Vẻ đẹp suối hồ bên phố núi Mường Hum

Khởi nguyên từ ngút ngàn núi non huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đến Pờ Giàng Sáng (xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát), dòng suối chia làm hai nhánh, một nhánh không nỡ chia tay đất Phong Thổ mà rẽ rừng tìm đường quay trở lại, một nhánh như chàng trai núi ưa tự do, phóng khoáng, làm cuộc hành trình vượt rừng già Pờ Hồ, tung bọt trắng dưới chân núi Ky Quan San hùng vĩ, dạo chơi êm đềm qua cánh đồng Piềng Láo, hợp lưu với nhiều suối nhỏ khác rồi chảy về trung tâm phố núi Mường Hum.


 dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Thượng nguồn suối Mường Hum.

Tại đây, sự “bất kham” của dòng suối hoang dại đã bị chinh phục bởi bàn tay và tình yêu lao động của con người. Công trình thủy điện Mường Hum với tổng công suất 32MW được xây dựng từ năm 2008 và chính thức phát điện từ đầu năm 2011, trở thành công trình thủy điện lớn thứ hai huyện Bát Xát (sau thủy điện Ngòi Phát phía hạ nguồn với công suất 57MW), đã biến sức nước thành dòng điện hòa vào lưới điện quốc gia.

  dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Suối hồ đẹp như bức tranh thủy mặc.

Hôm nay đến với Mường Hum, nhiều du khách không chỉ ngỡ ngàng về vẻ đẹp của “suối Mường Hum còn chảy mãi” trên thượng nguồn Bát Xát như ca từ trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, mà còn bị mê hoặc bởi suối hồ trong xanh bên phố núi. Buổi sớm, mặt hồ phẳng lặng phủ sương mờ ảo; Buổi trưa, khi nắng ấm đã lên, hồ trong xanh in bóng các tràn ruộng bậc thang, nương ngô, nương chè bát ngát và núi non ngút ngàn. Thời khắc hoàng hôn và về đêm, suối hồ lung linh ánh điện, đẹp như một bức tranh thủy mạc.

 dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Đập thủy điện Mường Hum nhìn từ trên cao.

 dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Phố núi Mường Hum bình yên bên suối.

Ông Tẩn Kim Vảng, Chủ tịch UBND xã Mường Hum cho biết: Suối hồ Mường Hum không chỉ có giá trị thủy điện, thủy sản, thủy lợi, mà đã góp phần tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình cho phố núi Mường Hum, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nhất là vào buổi chợ phiên cuối tuần. Trong tương lai không xa, việc đẩy mạnh khai thác các tiềm năng gắn với phát triển du lịch sinh thái trên suối Mường Hum sẽ góp phần đem lại cuộc sống no ấm hơn cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Những dòng tin khác:
>> Cung điện Buckingham
>> Nét đẹp cổ kính của 'Viên ngọc nước Áo'
>> Một ngày ở Mahone Bay
>>
“Vị mặn” món chay
>> Viên ngọc xanh giữa núi rừng Việt Bắc

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum


Khoi nguyên tu ngút ngàn núi non huyen Phong Tho, tinh Lai Châu, den Po Giàng Sáng (xã Trung Lèng Ho, huyen Bát Xát), dòng suoi chia làm hai nhánh, mot nhánh không no chia tay dat Phong Tho mà re rung tìm duong quay tro lai, mot nhánh nhu chàng trai núi ua tu do, phóng khoáng, làm cuoc hành trình vuot rung già Po Ho, tung bot trang duoi chân núi Ky Quan San hùng vi, dao choi êm dem qua cánh dong Pieng Láo, hop luu voi nhieu suoi nho khác roi chay ve trung tâm pho núi Muong Hum.


 dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Thuong nguon suoi Muong Hum.

Tai dây, su “bat kham” cua dòng suoi hoang dai dã bi chinh phuc boi bàn tay và tình yêu lao dong cua con nguoi. Công trình thuy dien Muong Hum voi tong công suat 32MW duoc xây dung tu nam 2008 và chính thuc phát dien tu dau nam 2011, tro thành công trình thuy dien lon thu hai huyen Bát Xát (sau thuy dien Ngòi Phát phía ha nguon voi công suat 57MW), dã bien suc nuoc thành dòng dien hòa vào luoi dien quoc gia.

  dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Suoi ho dep nhu buc tranh thuy mac.

Hôm nay den voi Muong Hum, nhieu du khách không chi ngo ngàng ve ve dep cua “suoi Muong Hum còn chay mãi” trên thuong nguon Bát Xát nhu ca tu trong bài hát cua nhac si Nguyen Tài Tue, mà còn bi mê hoac boi suoi ho trong xanh bên pho núi. Buoi som, mat ho phang lang phu suong mo ao; Buoi trua, khi nang am dã lên, ho trong xanh in bóng các tràn ruong bac thang, nuong ngô, nuong chè bát ngát và núi non ngút ngàn. Thoi khac hoàng hôn và ve dêm, suoi ho lung linh ánh dien, dep nhu mot buc tranh thuy mac.

 dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Dap thuy dien Muong Hum nhìn tu trên cao.

 dulich4phuong.net Ve dep suoi ho ben pho nui Muong Hum
Pho núi Muong Hum bình yên bên suoi.

Ông Tan Kim Vang, Chu tich UBND xã Muong Hum cho biet: Suoi ho Muong Hum không chi có giá tri thuy dien, thuy san, thuy loi, mà dã góp phan tao nên mot buc tranh son thuy huu tình cho pho núi Muong Hum, thu hút dông dao du khách trong và ngoài nuoc den tham quan, nhat là vào buoi cho phiên cuoi tuan. Trong tuong lai không xa, viec day manh khai thác các tiem nang gan voi phát trien du lich sinh thái trên suoi Muong Hum se góp phan dem lai cuoc song no am hon cho dong bào các dân toc noi dây.

Nhung dòng tin khác:
>> Cung dien Buckingham
>> Nét dep co kính cua 'Viên ngoc nuoc Áo'
>> Mot ngày o Mahone Bay
>>
“Vi man” món chay
>> Viên ngoc xanh giua núi rung Viet Bac

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Vẻ đẹp suối hồ bên phố núi Mường Hum

Khởi nguyên từ ngút ngàn núi non huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đến Pờ Giàng Sáng (xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát), dòng suối chia làm hai nhánh, một nhánh không nỡ chia tay đất Phong Thổ mà rẽ rừng tìm đường quay trở lại, một nhánh như chàng trai núi ưa tự do, phóng khoáng, làm cuộc hành trình vượt rừng già Pờ Hồ, tung bọt trắng dưới chân núi Ky Quan San hùng vĩ, dạo chơi êm đềm qua cánh đồng Piềng Láo, hợp lưu với nhiều suối nhỏ khác rồi chảy về trung tâm phố núi Mường Hum.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá