Nơm cá mùa hè

Mùa hè, mùa nuớc các dòng sông cạn nhất trong năm cũng là thời điểm những bạn nơm ở ven sông Đế Võng, đoạn chảy qua giữa xã Cẩm Hà và phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam rủ nhau đi nơm cá.


Đi nơm là một cách bắt cá và cũng là thú vui có từ lâu của những cư dân miền xuôi. Ngày xưa tín hiệu báo có nơm bằng những tiếng "hú..." dài. Ngày nay công nghệ phát triển, những bạn nơm rủ nhau bằng điện thoại di động. Những bạn nơm ở xa thì đi nơm bằng xe máy.

"Nghề" nơm không phân biệt già trẻ, nam nữ. Ai ham vui thì tham gia vây cá mỗi khi đến con nước ròng. Và cũng không phân biệt người nơm giỏi hay nơm kém, nơm một chiếc hay cả đôi mà do may, rủi.

Mỗi buổi nơm thu hút hàng chục có khi cả trăm người tham gia. Không khí diễn ra sôi nổi, mỗi khi có cá lớn là mọi người ồ lên trông rất vui. Có người ham vui nhưng ngại xuống nước nên chỉ đứng trên bờ xem, đặc biệt khách du lịch khi thấy nơm thể nào cũng dừng lại xem và hào hứng chụp ảnh.

Người đi nơm dù may mắn bắt được nhiều nhưng hiếm ai mang ra chợ bán mà thường mang biếu bà con, xóm giềng hay chia sẻ với những bạn nơm kém may mắn.

dulich4phuong.net Nom ca mua he
Những buổi nơm thường diễn ra vào buổi chiều,
sau giờ làm việc, cũng là lúc con nước ròng (cạn) nhất
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Xách nơm qua đoạn nước sâu
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Chỗ nước sâu một người khó bắt cá trong nơm
nên phải nhờ một bạn nơm cùng bắt
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Hầu như buổi nơm nào vợ chồng anh Kiềm, chị Ba cũng đều tham gia
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Em Thanh,17 tuổi, đi nơm cùng bố, chưa quen nên em chỉ nơm một chiếc

Những dòng tin khác:
>>
Les Herbiers - vùng quê thanh bình
>>
Thăm Ấn Độ chiêm ngưỡng ngàn chim
>>
Khám phá vương quốc Tulip
>>
10 điều cần làm trước khi đi du lịch tuần trăng mật
>>
Để đảm bảo sức khỏe trên chuyến bay dài

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Nom ca mua he


Mùa hè, mùa nuoc các dòng sông can nhat trong nam cung là thoi diem nhung ban nom o ven sông De Võng, doan chay qua giua xã Cam Hà và phuong Cam An, TP Hoi An, Quang Nam ru nhau di nom cá.


Di nom là mot cách bat cá và cung là thú vui có tu lâu cua nhung cu dân mien xuôi. Ngày xua tín hieu báo có nom bang nhung tieng "hú..." dài. Ngày nay công nghe phát trien, nhung ban nom ru nhau bang dien thoai di dong. Nhung ban nom o xa thì di nom bang xe máy.

"Nghe" nom không phân biet già tre, nam nu. Ai ham vui thì tham gia vây cá moi khi den con nuoc ròng. Và cung không phân biet nguoi nom gioi hay nom kém, nom mot chiec hay ca dôi mà do may, rui.

Moi buoi nom thu hút hàng chuc có khi ca tram nguoi tham gia. Không khí dien ra sôi noi, moi khi có cá lon là moi nguoi o lên trông rat vui. Có nguoi ham vui nhung ngai xuong nuoc nên chi dung trên bo xem, dac biet khách du lich khi thay nom the nào cung dung lai xem và hào hung chup anh.

Nguoi di nom dù may man bat duoc nhieu nhung hiem ai mang ra cho bán mà thuong mang bieu bà con, xóm gieng hay chia se voi nhung ban nom kém may man.

dulich4phuong.net Nom ca mua he
Nhung buoi nom thuong dien ra vào buoi chieu,
sau gio làm viec, cung là lúc con nuoc ròng (can) nhat
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Xách nom qua doan nuoc sâu
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Cho nuoc sâu mot nguoi khó bat cá trong nom
nên phai nho mot ban nom cùng bat
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Hau nhu buoi nom nào vo chong anh Kiem, chi Ba cung deu tham gia
 
dulich4phuong.net Nom ca mua he
Em Thanh,17 tuoi, di nom cùng bo, chua quen nên em chi nom mot chiec

Nhung dòng tin khác:
>>
Les Herbiers - vùng quê thanh bình
>>
Tham An Do chiêm nguong ngàn chim
>>
Khám phá vuong quoc Tulip
>>
10 dieu can làm truoc khi di du lich tuan trang mat
>>
De dam bao suc khoe trên chuyen bay dài

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Nơm cá mùa hè

Mùa hè, mùa nuớc các dòng sông cạn nhất trong năm cũng là thời điểm những bạn nơm ở ven sông Đế Võng, đoạn chảy qua giữa xã Cẩm Hà và phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam rủ nhau đi nơm cá.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá