Hua Mạ kỳ bí

Thuộc địa phần xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm vườn quốc gia Ba Bể khoảng 8km, với những nhũ đá tuyệt đẹp, động Hua Mạ (hay còn gọi là động Treo) đang vẫy gọi du khách ghé thăm.


Động Hua Mạ Nằm ở lưng chừng núi, có độ cao so với mặt nước biển là 350m, có chiều dài hơn 700m, trần động có chỗ rộng và cao tới 40 – 50m, động có cửa vào ở phía Đông và thông ra ở phía Nam. Đứng trước cửa động phóng tầm mắt vút ra xa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thuỷ mặc với mặt nước hồ Ba Bể trong xanh, dòng sông Năng nước chảy hiền hoà ôm trọn cánh rừng đại ngàn véo von tiếng chim hót.

dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi
Lối vào động Hua Mạ.

Về nguồn gốc hình thành động Hua Mạ, truyền thuyết có kể lại rằng, có lần một vị tướng triều đình tuần thú qua khu vực “Lèo Pèn” (rừng ma) định dừng chân ngựa nghỉ ngơi thì ngựa cứ hý vang, không dám bước tiếp; cùng với đó là những tiếng hú kỳ bí vọng ra từ vách núi đá. Hỏi ra được dân làng cho biết, những tiếng vọng đó là lời oan khiên của những linh hồn dân binh đã cùng triều đình chống giặc tử trận trong hang chưa được siêu thoát, quan quân liền hạ trại làm lễ tế trời. Lễ tế vừa xong thì tiếng oan hồn trong hang động cũng im dần rồi mất hẳn.
 
Về sau, trải qua hàng ngàn năm, trầm tích thời gian đã tạo nên một sơn động Hua Mạ lung linh thạch nhũ đá như ngày hôm nay. Tùy theo trí tưởng tượng của mỗi du khách, mỗi nhũ đá hiện lên với một dáng vẻ khác nhau: Nơi như đài sen đức Quan âm Bồ tát,  có giống cảnh thầy trò Tam Tạng đi lấy kinh, có nơi lại lô nhô mỏm đá như buổi thiết triều của các văn võ bá quan…  Cứ thế, với đủ màu trắng, đen ánh lên lung linh huyền ảo, đem lại nhiều trải nghiệm lý thú cho du khách.

 dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi

dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi

dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi
Phải trải qua hàng ngàn năm, trầm tích thời gian mới tạo thành
 những nhũ đá trong Sơn động Hua Mạ 

Theo Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn, động Hua Mạ được phát hiện từ năm 2004, vẫn còn nguyên sơ. Để phục vụ khách du lịch thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của động, bên cạnh việc chú trọng bảo tồn và phát triển cảnh quan tự nhiên của động, tỉnh Bắc Kạn cũng đã đầu tư mở đường lên động và hệ thống chiếu sáng.
 
Cũng theo lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn, trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn, động Hua Mạ cùng với hồ Ba Bể và Bản dân tộc Pắc Ngòi sẽ hình thành nên một quần thể du lịch tổng hợp trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn.

Những dòng tin khác:
>> Harbour - Hòn đảo cát hồng
>>
Vẻ đẹp đảo Phuket
>>
10 du thuyền bậc nhất thế giới
>>
Những vùng biển hoang dã đẹp kỳ lạ
>> Casablanca Coffee

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Hua Ma ky bi


Thuoc dia phan xã Quang Khê, huyen Ba Be, tinh Bac Kan, cách trung tâm vuon quoc gia Ba Be khoang 8km, voi nhung nhu dá tuyet dep, dong Hua Ma (hay còn goi là dong Treo) dang vay goi du khách ghé tham.


Dong Hua Ma Nam o lung chung núi, có do cao so voi mat nuoc bien là 350m, có chieu dài hon 700m, tran dong có cho rong và cao toi 40 – 50m, dong có cua vào o phía Dông và thông ra o phía Nam. Dung truoc cua dong phóng tam mat vút ra xa, du khách se duoc chiêm nguong buc tranh thuy mac voi mat nuoc ho Ba Be trong xanh, dòng sông Nang nuoc chay hien hoà ôm tron cánh rung dai ngàn véo von tieng chim hót.

dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi
Loi vào dong Hua Ma.

Ve nguon goc hình thành dong Hua Ma, truyen thuyet có ke lai rang, có lan mot vi tuong trieu dình tuan thú qua khu vuc “Lèo Pèn” (rung ma) dinh dung chân ngua nghi ngoi thì ngua cu hý vang, không dám buoc tiep; cùng voi dó là nhung tieng hú ky bí vong ra tu vách núi dá. Hoi ra duoc dân làng cho biet, nhung tieng vong dó là loi oan khiên cua nhung linh hon dân binh dã cùng trieu dình chong giac tu tran trong hang chua duoc siêu thoát, quan quân lien ha trai làm le te troi. Le te vua xong thì tieng oan hon trong hang dong cung im dan roi mat han.
 
Ve sau, trai qua hàng ngàn nam, tram tích thoi gian dã tao nên mot son dong Hua Ma lung linh thach nhu dá nhu ngày hôm nay. Tùy theo trí tuong tuong cua moi du khách, moi nhu dá hien lên voi mot dáng ve khác nhau: Noi nhu dài sen duc Quan âm Bo tát,  có giong canh thay trò Tam Tang di lay kinh, có noi lai lô nhô mom dá nhu buoi thiet trieu cua các van võ bá quan…  Cu the, voi du màu trang, den ánh lên lung linh huyen ao, dem lai nhieu trai nghiem lý thú cho du khách.

 dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi

dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi

dulich4phuong.net  Hua Ma ky bi
Phai trai qua hàng ngàn nam, tram tích thoi gian moi tao thành
 nhung nhu dá trong Son dong Hua Ma 

Theo So VH,TT&DL tinh Bac Kan, dong Hua Ma duoc phát hien tu nam 2004, van còn nguyên so. De phuc vu khách du lich tham quan, chiêm nguong ve dep cua dong, bên canh viec chú trong bao ton và phát trien canh quan tu nhiên cua dong, tinh Bac Kan cung dã dau tu mo duong lên dong và he thong chieu sáng.
 
Cung theo lãnh dao So VH,TT&DL tinh Bac Kan, trong dinh huong phát trien du lich tinh Bac Kan, dong Hua Ma cùng voi ho Ba Be và Ban dân toc Pac Ngòi se hình thành nên mot quan the du lich tong hop trong diem cua tinh Bac Kan.

Nhung dòng tin khác:
>> Harbour - Hòn dao cát hong
>>
Ve dep dao Phuket
>>
10 du thuyen bac nhat the gioi
>>
Nhung vùng bien hoang dã dep ky la
>> Casablanca Coffee

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Hua Mạ kỳ bí

Thuộc địa phần xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm vườn quốc gia Ba Bể khoảng 8km, với những nhũ đá tuyệt đẹp, động Hua Mạ (hay còn gọi là động Treo) đang vẫy gọi du khách ghé thăm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá