20 thành phố tốt nhất thế giới

Công ty tư vấn quốc tế Mercer vừa xếp hạng 215 thành phố dựa trên độ ổn định xã hội chính trị, sức mạnh nền kinh tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thể thao, giải trí. Thành phố đứng vị trí số một là Vienna của Áo.


Sau đây là 20 thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới, theo đánh giá của Mercer.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
1.
Vienna, Áo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
2. Zürich, Thụy Sĩ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
3. Geneva, Thụy Sĩ.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
4.
Vancouver, Canada.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
5. Auckland, New Zealand.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
6. Düsseldorf, Đức.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
7.
Munich, Đức.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
8. Frankfurt, Đức.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
9. Bern,
Thụy Sĩ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
10. Sydney, Australia.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
11. Copenhagen, Đan Mạch.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
12. Wellington, New Zealand.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
13. Amsterdam, Hà Lan.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
14. Brussels, Bỉ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
15. Toronto, Canada.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
16. Ottawa, Canada.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
17. Berlin, Đức.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
18. Melbourne, Australia.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
19. Luxembourg, Luxembourg.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
20. Stockholm, Thụy Điển.
20 thanh pho tot nhat the gioi


Công ty tu van quoc te Mercer vua xep hang 215 thành pho dua trên do on dinh xã hoi chính tri, suc manh nen kinh te, chat luong cham sóc suc khoe và các hoat dong the thao, giai trí. Thành pho dung vi trí so mot là Vienna cua Áo.


Sau dây là 20 thành pho có chat luong cuoc song cao nhat the gioi, theo dánh giá cua Mercer.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
1.
Vienna, Áo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
2. Zürich, Thuy Si.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
3. Geneva, Thuy Si.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
4.
Vancouver, Canada.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
5. Auckland, New Zealand.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
6. Düsseldorf, Duc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
7.
Munich, Duc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
8. Frankfurt, Duc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
9. Bern,
Thuy Si.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
10. Sydney, Australia.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
11. Copenhagen, Dan Mach.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
12. Wellington, New Zealand.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
13. Amsterdam, Hà Lan.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
14. Brussels, Bi.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
15. Toronto, Canada.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
16. Ottawa, Canada.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
17. Berlin, Duc.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi
18. Melbourne, Australia.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
19. Luxembourg, Luxembourg.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 20 thanh pho tot nhat the gioi 
20. Stockholm, Thuy Dien.

20 thành phố tốt nhất thế giới

Công ty tư vấn quốc tế Mercer vừa xếp hạng 215 thành phố dựa trên độ ổn định xã hội chính trị, sức mạnh nền kinh tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thể thao, giải trí. Thành phố đứng vị trí số một là Vienna của Áo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá