Tháp Đôi là di tích văn hóa Chăm độc đáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sở dĩ được gọi Tháp Đôi bởi hai tháp đứng song song với nhau, nên người dân bao đời nay ở xứ võ này thường gọi với cái tên Tháp Đôi.


Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Net doc dao Thap Doi o Binh Dinh


Tháp Dôi là di tích van hóa Cham doc dáo trên dia bàn thành pho Quy Nhon, tinh Bình Dinh. So di duoc goi Tháp Dôi boi hai tháp dung song song voi nhau, nên nguoi dân bao doi nay o xu võ này thuong goi voi cái tên Tháp Dôi.


Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Nét độc đáo Tháp Đôi ở Bình Định

Tháp Đôi là di tích văn hóa Chăm độc đáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sở dĩ được gọi Tháp Đôi bởi hai tháp đứng song song với nhau, nên người dân bao đời nay ở xứ võ này thường gọi với cái tên Tháp Đôi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá