Rộn ràng hội buôn Pơr’ning

Sau thời gian làm lụng vất vả, những ngày này, đồng bào Cơtu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) lại cùng nhau tưng bừng tổ chức ngày hội làng buôn, cầu may chúc phúc.


>>> Kinh Nghiệm Du Lịch Tây Nguyên

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Rộn ràng hội buôn Pơr’ning - Ảnh: Lăng A Cúi

Theo quan niệm của người Cơtu, khi thóc ngô đã chất đầy nhà, đàn heo gà nuôi đã đủ béo, người Cơtu lại cùng nhau tổ chức ngày hội buôn làng, tận tâm báo cáo với Giàng (thần linh) về vụ mùa vừa thu hoạch xong.

Theo đó, các làng bản tự tổ chức riêng ngày hội của buôn mình, rồi mời các già làng, trưởng bản ở buôn khác cùng đến chung vui, chúc phúc.

Thường thì mỗi lần tổ chức hội làng, đồng bào Cơtu đều góp tiền chung mua một con trâu đực 9 gang tay làm lễ tế Giàng. Trước khi lễ diễn ra, các chàng trai, cô gái Cơtu cùng nhau vui múa những điệu T’tung, Zază truyền thống quanh cây nêu.

Đây được xem là một dịp để đồng bào báo cáo với Giàng về vụ mùa năm trước và cầu may cho vụ mùa năm sau được tươi tốt, chắc hạt. Ngày hội cũng thể hiện tình cảm gắn bó keo son của tình làng, nghĩa xóm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tộc họ người Cơtu với nhau.   

Đến bản làng vùng cao Tây Giang, chúng tôi đã có dịp cùng đồng bào Cơtu ở buôn Pơr’ning (xã Lăng, huyện Tây Giang) vui múa cồng chiêng trong ngày hội “Ăn mừng lúa mới” của buôn làng:

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Trước thời gian làm lễ, mọi người chuẩn bị những món ẩm thực truyền thống trên mâm cúng -
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Mâm cúng để dâng lễ được người phụ nữ mang đến nhà Gươl
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Các chàng trai Cơtu, tay cầm giáo mác chuẩn bị hội làng
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Năm nay, hội mùa cũng là dịp bản Pơr’ning khánh thành Gươl mới

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Vũ điệu Zază, một điệu múa truyền thống của thiếu nữ Cơtu

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Già làng khấn Giàng trước khi hành lễ đâm trâu
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Đâm trâu, một lễ hội văn hóa thu hút nhiều người đến xem
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Pơr’ning
Lễ ném vật thiêng lên đỉnh cây nêu nhằm khấn Giàng,
cầu mùa màng năm sau bội thu 

Những dòng tin khác:
>> Brunei êm đềm
>> Nét hoang sơ Tanjung Pinang trên đảo Bintan
>>
Gobi - vùng đất sa mạc tuyệt đẹp của Mông Cổ
>> Pattaya - đâu phải chỉ có ‘du lịch sex’
>> Bún nấu Tomyum

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ron rang hoi buon Por’ning


Sau thoi gian làm lung vat va, nhung ngày này, dong bào Cotu o các huyen mien núi Dông Giang, Tây Giang và Nam Giang (tinh Quang Nam) lai cùng nhau tung bung to chuc ngày hoi làng buôn, cau may chúc phúc.


>>> Kinh Nghiem Du Lich Tây Nguyên

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Ron ràng hoi buôn Por’ning - Anh: Lang A Cúi

Theo quan niem cua nguoi Cotu, khi thóc ngô dã chat day nhà, dàn heo gà nuôi dã du béo, nguoi Cotu lai cùng nhau to chuc ngày hoi buôn làng, tan tâm báo cáo voi Giàng (than linh) ve vu mùa vua thu hoach xong.

Theo dó, các làng ban tu to chuc riêng ngày hoi cua buôn mình, roi moi các già làng, truong ban o buôn khác cùng den chung vui, chúc phúc.

Thuong thì moi lan to chuc hoi làng, dong bào Cotu deu góp tien chung mua mot con trâu duc 9 gang tay làm le te Giàng. Truoc khi le dien ra, các chàng trai, cô gái Cotu cùng nhau vui múa nhung dieu T’tung, Zaza truyen thong quanh cây nêu.

Dây duoc xem là mot dip de dong bào báo cáo voi Giàng ve vu mùa nam truoc và cau may cho vu mùa nam sau duoc tuoi tot, chac hat. Ngày hoi cung the hien tình cam gan bó keo son cua tình làng, nghia xóm, that chat tình doàn ket giua các toc ho nguoi Cotu voi nhau.   

Den ban làng vùng cao Tây Giang, chúng tôi dã có dip cùng dong bào Cotu o buôn Por’ning (xã Lang, huyen Tây Giang) vui múa cong chiêng trong ngày hoi “An mung lúa moi” cua buôn làng:

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Truoc thoi gian làm le, moi nguoi chuan bi nhung món am thuc truyen thong trên mâm cúng -
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Mâm cúng de dâng le duoc nguoi phu nu mang den nhà Guol
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Các chàng trai Cotu, tay cam giáo mác chuan bi hoi làng
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Nam nay, hoi mùa cung là dip ban Por’ning khánh thành Guol moi

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Vu dieu Zaza, mot dieu múa truyen thong cua thieu nu Cotu

dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Già làng khan Giàng truoc khi hành le dâm trâu
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Dâm trâu, mot le hoi van hóa thu hút nhieu nguoi den xem
 
dulich4phuong.net Ron rang hoi buon Por’ning
Le ném vat thiêng lên dinh cây nêu nham khan Giàng,
cau mùa màng nam sau boi thu 

Nhung dòng tin khác:
>> Brunei êm dem
>> Nét hoang so Tanjung Pinang trên dao Bintan
>>
Gobi - vùng dat sa mac tuyet dep cua Mông Co
>> Pattaya - dâu phai chi có ‘du lich sex’
>> Bún nau Tomyum

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Rộn ràng hội buôn Pơr’ning

Sau thời gian làm lụng vất vả, những ngày này, đồng bào Cơtu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) lại cùng nhau tưng bừng tổ chức ngày hội làng buôn, cầu may chúc phúc.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá