Mùa xuân trong Thiên đường Bảo Sơn

Mơ ước của tôi là làm được một điều gì đó cho du lịch Việt Nam, mang đặc điểm và văn hóa Việt Nam, đồng thời đạt tiêu chuẩn thế giới.


>>> Đại Nam đẹp lung linh huyền thoại

Đó là tâm niệm của ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bảo Sơn.

Thiên đường Bảo Sơn trên đất xã An Khánh, huyện Hoài Đức, nằm bên Trung tâm đô thị mới Mỹ Đình (Hà Nội), thuộc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn khai trương ngày 1/9/2008. Với tổng vốn đầu tư 50 triệu đô-la, ngoài các khu vui chơi giải trí, thể thao còn có Vườn thú, Thủy cung tập hợp các loài thú, cá, san hô…quý hiếm của thế giới.

Tại đây, có các khách sạn, trung tâm hội nghị; các khu bảo tồn, giới thiệu truyền thống lịch sử - văn hóa Việt Nam như khu phố cổ, khu 15 làng nghề, khu ẩm thực gồm nhà hàng bình dân, nhà hàng cung đình, khu đình, đền, Nhà hát… Là điểm đến của nhiều tour du lịch, là nơi nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân thủ đô, Thiên đường Bảo Sơn trở thành một trung tâm văn hóa, “một khu vui chơi sang trọng của TP Hà Nội” như đánh giá của Từ điển Bách khoa mở Wikipedia.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son 
Cổng vào Thiên đường Bảo Sơn.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Chúng em vui cùng Thiên đường Bảo Sơn.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới và tổ chức đám cưới.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Tái hiện sinh hoạt phố cổ Hà Nội.
 
dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Thế giới thủy cung.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Mao tiên vọng nguyệt.
 
dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Bay hết mình, sóng nước cũng thăng hoa.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
San hô nở.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Hươu cao cổ trong vườn thú.
 
dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Nhiều sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng đã diễn ra tai Thiên đường Bảo Sơn.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Mua xuan trong Thien duong Bao Son


Mo uoc cua tôi là làm duoc mot dieu gì dó cho du lich Viet Nam, mang dac diem và van hóa Viet Nam, dong thoi dat tiêu chuan the gioi.


>>> Dai Nam dep lung linh huyen thoai

Dó là tâm niem cua ông Nguyen Truong Son, Chu tich Hoi dong thành viên Tap doàn Bao Son.

Thiên duong Bao Son trên dat xã An Khánh, huyen Hoài Duc, nam bên Trung tâm dô thi moi My Dình (Hà Noi), thuoc Công ty CP Tap doàn Xây dung và Du lich Bao Son khai truong ngày 1/9/2008. Voi tong von dau tu 50 trieu dô-la, ngoài các khu vui choi giai trí, the thao còn có Vuon thú, Thuy cung tap hop các loài thú, cá, san hô…quý hiem cua the gioi.

Tai dây, có các khách san, trung tâm hoi nghi; các khu bao ton, gioi thieu truyen thong lich su - van hóa Viet Nam nhu khu pho co, khu 15 làng nghe, khu am thuc gom nhà hàng bình dân, nhà hàng cung dình, khu dình, den, Nhà hát… Là diem den cua nhieu tour du lich, là noi nghi ngoi, giai trí cua nhân dân thu dô, Thiên duong Bao Son tro thành mot trung tâm van hóa, “mot khu vui choi sang trong cua TP Hà Noi” nhu dánh giá cua Tu dien Bách khoa mo Wikipedia.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son 
Cong vào Thiên duong Bao Son.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Chúng em vui cùng Thiên duong Bao Son.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Dia diem lý tuong de chup anh cuoi và to chuc dám cuoi.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Tái hien sinh hoat pho co Hà Noi.
 
dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
The gioi thuy cung.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Mao tiên vong nguyet.
 
dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Bay het mình, sóng nuoc cung thang hoa.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
San hô no.

dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Huou cao co trong vuon thú.
 
dulich4phuong.net Mua xuan trong Thien duong Bao Son
Nhieu su kien trong nuoc và quoc te quan trong dã dien ra tai Thiên duong Bao Son.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Mùa xuân trong Thiên đường Bảo Sơn

Mơ ước của tôi là làm được một điều gì đó cho du lịch Việt Nam, mang đặc điểm và văn hóa Việt Nam, đồng thời đạt tiêu chuẩn thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá