9 bảo tàng nghệ thuật độc đáo
Mời bạn tham quan những bảo tàng nghệ thuật có kiến trúc ấn tượng trên thế giới, như bảo tàng Nghệ thuật đương đại hình đĩa bay ở Brazil, hình quả trứng trên nóc ở Mỹ, hình khối góc cạnh ở Canada... Ảnh trên Cri.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Salvador Dali ở Florida, Mỹ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao
 
Bảo tàng Nghệ thuật thế kỷ 21 MAXXI ở Rome, Italy.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Guggenheim ở New York, Mỹ.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Centre Pompidou ở Paris, Pháp.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Nghệ thuật Denver ở Denver, Mỹ.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Royal Ontario ở Toronto, Canada.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Niteroi ở Rio de Janeiro, Brazil.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao
 
"Cung điện" Nghệ thuật ở San Fransisco, Mỹ.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Thành phố Khoa học và Nghệ thuật ở Valencia, Tây Ban Nha.

9 bảo tàng nghệ thuật độc đáo

Mời bạn tham quan những bảo tàng nghệ thuật có kiến trúc ấn tượng trên thế giới, như bảo tàng Nghệ thuật đương đại hình đĩa bay ở Brazil, hình quả trứng trên nóc ở Mỹ, hình khối góc cạnh ở Canada... Ảnh trên Cri.
Chia sẻ với bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Tham gia bình luận

Chấm điểm