Hồ thủy điện Sơn La - một ‘Hạ Long’ trên núi

Mới đây, chúng tôi may mắn có chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu, được du thuyền trên lòng Hồ thủy điện Sơn La ở địa phận tỉnh Lai Châu. Ai cũng đều choáng ngợp trước mênh mang sóng nước, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đôi bờ với những dãy núi đá vôi sừng sừng cao ngất, in bóng xuống mặt hồ như một “Hạ Long” trên núi.


Thủy điện Sơn La - công trình thế kỷ của Việt Nam, được khởi công xây dựng vào năm 2005. Đây là Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, có công suất 2.400 MW và là Nhà máy thủy điện thứ hai được xây dựng trên dòng sông Đà  (sau Nhà máy thủy điện Hòa Bình, có công suất 1.920 MW, được khánh thành năm 1994). Sông Đà bắt nguồn từ tỉnh Vân nam (Trung Quốc) chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam để rồi nhập với sông Hồng ở Phú Thọ (Việt Nam). Sông Đà có lưu lượng nước lớn, cung cấp 31% lượng nước cho sông Hồng và là một nguồn tài nguyên thủy điện lớn của ngành công nghiệp điện Việt Nam.

 dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui
Hồ thủy điện Sơn La "Hạ Long" trên núi.

Sông Đà có chiều dài trên 900 km, đoạn ở Trung Quốc dài khoảng 400 km, từ núi Nguy Bảo ở huyện tự trị người Di người Hồi Ngụy Sơn phía Nam Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua Phổ Nhĩ; còn đoạn ở Việt Nam dài 527 km. Điểm đầu là biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại huyện Mường Tè (Lai Châu). Sông chảy qua các tỉnh Tây Bắc Việt Nam là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lai Châu có gần 5.000 hộ dân chịu ảnh hưởng vùng ngập lòng hồ, nhiều diện tích đất canh tác của bà con sẽ bị ngập sâu trong nước (khi thủy điện Sơn La dâng nước). Tuy vậy, chương trình di dời và tái định cư ở Lai Châu đã nhận được sự đồng thuận của người dân nằm trong vùng dự án. Với sự hỗ trợ, đầu tư từ chương trình di vén và tái định cư và sự quyết tâm của người dân, cuộc sống mới đang hiện hữu nơi đây.

Lai Châu đang hướng đến mục tiêu khai thác lợi thế của hồ thủy điện giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, trong đó tập trung vào phát triển giao thông đường sông, du lịch, đánh bắt, nuôi thủy sản.

Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về vẻ đẹp kỳ thú của Hồ thủy điện Sơn La (khu vực tỉnh Lai Châu):

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

Những dòng tin khác:
>> Cây cầu đá cổ nhất Trung Quốc
>> Innsbruck quyến rũ
>> Du lịch Hà Tiên. Đi đâu, chơi gì?
>> Mai Xá - Bức tranh làng quê tuyệt đẹp
>> Nghề làm đầu Lân, Sư ở Hà Thành

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ho thuy dien Son La - mot ‘Ha Long’ tren nui


Moi dây, chúng tôi may man có chuyen công tác tai tinh Lai Châu, duoc du thuyen trên lòng Ho thuy dien Son La o dia phan tinh Lai Châu. Ai cung deu choáng ngop truoc mênh mang sóng nuoc, chiêm nguong ve dep dôi bo voi nhung dãy núi dá vôi sung sung cao ngat, in bóng xuong mat ho nhu mot “Ha Long” trên núi.


Thuy dien Son La - công trình the ky cua Viet Nam, duoc khoi công xây dung vào nam 2005. Dây là Nhà máy thuy dien lon nhat Dông Nam Á, có công suat 2.400 MW và là Nhà máy thuy dien thu hai duoc xây dung trên dòng sông Dà  (sau Nhà máy thuy dien Hòa Bình, có công suat 1.920 MW, duoc khánh thành nam 1994). Sông Dà bat nguon tu tinh Vân nam (Trung Quoc) chay theo huong Tây Bac - Dông Nam de roi nhap voi sông Hong o Phú Tho (Viet Nam). Sông Dà có luu luong nuoc lon, cung cap 31% luong nuoc cho sông Hong và là mot nguon tài nguyên thuy dien lon cua ngành công nghiep dien Viet Nam.

 dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui
Ho thuy dien Son La "Ha Long" trên núi.

Sông Dà có chieu dài trên 900 km, doan o Trung Quoc dài khoang 400 km, tu núi Nguy Bao o huyen tu tri nguoi Di nguoi Hoi Nguy Son phía Nam Châu tu tri dân toc Bach Dai Lý chay theo huong Tây Bac - Dông Nam qua Pho Nhi; còn doan o Viet Nam dài 527 km. Diem dau là biên gioi Viet Nam - Trung Quoc tai huyen Muong Tè (Lai Châu). Sông chay qua các tinh Tây Bac Viet Nam là Lai Châu, Dien Biên, Son La, Hòa Bình, Phú Tho.

Theo thong kê, toàn tinh Lai Châu có gan 5.000 ho dân chiu anh huong vùng ngap lòng ho, nhieu dien tích dat canh tác cua bà con se bi ngap sâu trong nuoc (khi thuy dien Son La dâng nuoc). Tuy vay, chuong trình di doi và tái dinh cu o Lai Châu dã nhan duoc su dong thuan cua nguoi dân nam trong vùng du án. Voi su ho tro, dau tu tu chuong trình di vén và tái dinh cu và su quyet tâm cua nguoi dân, cuoc song moi dang hien huu noi dây.

Lai Châu dang huong den muc tiêu khai thác loi the cua ho thuy dien giai quyet viec làm, tang thu nhap cho nguoi dân, trong dó tap trung vào phát trien giao thông duong sông, du lich, dánh bat, nuôi thuy san.

Moi ban doc cùng chiêm nguong mot so hình anh ve ve dep ky thú cua Ho thuy dien Son La (khu vuc tinh Lai Châu):

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

dulich4phuong.net Ho thuy dien Son La mot Ha Long tren nui

Nhung dòng tin khác:
>> Cây cau dá co nhat Trung Quoc
>> Innsbruck quyen ru
>> Du lich Hà Tiên. Di dâu, choi gì?
>> Mai Xá - Buc tranh làng quê tuyet dep
>> Nghe làm dau Lân, Su o Hà Thành

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Hồ thủy điện Sơn La - một ‘Hạ Long’ trên núi

Mới đây, chúng tôi may mắn có chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu, được du thuyền trên lòng Hồ thủy điện Sơn La ở địa phận tỉnh Lai Châu. Ai cũng đều choáng ngợp trước mênh mang sóng nước, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đôi bờ với những dãy núi đá vôi sừng sừng cao ngất, in bóng xuống mặt hồ như một “Hạ Long” trên núi.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá