10 vườn thú lâu đời nhất thế giới

Schönbrunn (Áo) là vườn thú lâu đời nhất thế giới. Thảo cầm viên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm này.


>>> Thiên nhiên hoang dã trong vườn thú Singapore

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Schönbrunn là vườn thú lâu đời nhất thế giới. Tọa lạc tại Vienna, Áo, Schönbrunn được xây từ năm 1752 theo yêu cầu của Hoàng đế Franz I. Sở thú có đa dạng các loài và rất đông du khách tới tham quan. Thế chiến thứ II tàn phá vườn thú, làm giảm khoảng một nửa số lượng động vật.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Sở thú London là vườn thú khoa học lâu đời nhất của thế giới, đi vào hoạt động ngày 27/4/1828. Mục đích ban đầu là phục vụ nghiên cứu khoa học nhưng cuối cùng cũng mở cửa đón du khách vào năm 1947.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vườn thú Dublin hoàn thành năm 1830 và mở cửa đón công chúng một năm sau đó. Đây là một trong những điểm du lịch hút khách nhất ở Dublin (Ireland).

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vườn thú Berlin (Đức) khánh thành từ ngày 1/8/1844. Ngày nay diện tích của nó là 35 hecta. Với 17.000 động vật thuộc 1.500 loài, không vườn thú nào trên thế giới “địch nổi” vườn thú Berlin về số lượng động vật.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vườn thú Moscow thành lập năm 1864 và là một trong những sở thú lâu năm nhất ở châu Âu. Đây là nơi cư trú của 1.127 loài động vật khác nhau. Chi phí bảo tồn từ nguồn bán vé và gia đình hoàng gia Nga.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Thảo cầm viên ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới. Được Pháp xây dựng từ năm 1864, vườn thú có rất nhiều loài cây quý hiếm và là nơi cư trú của hàng nghìn loài động vật.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Được thành lập năm 1882, Ueno là vườn thú lâu đời nhất ở Nhật Bản. Đây là nơi cư trú của hơn 2.600 loài động vật. Điểm nhấn đặc biệt của Ueno là loài gấu trúc.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vườn thú quốc gia Smithsonian tại Washington DC (Mỹ) rất rộng lớn. Du khách tới thăm quan không mất phí vào cổng.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vườn thú Helsinki (Phần Lan) được hoàn thành vào năm 1889. Sở thú này có tới hơn 20 loài động vật quý hiếm và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vườn thú quốc gia ở Nam Phi là "em út" trong số các sở thú vừa nên tên trên. Đi vào hoạt động từ năm 1899, vườn thú quốc gia trở thành điểm du lịch hút khách tới thăm quan. Tọa lạc tại Pretoria, vườn thú rộng 85 hecta và trở thành vườn thú quốc gia từ năm 1916.
10 vuon thu lau doi nhat the gioi


Schönbrunn (Áo) là vuon thú lâu doi nhat the gioi. Thao cam viên o thành pho Ho Chí Minh cung nam trong nhóm này.


>>> Thiên nhiên hoang dã trong vuon thú Singapore

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Schönbrunn là vuon thú lâu doi nhat the gioi. Toa lac tai Vienna, Áo, Schönbrunn duoc xây tu nam 1752 theo yêu cau cua Hoàng de Franz I. So thú có da dang các loài và rat dông du khách toi tham quan. The chien thu II tàn phá vuon thú, làm giam khoang mot nua so luong dong vat.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

So thú London là vuon thú khoa hoc lâu doi nhat cua the gioi, di vào hoat dong ngày 27/4/1828. Muc dích ban dau là phuc vu nghiên cuu khoa hoc nhung cuoi cùng cung mo cua dón du khách vào nam 1947.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vuon thú Dublin hoàn thành nam 1830 và mo cua dón công chúng mot nam sau dó. Dây là mot trong nhung diem du lich hút khách nhat o Dublin (Ireland).

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vuon thú Berlin (Duc) khánh thành tu ngày 1/8/1844. Ngày nay dien tích cua nó là 35 hecta. Voi 17.000 dong vat thuoc 1.500 loài, không vuon thú nào trên the gioi “dich noi” vuon thú Berlin ve so luong dong vat.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vuon thú Moscow thành lap nam 1864 và là mot trong nhung so thú lâu nam nhat o châu Âu. Dây là noi cu trú cua 1.127 loài dong vat khác nhau. Chi phí bao ton tu nguon bán vé và gia dình hoàng gia Nga.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Thao cam viên o thành pho Ho Chí Minh là mot trong nhung vuon thú lâu doi nhat the gioi. Duoc Pháp xây dung tu nam 1864, vuon thú có rat nhieu loài cây quý hiem và là noi cu trú cua hàng nghìn loài dong vat.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Duoc thành lap nam 1882, Ueno là vuon thú lâu doi nhat o Nhat Ban. Dây là noi cu trú cua hon 2.600 loài dong vat. Diem nhan dac biet cua Ueno là loài gau trúc.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vuon thú quoc gia Smithsonian tai Washington DC (My) rat rong lon. Du khách toi tham quan không mat phí vào cong.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vuon thú Helsinki (Phan Lan) duoc hoàn thành vào nam 1889. So thú này có toi hon 20 loài dong vat quý hiem và dang dung truoc nguy co tuyet chung.

dulich4phuong.net 10 vuon thu lau doi nhat the gioi

Vuon thú quoc gia o Nam Phi là "em út" trong so các so thú vua nên tên trên. Di vào hoat dong tu nam 1899, vuon thú quoc gia tro thành diem du lich hút khách toi tham quan. Toa lac tai Pretoria, vuon thú rong 85 hecta và tro thành vuon thú quoc gia tu nam 1916.

10 vườn thú lâu đời nhất thế giới

Schönbrunn (Áo) là vườn thú lâu đời nhất thế giới. Thảo cầm viên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm này.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá