>> Ve voi Hue Thuong
>>
Quoc hoc Hue - dau dan thoi gian

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Cau vuot Lang Cô nhìn tu dèo Hai Vân

Trên con duong thiên lý Bac Nam, noi nào cung có canh dep, và voi mot bo bien dài hon 3000km, Viet Nam so huu nhung bãi bien và vinh bien tuyet dep, trong dó Lang Cô là mot dien hình.  Lang Cô theo dân gian truyen lai ngày xua có tên là “Làng cò” vì có nhieu cò, sau dan doc trai di thành Lang Cô, cung có mot gia thuyet là nguoi Pháp doc trai tu “An Cu” mà ra.

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Doàn tàu Bac Nam

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co 
Núi cùng bien tao nên ve dep huyen ao

So huu mot vi trí dia lý thuan loi, nam sát bien voi mot dai cát trang dài ca chuc km, thuc ra Lang Cô nam trên mot bán dao nho có tên là An Cu, nam giu dam Lap An và bien Dông. Lap An là mot dam kín vì chi có mot loi ra bien o phía Nam, dien tích dam khoang 1600ha, dây là noi tránh bão cho tàu bè và cung là mot vi trí thuan loi de nuôi trong thuy hai sai nuoc lo, xung quanh dam là nhung con suoi nho chay ra tu các dãy núi suon Nam dãy Truong Son, trên các dãy núi này là nhung cánh rung nhiet doi quanh nam xanh tot, trong dó có bach Mã là mot trong nhung vuon quoc gia.

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Doi cát trang min trai dài theo bo bien

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co 
Chieu trên dam Lap An

Nhìn tu dèo Hai Vân, Lang Cô trai dài theo bo bien voi bãi cát dài, trang tinh, nuoc bien trong xanh mot màu cong voi thoi tiet không quá oi buc vì nam mot bên là rung núi, mot bên là bien bao la, các khu resort dang duoc xây dung, các tour tham quan dang duoc xúc tien, cong voi co so ha tang dang duoc dau tu phát trien, cùng cang nuoc sâu Chân Mây gan dó thì không bao lâu Lang Cô se phát trien rat nhanh chóng.

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Núi non trùng diep

So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co 
Nguoi dân cua dam

Lang Cô nam cách Hue 70km, cách Dà Nang 30km và nam trong tam giác 3 khu di san the gioi cua Viet Nam là: co do Hue, dô thi co Hoi An và Thánh dia My Son, dieu này có nghia dây se là mot noi tham quan nghi duong rat tot, neu biet khai thác hop lý canh quan và con nguoi thì Lang Cô có the tro thành noi thu hút khách du lich rat dông, gian áp luc lên cho Hue và Dà Nang mà lai tang thêm luong khách.

 So tay du lich_so tay_du lich_so tay du lich_so tay_du lich_dulich4phuong.net_sotay_dulich_doc mien dat nuoc_ve voi hue thuong_lang dang lang co
Dam Lap An nhìn tu dèo Phú Gia

Vào ngày 06 – 06 – 2009 Lang Cô dòn nhan danh hieu “Lang Cô – vinh dep the gioi” do câu lac bo các vinh dep the gioi bình chon.

Nhung dòng tin khác:

>> Thác 7 tang - ngon thác Châu âu giua núi rung Tây Nguyên
>> Ve voi thiên nhiên tai Lang Ông bà Chieu
>> Ve Dong Tháp Vieng mo cu Phó Bang
>> Thác Hòa Bình tho mong
>>
Ve quê huong thu tuong

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lãng đãng Lăng Cô

dulich4phuong.net - Nằm trên cửa ngỏ vào Huế, Lăng Cô hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, từ trên đèo Hải Vân chúng ta đã có thể ngắm nhìn Lăng Cô, một nơi vừa có rừng vừa có biển, kỳ chúng ta sẽ khám phá một phần biển Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp của Việt Nam và thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá